Norge trenger en tillitsreform i offentlig sektor

(Foto: Herlung, Sandra Marie)

Fagforbundets landsstyre er tilfreds med at de rødgrønne partiene nå står sammen om å innføre en tillitsbasert styring og ledelse av offentlig sektor. Fagforbundet vil delta med kraft og entusiasme i en dugnad for å skape en tillitsreform i offentlig sektor, slikt at den får et klokt, ansvarlig og samfunnsnyttig innhold.

13.12.2019 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 13. desember 2019 
Sist oppdatert: 13.12.2019

 

Les hele uttalelsen:

Fagforbundets landsstyre er tilfreds med at de rødgrønne partiene nå står sammen om å innføre en tillitsbasert styring og ledelse av offentlig sektor. Offentlig forvaltning har lenge utviklet seg i gal retning. Markedsinspirerte styringsprinsipper, også kalt New Public Management (NPM), har medført økt byråkrati, detaljstyring og et rapporteringsvelde. Dette hindrer ansatte i velferdsstatens tjenester i å gjøre jobben sin på en faglig og god måte. Derfor vil Fagforbundet delta med kraft og entusiasme i en dugnad for å skape en tillitsreform i offentlig sektor, slikt at den får et klokt, ansvarlig og samfunnsnyttig innhold.

Ut med New Public Management!

Det som skjer i Sverige og Danmark lover godt for framtida til den nordiske velferdsmodellen. Sverige har nettopp fullført en omfattende offentlig utredning som foreslår å bytte ut markedstenkningen, eller New Public Management, med tillitsbasert styring og ledelse.

Danmark er også i gang med dette arbeidet. Den sosialdemokratiske statsministeren, Mette Fredriksen, legger vekt på at det er medarbeidernes fagkompetanse, og deres forhold til brukerne, som skaper god velferd. Derfor er det et problem at detaljstyring og prosesskrav begrenser deres faglige skjønn. Fredriksen påpeker også det paradoksale i at det brukes store ressurser på å utdanne faglig dyktige medarbeidere, samtidig som deres mulighet til å bruke kompetansen sin blir begrenset. Vi deler den danske statsministerens observasjon og kritikk. Det er på tide at ivrige, nyutdanna ansatte får lov til å tenke sjøl og bruke fagkunnskapen sin fullt ut.

Velferdstjenester i offentlig regi

Fagforbundet mener at en tillitsreform i offentlig sektor forutsetter velferdstjenester drevet av det offentlige. Dersom en tillitsreform skal bli vellykket, er det nødvendig å styrke trepartssamarbeidet i kommunene og partssamarbeidet i andre offentlige tjenester. Velferdstjenestene blir rett og slett bedre når politikere, administrasjon og tillitsvalgte utarbeider en felles virkelighetsforståelse og utvikler tjenestene sammen. Tillit avler tillit – og bedre velferd.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?