Viktige seire i Stortinget

Ved stortingsvalget 2017 gikk de borgerlige partiene tilbake og mistet åtte stortingsrepresentanter. Valgresultatet var uttrykk for misnøye med den politiske kursen Solberg-regjeringen har ført. Det er derfor riktig av det nåværende stortingsflertallet å finne sammen om en alternativ kurs i viktige spørsmål.

18.06.2018 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 18.06.2018

Fagforbundet vil berømme de rødgrønne partiene og den øvrige opposisjonen for å ha funnet sammen, styrket offentlig velferd og sikret norske lønns- og arbeidsvilkår i en rekke saker.

Den sittende mindretallsregjeringens har gått på betydelige prestisjenederlag, mens opposisjonen på Stortinget så langt i perioden har sørget for:

  • Økt fedrekvote.
  • Bevaring av søndagen som felles fridag.
  • En times fysisk aktivitet hver dag i skolen.
  • Nei til konkurranseutsetting av kommunal landmåling.
  • Innstramminger i bemanningsbransjen. Bransjen blir blant annet pålagt å ha fast ansatte og få slutt på nulltimerskontrakter. Kun bedrifter som er knyttet til en landsomfattende tariffavtale kan gjøre avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft.
  • Vedtak om utredning av hvordan det skal bli like lønns-, arbeids- og pensjonsforhold mellom ansatte i kommunale og private barnehager
  • Begrensing av profitt i barnehagene.
  • Vedtak om utredning av offentlig drift av luftambulansetjenesten.      
  • Reduksjon av andelen innsatsstyrt finansieringen (ISF) i sykehusene fra 60 til 50 prosent.

Fagforbundets landsstyre er glade for at de rødgrønne partiene har funnet sammen i viktige saker, og at de har lyktes med å danne flertall også med MDG, Rødt og KrF. Også gledelig er det at Kristelig Folkeparti i flere saker har opptrådt som et ansvarlig og konstruktivt sentrumsparti.