Til hovedinnhold

Flere må velge side

Er du litt høstdeppa? Ikke så rart. Det blir kaldere og mørkere. I tillegg gikk vi på en smell i stortingsvalget som endte med at Høyre og Frp fortsetter i regjering. To partier som synes du blir mer kreativ ved ikke å være fast ansatt og må jobbe lange dager uten overtidsbetaling, skriver Roy Pedersen, leder i LO i Oslo.

20.10.2017 av Roy Pedersen, leder LO Oslo
Sist oppdatert: 06.02.2019


Illustrasjon: Bård Skarra

To partier som argumenter med valgfrihet, men hvor hensikten er å slippe til velferdsprofitører. To partier som vil ha økt konkurranse ved at du får lavere lønn og dårligere pensjon enn kommunalt ansatte, hvis du er helsefagarbeider i en privat bedrift.


Tri Nguyen Dinh, Fri Fagbevegelse

Blåmandagen i oktober må også føre til kritisk blikk på oss sjøl. Ikke fordi vi ikke gjorde jobben, men var strategien riktig? For oss kan det ikke være likegyldig om det stemmes på Arbeiderpartiet eller Frp. Hvorfor oppfordre da til kun å bruke stemmeretten, når vi trenger at folk velger rett side? For oss er det ikke nok å kreve ny regjering, når vi trenger et nytt flertall for å få igjennom våre krav.

Arbeiderpartiet ble for utydelige i valgkampen. Det går ikke helt i hop at partiet ikke vil ta tilbake borgerlig reversering av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Uklarhet om offentlige pensjoner skaper ikke entusiasme. Utydelighet om velferdsprofitører aktiviserer ikke. Fortsatt tilpasning til en nyliberal politikk vil bevege partiet til å gå inn for noe av det som Høyre og Frp prinsipielt er for.

Dette betyr ikke at vi skal kutte ut fagligpolitisk samarbeid. Tvert om, men vi må alliere oss med flere. Sånn gjorde vi det i Oslo ved forrige kommunevalg og bidro dermed aktivt til å få på plass et rødgrønt styre i byen.

To år med dette flertallet viser at vi gjorde det riktige: Madserud sykehjem drives igjen med kommunens egne ansatte. Avfallshandteringen er rekommunalisert. Energiselskapet Hafslund eies nå av kommunen. Oslomodellen for et mer seriøst arbeidsliv er vedtatt. Velferdsprofitører begrenses. En moderat eiendomsskatt er innført og gir neste år rundt 1,6 milliarder ekstra til barnehager, skole, helse og eldreomsorg.

En tillitsreform som et alternativ til stoppeklokkeomsorg og konkurranseutsetting er igangsatt. Bemanningsnormen for kommunale barnehager er gjeninnført. Kommunen har vedtatt å praktisere faste ansettelser etter den gamle arbeidsmiljøloven.

Endringene er et klart alternativ til de fire borgerlige oslopartiene. Den nye politikken ville ikke fått flertall eller sett sånn ut med Arbeiderpartiet alene. Det hjelper også at de rødgrønne ikke trenger støtte fra ett eneste borgerlig parti.

Det er ikke noe gærn´t i at et borgerlig parti er enige med oss i enkeltsaker. Men det blir høyredreining hvis en går til sengs med partier som støtter høyrepolitikk. Vi er tjent med at Arbeiderpartiet samarbeider til venstre.

Det går an å få det til i stortingsvalg også. Men da kan vi ikke sitte stille i båten. Vår oppgave er å være pådrivere for egne krav slik at vi kan oppfordre til å stemme på et av flere partier for et rødgrønt flertall. Uenigheter må ikke feies under teppet, men diskuteres i en åpen debatt. Målet må være å samle seg om krav som er et alternativ til høyrepolitikk.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?