- Hovedtillitsvalgt alv roper varsko om forholdene ved Julenissens verksted

Mange tror at alvene er sesongarbeidere, mens de fleste i virkeligheten jobber hele året med gaveproduksjon. I desember blir det ofte behov for ekstra hender. (Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet)

Innleide alver fra Alveris, og en hissigpropp av en arbeidsgiver som vil ta bort retten til tjenesterein. Midt i tjukkeste julestria har tillitsvalgte ved nissens verksted fått nok.

20.12.2018 av Informasjonsalvdelinga
Sist oppdatert: 20.12.2018

Vi er på Nordpolen i midten av desember. Aktiviteten i julenissens verksted er på sitt høyeste i disse dager. Millioner av gaver ferdigstilles og stressnivået er til å ta og føle på. Dermed blir det mye å gjøre for hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Nordpolen, Alf Granmo.

Innleie av alver

Mange tror at alvene er sesongarbeidere, mens de fleste i virkeligheten jobber hele året med gaveproduksjon. I desember blir det ofte behov for ekstra hender.

– Vi liker ikke utviklinga rundt juletider. Det er stort arbeidspress i markedet når det nærmer seg jul og innleie av alver blir mer og mer vanlig, framfor å ansette på fast basis, sier hovedtillitsvalgt Alf Granmo.

– Mine polske alvekollegaer får lav lønn og vesentlig dårligere betingelser. Det er ikke bra, forteller Granmo.

Må leve med trusler

Ifølge Fagforbundet Nordpolen kutter nissen ned på grøten, legger opp til lengre dager og er ofte en skikkelig hissigpropp - som med sin kropp gjør et hopp. Han går rundt og hytter med sin store skje.

– Det er ikke bra for det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi alver er små i størrelse, og den skjea er kjempestor, påpeker han.

Den hovedtillitsvalgte har forsøkt å ta opp disse sakene direkte med nissen.

– Disse samtalene ender ofte med at han truer med å hente katten hvis jeg ikke holder opp, sukker Granmo.

Går ut over barna 

Fagforbundet Nordpolen er skeptisk til at store firmaer som Alveris tjener milloner av kroner på utleie av alver, og fryser pengene ned på sydpolen. Det er penger som burde blitt ført inn i driften. Denne formen for kommersialisering av førjulstida og jula i seg selv går ut over arbeidsvilkår, kvalitet og ikke minst miljøet, ifølge Fagforbundets nordligste fagforening. 

– Når produksjonspresset øker, ser vi samtidig at kvaliteten på lekene går ned. Nissen har også kjøpt inn store partier med billige plastleker fra Kina. Det legger ytterligere press på oss alver, som hovedsaklig produserer leker i tre.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid


Photo by Lionello DelPiccolo on Unsplash

Det blir veldig mye arbeid fram mot jul - og julaften er i særdeleshet en VELDIG rød dag. Det er utfordende for både hviletidsbestemmelsene og overtidstariffen. For ikke snakke om hvordan man beregner reisetid på VELDIG RØDE DAGER.

– Dette er et stadig tilbakevendende problem i forhandlingene, og partssammensatt utvalg etter partssammensatt utvalg har hittil ikke funnet fungerende løsninger på dette.

Passer seg for Rudolf

En nylig dom fra nissedomstolen har slått fast at verkstedalvene, inkludert tilreisende alver, har krav på å få dekket reise, kost og losji. På tross av dette har Nissen dratt saken inn for julens overvåkningsorgan (NESA), hvor Rudolf er saksordfører.

– Saken må avvises, det kan ikke gjøres unntak selv for Julenissen. Alvene krever disse utgiftene dekket også i fortsettelsen. Alvene krever også at ytelsene skal være skattefrie og at ordningen med fri tilgang på tjenesterein til og fra verkstedet, opprettholdes.

Får julenissen på gli

Granmo følger også nøye med på forhandlingene om IA-avtalen.

– Siden avtalen gir overslagseffekter for avtalen om Inkluderende Nissearbeid er det viktig for hva som skjer i fastlandsnorge på dette området. Vi vurderer også fortløpende om det skal kreves Brukerstyrt Personlig Alv (BPA) slik at alver med varig funksjonsnedsettelse kan bidra i julestria, forteller Granmo.

#metoo

Alvetillitsvalgte ser også grunn til å kreve endringer i juleloven. Paragraf 19 a, som omtaler kyssepåbud under misteltein, framstår som sørgelig utdatert i disse metoo-tider. Hvis påbudet skal gjelde må det i det minste settes opp behørig varsling om at det er overhengende misteltein-fare. Hvis dette ikke er tilfelle må samtykke innhentes før kyssing kan skje.

Håp for framtida - is i magen

Til tross for forholdene i desember, har de tillitsvalgte ved verkstedet håp om at Julenissen tar tak i problemstillingene i januar.

– Han har et hjerte av gull, det vet vi. Det er som en helt annen nisse å forhandle med når julestria er over, smiler Granmo.

;