Til hovedinnhold

NHO i riktig retning når det gjelder arbeidslivskriminalitet

Samtidig som Høyre, Frp og Venstre i regjeringserklæringen «anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganiserte», presenterer NHO en tiltakspakke mot arbeidsmarkedskriminalitet. Intensjonen er god, men problemer rundt sosial dumping må inkluderes i pakka, skriver spesialrådgiver i Fagforbundet, Anne Grethe Krogh.

30.01.2018 av Spesialrådgiver i Fagforbundet, Anne Grethe Krogh
Sist oppdatert: 06.02.2019

Et sentralt lyspunkt i denne tiltakspakken er NHOs understreking av at høy organisasjonsgrad, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, bidrar til et mer seriøst arbeidsliv og mindre arbeidsmarkedskriminalitet. NHO ser nå ut til å skjønne alvoret i utviklingen, mens regjeringen fortsatt lukker øynene for den prekære situasjonen i arbeidsmarkedet. Verdien av skattefradraget for fagforeningskontingent har for eksempel gått ned hvert år siden 2013, samtidig som verdien av arbeidsgiverfradraget er opprettholdt på 60 prosent.

I tillegg til noen treffsikre punkter i tiltakspakken, retter NHO søkelyset innover mot egne bransjer. Det er bra. Men NHO bør lytte enda mer til sin egen landsforening i byggenæringen. Samfunnsansvar dreier seg om mer enn å følge loven. Etter mitt syn handler samfunnsansvar om å ta hensyn til totaliteten rundt seg; arbeidsmiljø, miljøhensyn, økende ulikhet, grunnleggende behov for forutsigbarhet, trygghet og velferd. Men kriminaliteten viser seg å flytte grenser for hva som er akseptabelt og «lovlig» behandling av arbeidstakere i både utsatte og ikke utsatte bransjer. Den evige jakten etter smutthull i lov- og regelverk er uetisk – og må betraktes som det motsatte av samfunnsansvar.

Derfor savner jeg en inkludering av sosial dumping i NHOs tiltakspakke. Problemene i arbeidsmarkedet dreier seg både om illegale og uetisk legale handlinger og holdninger.

NHO viser til en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse som anslår at arbeidsmarkedskriminaliteten koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. Denne rapporten bygger kun på anslag over den svarte økonomien, pluss unndratt skatt som andel av BNP. Rapporten inkluderer ikke kostnader på arbeidsskader, arbeidsskadedødsfall og yrkessykdommer som følge av innsparinger på bekostning av arbeidstakernes sikkerhet. En Sintef-rapport fra 2016 anslår at mangelfull HMS alene koster samfunnet 30 milliarder kroner. Summen blir enda større når de personlige omkostningene for dem som utnyttes kommer i tillegg.

NHO påpeker korrekt offentlig sektors sentrale rolle som innkjøper av varer og tjenester til en årlig verdi av vel 500 milliarder kroner. Når det gjelder både innkjøps- og kontrollkompetanse svikter offentlig sektor. Selv om noen kommuner har økt sin kompetanse siden Riksrevisjonens kontroll i 2016, svikter kommunene spesielt i kontrollen av lønns- og arbeidsvilkår. NHOs invitasjon til LO og KS om dialog og dugnad for å øke kommunenes kompetanse og kapasitet er gjort med god intensjon. Men da håper jeg at sosial dumping får en framtredende posisjon i et slikt samarbeid.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?