Til hovedinnhold

Norge trenger en mer rettferdig klimapolitikk

Måtte bryte forhandlingene: Forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

Måtte bryte forhandlingene: Forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg)

Like før jul leste jeg at kirsebærtrærne sto i full blomst i Sogndal, og at flere steder i Norge hadde dager med mer enn 15 varmegrader i desember. Vi er vant til varierende vær her i landet, men nå må vi venne oss til at det blir stadig varmere.

09.02.2021 av Mette Nord, leder i Fagforbundet
Sist oppdatert: 09.02.2021

Meteorologene registrerte i fjor en gjennomsnittstemperatur i Norge som var 2,2 grader over normalen. Det er et tegn på at klimakrisa ikke lenger bare noe vi skal kjempe imot, men noe vi står midt oppi. Klimaendringene er her, de foregår nå. Det handler ikke lenger om å unngå dem, men om å begrense og tilpasse oss et endret klima.

Vi i Fagforbundet har lenge engasjert oss i klimakampen fordi den berører oss alle. Ekstremvær, stigende havnivå og ødelagte naturressurser er noe som vi alle vil merke. Mange har også en jobb som vil bli preget av at været blir varmere og våtere. Noen må trå til når unormal tørke skaper skog- og lyngbrann, når økt nedbør gir flere ras, eller når vann- og ledningsnett bryter sammen, slik at vannet flommer inn i kjellere. Mange av dem jobber i kommunen og er medlemmer i Fagforbundet. Dessuten vil medlemmer og innbyggere merke at en større andel av de kommunale budsjettene vil gå til å begrense og håndtere et villere klima. Klimaendringene vil koste oss dyrt.

Vi må stå sammen for å makte å løse klimakrisa. Dersom Norge skal klare å gjennomføre de tiltakene som er nødvendige, må klimapolitikken ha oppslutning i befolkninga. Derfor må klimapolitikken være rettferdig og solidarisk. På samme måte som i skattepolitikken, må den med sterkest rygg bære den tyngste børa. Vi kan ikke ha en klimapolitikk som er bra for de rikeste blant oss, men ikke for folk flest. Slik har elbil-politikken vært: De som ikke har hatt råd til å kjøpe seg en ny elektrisk bil, har betalt skatten og avgiftene som har subsidiert de rikes luksus-elbiler.

På samme måte kan ikke vanlige arbeidsfolk betale prisen for at vi i åra framover må omstille arbeidslivet og få mer bærekraftige arbeidsplasser. Norge må skape et nytt industrieventyr, med grønne industriarbeidsplasser. Fagforbundet er for at vi skal fase ut den forurensende oljeaktiviteten, men ikke ved at ansatte i olje- og leverandørindustrien blir arbeidsløse. Kunnskapen som de ansatte i disse næringene har, vil bli avgjørende når vi skal utvikle og ta i bruk teknologien som må til i det grønne skiftet. Vi vet at kompetanse fra oljevirksomheten gjør at vi kan skape nye arbeidsplasser langs kysten og i havet, blant annet innen sjømat- og energinæringene. Samtidig trenger norske kommuner fagarbeidere, ingeniører og andre som kan gjennomføre omstillinga som klimaendringene krever.

Står vi sammen, kan vi løse klimakrisa. Da må vi ta i bruk kunnskapen og kreftene til arbeidsfolk flest. Dessuten må vi få vedtatt en rettferdig klimapolitikk.

 

Innlegget sto på trykk i Fagbladet januar 2021. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?