Postkom vil inn i Fagforbundet

Fagforbundet kan få 17500 nye medlemmer fra Postkom hvis forbundsstyret i Postkom får det som de vil. (Foto: Fagforbundet)

Forbundsstyret i Postkom sa ja til å gå inn i Fagforbundet. De to forbundene har dermed tatt et langt skritt på veien mot å bli ett forbund. – Vi er veldige glade for at det ble et enstemmig vedtak fra forbundsstyret i Postkom, sier fagforbundsleder Mette Nord.

13.02.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.02.2019

Spørsmålet om sammenslåing med et annet forbund ble reist allerede i 2016. i sluttfasen sto de igjen med to mulige kandidater: Fagforbundet og Handel og Kontor. Nå har altså forbundsstyret i Postkom gitt sitt råd til landsstyret - de går for Fagforbundet. I neste runde er det landsstyret som skal komme med sin anbefaling, den 27. februar.

Velkommen!

– Vi venter spent på den videre prosessen og vil gjøre det vi kan for at medlemmene i Postkom skal føle seg ivaretatt og vel til rette i Fagforbundet. Vi ser at Postkom har tatt et langt skritt i Fagforbundets retning og håper en sammenslåing mellom de to forbundene blir det endelige vedtaket. Det gleder vi oss virkelig til, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Vi er veldige glade for at det ble et enstemmig vedtak fra forbundsstyret i Postkom. Det er et sterkt signal, sier Nord.

Han legger til at Postkoms medlemmer vil kjenne igjen forbundet sitt, også etter en sammenslåing. Posthornet vil fortsette å komme i postkassa, og medarbeidere og tillitsvalgte vil fortsette den gode jobben de gjør i dag. Selv om det er stor forskjell på størrelsen mellom oss i Fagforbundet og Postkom, er det to likeverdige parter som skal fortsette videre. Vi venter spent på den videre prosessen, avslutter Nord.

Kan bli uravstemning i Postkom

– Forbundsstyret har gjort en helhetsvurdering og mener at Fagforbundet totalt sett vil være det beste valget for Postkom, sier forbundsleder Odd Christian Øverland til frifagbevegelse.

Veien videre går via Postkoms landsstyre, som beslutter om forhandlingsresultatet skal sendes ut på uravstemning.

– Fagforbundet har også det mangslungne ved seg, lik Posten, ved å være til stede i hver en liten kommune og bygd, og selvsagt på de større stedene, utdyper han.

I tillegg har kompetanse og tilstedeværelse i Spekter-området, og organisering innen offentlig sektor og i bedrifter med statlig og offentlig eierskap, vært viktig for Postkom.

  • Fagforbundet er Norges største fagforbund med rundt 367.000 medlemmer.
  • Postkom (Norsk post- og kommunikasjonsforbund) har 17.500 medlemmer.
;