Til hovedinnhold

Profittfri velferd – ta tilbake renovasjonen i Oslo

De internasjonale handels- og finansinstitusjonenes ekspertstatus overfor regjeringen må brytes, sier David Hall, Helene Bank og Tony Clarke på Velferdskonferansen.

De internasjonale handels- og finansinstitusjonenes ekspertstatus overfor regjeringen må brytes, sier David Hall, Helene Bank og Tony Clarke på Velferdskonferansen. (Foto: Bård Skarra)

Skikkelig renovasjon i Oslo vil koste mer enn Høyre hadde budsjettert med etter jukseprisen de godtok fra Veireno AS. Det koster å rydde opp etter høyrebyrådet. Med erfaringer fra byer som driver renovasjon i egenregi er svaret enkelt – offentlig egenregi, skriver spesialrådgiver Helene Bank i For velferdsstaten.

31.01.2017 av Helene Bank, For velferdsstaten
Sist oppdatert: 10.01.2019

Kontrakten med Veireno må avvikles. Fire måneders søppelkaos og lovbrudd er nok til at kontrakten kan avvikles. Dette kan sammenlignes med det som skjedde under Adecco-skandalen i 2011.

Oslo kommune har satt inn eget mannskap og godtatt at kontrakten ikke oppfylles og at arbeidsmiljøloven brytes, ved å la Veireno fortsette å bryte flere lover og ikke hente søppel etter avtale. Dermed bryter kommunen antakelig også anskaffelsesreglene, ved å gi Veireno bedre betingelser, enn det de andre selskapene konkurrerte på.

Veireno har fått noen bøter – men Oslo kommune har kjent til brudd siden oktober. I kontrakten står det at slikt kan bøtelegges med opptil 40 000 per brudd. Hvis vi bare regner lovbruddene – og ikke mang-lende henting – og velger den strengeste håndheving for lovbruddene, bør Jonny Enger bøtelegges for minst 18 millioner kroner. I tillegg bør det komme bøter for kontraktsbruddene.

Noe av det siste høyrebyrådet i Oslo gjorde før de måtte overlate klubba til et rødgrønt styre, var å signere kontrakten med Veireno på 420 millioner kroner. Hele 129 millioner kroner lavere enn anbudene fra RenoNorden og 81 millioner kroner lavere enn Norsk Gjenvinning. Med så stor forskjell hadde Høyrebyrådet plikt til å vurdere om det var et realistisk bud eller underbud. Det har også vist seg at renovasjonsetaten fra-rådet høyrebyrådet å gi Veireno monopol.

Det skal nemlig ikke mer enn et nettsøk til, for å skjønne at Veireno har underbudt og drevet lovbrudd med søppelhenting tidligere. I 2015 fikk Veireno ansvar for søppelhenting i ti kommuner i Vestfold. Det samme skjedde. Søppelkaos. I Vestfold skulle antall renovatører gå fra 48 til 33 – og jobbe 30 prosent hardere. I Oslo skal antall renovatører gå ned fra 130 til 100 – og jobbe 20 prosent hardere og lengre dager. Timelønna går drastisk ned i tillegg.

Eier av Veireno, Jonny Enger ble i 2008 framhevet som gründer, som i utgangspunktet var en ungdom som bare ville kjøre lastebil. Han var ikke så opptatt av å tjene penger, mest av hestekrefter. «…det er viktig å ta vare på folk og la dem føle at de betyr noe for driften totalt sett» ifølge portrettet i Økonomisk rapport (13.3.2008). Det var den gang.

For mannen som bare var opptatt av hestekrefter og ikke penger har nå et selskap med en driftsmargin på nesten 23 prosent i 2014. Mange ganger mer lønnsom enn petroleumsnæringen. Han tok ut åtte millioner i utbytte bare i 2015, mens søppelkaoset herjet i Vestfold, med underbetalte og overarbeidete renovatører med overlessede biler.

Som en kuriositet, for første gang er ulempene i Oslo ganske likt fordelt mellom øst og vest. Og selv byråd Raymond Johansen har hatt uavhentet søppel. Det skal Jonny Enger fra Enebakk ha.

Men nå må vi ta renovasjonen tilbake i kommunal egenregi. Spare helse, spare folk, spare veiene og lufta, følge loven og ha styring, og stanse velferdsprofitt.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?