Til hovedinnhold

Stemmeseddel vs. pengeseddel

Husk å stemme på mandag! Stortingsvalget er den dagen stemmeseddelen bestemmer over pengeseddelen, skriver stortingsrepresentant for SV, Kirsti Bergstø.

04.09.2017 av Kirsti Bergstø, nestleder i SV
Sist oppdatert: 06.02.2019

Politikk preger liv og hverdag. Valget 11. september handler om viktige veivalg for folk flest. Hvordan arbeidsdagen skal være, om vi har et trygt sted å bo, hvordan skoledagen er for ungene våre. Det store flertallet vil tjene på at fellesskapet styrkes og tape om forskjellene fortsetter å øke.


SV

Det gjelder hun som kom løpende bort med sine to barn for å søke ly under samme tak som meg i styrtregnet. Hun var aleinemor, jobba femti timer i uka og sleit likevel med å få endene til å møtes. Hun kjente så altfor godt avmakta som følger med fattigdom. Når barn må slutte på fotballtrening når våren kommer fordi føttene har vokst og det ikke finnes penger til nye sko.

Det gjelder reingjøringsarbeiderne som satt med tårer i øynene og ikke visste hva morgendagen ville bringe etter at de hadde fått beskjed om at all reingjøring i Forsvaret skulle ut på anbud. Mange var godt voksne og sto i fare for å tape store summer i framtidig pensjon. De hadde gitt sine beste år og sin beste helse for å holde forsvarets bygg reine og bidratt til en operativ forsvarsevne.

Det gjelder paret som venter barn og ønsker å kjøpe bolig, men ikke får lån med midlertid arbeid eller deltidsjobb. Det gjelder deg, meg og hvordan samfunn, hverdag og morgendag skal være.

Høstens valg står mellom økende forskjeller eller sterkere fellesskap. Høyre/Frp-regjeringa har gitt enorme summer til de som har mest fra før og samtidig tatt fra de som har minst. SV tar kampen mot forskjellssamfunnet. Derfor vil vi øke barnetrygda for alle, men spesielt for de som har mange barn og de som er aleineforsørgere, fordi de har størst risiko for fattigdom. SV jobber for en boligpolitikk som sikrer folk et sted å bo – å ha sitt eget hjem skal ikke være et klassespørsmål. SV tar kampen for et trygt arbeidsliv. Derfor vil vi slå tilbake høyresidas angrep på arbeidsmiljøloven, ta et oppgjør med bemanningsbransjen og jobbe for hele og faste stillinger. Vi vil sikre flere lærere i skolen, velferd uten profitt og få tannhelse inn under folketrygda. SV tar kampen mot privatisering og for felles eie av fiskeriressursene, jernbane og vannkraft. Vi krever utslippskutt til beste for miljø og mennesker. Vi tar kampen mot sentralisering og for nærhet til arbeid, tjenester og velferd.

Forskjellene i Norge øker, men en dag dette året stiller vi alle likt: på valgdagen. Det er den dagen vi bestemmer like mye. Akkurat den dagen kan stemmeseddelen vinne over pengeseddelen. Nå er det på tide at fellesskapet settes først. Og det er på tide at milliardærene, privatiseringsfantastene og velferdsprofitørene kommer sist. Deres stemmer har fått runge altfor høyt og altfor lenge.

For at det skal skje må du bidra med din stemme. For SV handler det ikke bare om å få nok stemmer på valgdagen, men styrke til å kunne målbære stemmen for sterke fellesskap når det faktisk gjelder. Når lover skal endres, forslag fremmes og budsjetter bestemmes. Når hverdager avgjøres. Godt valg!

Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant (SV)

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?