LO ber internasjonal fagbevegelse om Israel-boikott

Fra venstre: LO stats leder Egil Andre Aas, LO-sekretær Terje Olav Olsson, forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes, 2. Nestleder i LO Roger Haga Heimli, Lone Lunemann Jørgensen, leder i NTL Ung, Vidar Bjørnstad, leder internasjonal avdeling i LO, Mette Nord. Nestleder Peggy Hessen Følsvik, Fellesforbundets leder Jørn Eggum, nestleder i internasjonal avdeling Ellen Kathrine Fauske, kommunikasjonssjef i LO Jenny-Ann Hammerø, Nina Mjøberg, rådgiver internasjonal avdeling (Foto: LO)

– Dialog har knapt hatt noen effekt, derfor ber vi den internasjonale fagbevegelsen gå inn for boikott av Israel, sier Mette Nord når internasjonal fagbevegelse er samlet på verdenskongress i København.

05.12.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.07.2019

Denne uka er den internasjonale fagbevegelsen, The international Trade Union Congress ITUC, samlet på verdenskongress i København. Her har LOs ledelse denne uka fremmet forslag om internasjonal boikott av Israel.

– Vi har fulgt opp vedtaket fra LO-kongressen og tatt til orde for en internasjonal økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel, sier Mette Nord, leder i LOs største forbund Fagforbundet.

LO krever at den israelske okkupasjonen stanses, at de ulovlige israelske bosettingene fjernes og at separasjonsmuren rives.

Følger opp vedtak fra LO-kongressen

Dialog og resolusjoner har hatt liten effekt for å oppnå dette. Derfor vedtok LO-kongressen i 2017 å kreve en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.
– I mange år har LO Norge arbeidet for solidaritet med det palestinske folket. Palestina er det området i verden med høyest arbeidsløshet, nybyggingen på okkupert land fortsetter og øker i omfang, påpeker Nord.

Får kongressen mot seg?

Sammen med ni andre europeiske fagbevegelser arrangerte LO et seminar om Palestina-spørsmålet.
 – Vi har satt fokus på internasjonalt lovverk, den humanitære situasjonen og menneskerettigheter. Vi har også presentert rapporter om norske økonomiske forbindelser til de okkuperte områdene. Og vi vil følge opp videre med press for å sikre at ingen skal tjene penger på okkupasjonsøkonomien, sier Mette Nord og understreker at dette er et viktig arbeid for fagbevegelsen.
 – Vår solidaritet til det palestinske folket fortsetter.
Fredag skal den internasjonale verdenskongressen stemme over forslaget. Det er ventet at et flertall av kongressen stemmer mot LOs forslag.

;