Fagforbundet og NTL med IKT-løft

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fafo har på oppdrag fra Fagforbundet og NTL laget en rapport om sourcingstrategier. Det handler om hva som kan gjøres internt, hva må kjøpes utenfra for IKT i offentlig sektor. – Fagforbundet og NTL bidrar til å skape et nødvendig kompetanseløft på tvers av statlig og kommunal sektor, sa AU-medlem og leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad, under lanseringa av rapporten.

18.09.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 09.10.2020

Seniorforsker ved Fafo, Åsmund Arup Seip, la fram rapporten i september, og sa da at den sittende regjeringa i liten grad ivaretar behovet for å sikre digital kompetanse i offentlig sektor. Et panel med rødgrønne politikere diskuterte den i etterkant og var samstemte om behovet for en mer ambisiøs statlig IKT-politikk.

Last ned Fafo-rapporten på sida til Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Offentlig sektor glemt

Funnene i rapporten viser at skytjenestenes positive egenskaper og tilgjengelighet har klare begrensninger, særlig for offentlige virksomheter med andre behov enn næringslivet, som skytjenestene primært er rettet mot.

Regjeringas skystrategi for offentlig sektor tar ikke inn over seg behovet for digital autonomi, slik det er tilfelle i f.eks. Tyskland.

– Mens retningslinjene i den norske statlige IKT-strategien sier at private skytjenester skal brukes framfor offentlige løsninger der dette er kostnadseffektivt, er den tyske anbefalingen stikk motsatt. Der skal private skytjenester bare benyttes hvis staten ikke selv kan tilby en tilstrekkelig tjeneste, fortalte Seip.

Trond Finstad mener dette bekrefter at dagens regjering ikke har de riktige verktøyene.

– Hvis det eneste de har i verktøykassa er markedskrefter, store konsulentfirma og multinasjonale IT-konsern, er det ikke rart ting går sin skjeve gang, mener han.

Satse på egne krefter

Fagforbundet og NTL har medlemmer i kommunal og statlig sektor.

- Vi organiserer mange av de som arbeider med IKT i kommuner og helseforetak og som bygger Norge digitalt hver dag, sier Finstad.

Rapporten tar for seg både statlige virksomheter og kommuner og viser en sammenheng på IKT-området i offentlig forvaltning som ellers ofte savnes.

- Side om side kan vi nå se tydeligere både muligheter og utfordringer på IKT-området i offentlig sektor. Det er nasjonale IKT-investeringer i offentlig egenregi som er suksessoppskriften på IKT-området, og da må vi tørre å bruke det virkemiddelet som kan få jobben gjort, sa Finstad. Han håper det kommende stortingsvalget vil bidra her, slik at politikere som vet å bruke riktig verktøy blir valgt inn for å få fart på IKT-utviklinga på nasjonalt nivå.

Trenger politisk vilje

Rapporten viser med all tydelighet at det er behov for politisk vilje, kreativitet og handlekraft til å ta kontroll over IKT-politikken. Dette dreier seg om digital suverenitet for kommunene og deres innbyggere.

– Det kommunale selvstyre innebærer etter mitt syn også en plikt til å beskytte innbyggernes data, slik at deres personvern ivaretas, understreker Finstad.

Kommunene har ingen egen sourcingstrategi på IKT-området. En mer bevisst holdning til at egenregi bør være det normale er påkrevd, og de IKT-anskaffelsene som skal skje må følge gode anskaffelsesrutiner hvor de IKT-ansatte blir godt involvert og hvor pris ikke kan være den dominerende faktoren.

– Vi i Fagforbundet arbeider videre for å sikre at både innbyggere, ansatte i kommunen og de som arbeider spesifikt med IKT er ivaretatt på best mulig måte, avslutter Trond Finstad.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?