Gratulerer med kokkedagen!

Kokk på storkjøkken. Illustrasjonsfoto. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet gratulerer alle sine kokker og kjøkkenfolk med dagen! Ernæring er nå på alles lepper, og enigheten er stor om at det må satses på god og næringsrik kost i sykehus og pleie- og omsorgstjenstene.

20.10.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 20.10.2020

Også årets statsbudjsett bærer preg av det. Fagforbundet håper at den gode satsingen på matglede fortsetter, og synes det er fint med satsingen på ernæringsfysiolger i kommunene. Vi håper også på nok midler til at ernæringskokker og kokker generelt får muligheten til å etterutdanne seg – både i faget sitt og i å drive prosser og endring.

Norge trenger større fokus på bærekraftige løsninger. Det gjelder både økonomisk og økologisk bærerkraft, større satsing på lokal mat og mot matsvinn. Her er kokken helt nødvendig for å finne de smarte løsningene. Statsbudsjettet sier veldig lite konkret om dette, men samtidig satser regjeringen stort på fagbrev, og vi håper dette kan bidra til økt rekruttering.

Skal sikre fantastiske måltider til de svakeste

Det produseres god og næringsrik mat i kjøkken over det ganske land, men vi har enda et stykke igjen å gå. Den største utfordringen ligger i å ha kompetansen nærmest mulig pasienten. Regjeringen har satset stort på lokalkjøkken, men det er få kommuner som benytter muligheten til å tenke smartere og i større grad sikre rekruttering og individtilpassede løsninger.

Fagforbundet ønsker at det skapes bærekraftige løsninger og systemer som ivaretar valgfrihet, matglede og reduserer matsvinnet. Og selvfølgelig: Sikrer at det blir servert fantastiske måltider til de svakeste i samfunnet.

Underernæring er fortsatt ikke eliminert. Diagnosen medfører menneskelig lidelse og er krevende for økonomien. Her er kokken og tverrfaglige team helt nødvendig for å forebygge og behandle. Uten økt kompetanse til matfaglig personell blir også dette utfordrende. Vi håper at statsbudsjettet prioriter ernæringskokken og sikrer muligheten for etterutdanning.

Fagforbundet vil:

  • Styrke kokkens rolle i helsevesenet og for øvrig i samfunnet
  • Etablere en bedre struktur for ernæringsarbeid i alle ledd i omsorgstjenesten og helseforetak.
  • Heve ernæringskompetansen i alle profesjoner i primærhelsetjenesten og førstelinjetjenesten
  • Gjennom våre yrkesfaglige tilbud bidra til at våre medlemmer kan bli pådrivere i arbeidet med å få til effektiv ressursstyring av matserveringen i kommuner og helseforetak – og redusere matsvinn og underernæring.
  • Arbeide for teknologiske løsninger som ivaretar menneskets individuelle behov for ernæring når man blir gammel eller blir rammet av sykdom
  • Sørge for bedre tterutdanningstilbud for kokker på fagskolenivå
;