Til hovedinnhold

Beskyldte oss for skremselspropaganda

Foran Stortingsvalget var det mange som beskyldte oss for skremsler og svartmaling, når vi beskrev hvordan Høyre og Fremskrittspartiet ville forandre Norge. Les LO-leder Gerd Kristiansens kommentar.

23.01.2015 av Gerd Kristiansen
Sist oppdatert: 12.09.2016

Høyre framsto med en ny retorikk, der de gamle slagordene om privatisering og skattekutt var erstattet med mangfold, fleksibilitet og modernisering.

De av oss som hadde fulgt med på hva som har skjedd i Sverige de siste årene pekte på at dette bare handlet om språk og politisk innpakning. Når høyrepartiene kommer til makta kommer de faktisk til å føre høyrepolitikk, advarte mange i fagbevegelsen. Dessverre var det ikke mange nok som hørte på hva vi sa. Men nå er alle våre bange anelser bekreftet – og vel så det. Vi har fått en fordelingspolitikk der de fattigste må betale for skattekutt til de rikeste, de prøvde å ta retten til sykelønn fra titusenvis av mennesker og de endrer nå spillereglene i arbeidslivet langt utover det de sa de skulle gjøre.

Fra LOs side kommer vi derfor til å bli mer aktive enn vi tradisjonelt har vært i kommunevalgkamper. I dag sitter høyrepartiene med styringen i både de aller fleste store byene og nasjonalt. Det gjør at man effektivt kan gjennomføre sin politikk. Det handler for eksempel om offentlig eierskap, der man i løpet av få år kan selge unna fellesskapsverdier for milliarder av kroner. Det gjelder privatisering av velferd, flere private skoler og oppbygging av kommersielle sykehus betalt over skatteseddelen.

Og ikke minst dreier det seg om den store diskusjonen om hvordan kommuner, fylker og regioner skal se ut i framtida. Da trengs det andre stemmer og motkrefter i lokalsamfunnene mot regjeringens sterke tro på sentralisering og privatisering av det meste.

Et av de viktigste sitatene fra en sentral høyrepolitiker de siste årene er Linda Hellelands løfte om at «vi skal klemme så mye tannkrem ut av tuben at ikke Arbeiderpartiet kan putte det tilbake igjen». De har ambisjoner om å gjøre grunnleggende endringer i samfunnet vårt – som det vil bli vanskelig å rette opp igjen. Et maktskifte i kommune-Norge vil gjøre den jobben vanskeligere for dem.

Valgkampen for LO skal imidlertid handle om mer enn å stoppe høyrekreftene. Vi vil ruste Norge for framtida. Den framtida skal preges av små forskjeller og store muligheter. Små sosiale forskjeller – muligheter for alle til å lykkes i livet. Små geografiske forskjeller – optimisme i hele landet. Og det er ikke bare målet. Det er veien. Vi skal møte framtida med rettferdig fordeling og muligheter for alle, sosialt og geografisk, ikke ved å gi avkall på disse verdiene. Ikke bare fordi det er riktig, men også fordi det er slik vi lykkes best.

Det er her samfunnskampen nå står, og det er slik vi skal forstå utviklingen på meningsmålingene den siste tida. Arbeiderpartiet har gjort et byks på målingene. Det var regjeringen som utløste dette.

H/FrP-regjeringens forslag til statsbudsjett avdekket et verdiskille mellom partiene og i folket. Et verdiskille som nettopp handlet om sosial rettferdighet, og hvordan vi skal møte framtida. Det er blant annet dette vi vil at valgkampen 2015 skal handle om.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?