Til hovedinnhold

Tror på seier i Aleris-saken

Tror på seier: saksøkernes advokater i Aleris-saken Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich.

Tror på seier: saksøkernes advokater i Aleris-saken Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Det er ikke hvis vi vinner, men når vi vinner, sier en selvsikker Kjetil Edvardsen, saksøkernes advokat i Aleris-saken. Han mener Arbeidstilsynet bør legges ned hvis de ikke går inn i slike saker.

13.02.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 18.02.2019

Aleris-rettsaken er den største rettsaken Fagforbundet har tatt på seg, i alle fall i lengde og antall saksøkere. Omsorgsarbeidere som har saksøkt Aleris fordi de i praksis er nektet å være vanlige arbeidstakere hadde ikke rett på pensjon, ferie, overtidsbetaling og helge- og helligdagstillegg. Det blir det kroner av.

Edvardsen mener det er selve bærebjelken i trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv som står på spill. Saken går over tre måneder, og krever mye av forbundet og alle de involverte. 

– Det må en etablert og stor fagforening til for å løfte dette. Det finnes nok andre LO-forbund som kunne tatt en slik rettssak, men man må ha både økonomiske muskler, personell og kapasitet. Det er enormt kostbart, og vi blir møtt med et voldsomt apparat fra motparten, forteller Edvardsen.

Avlasterdommene sentrale

Kjetil Edvardsen har jobbet med arbeidsrett i over 20 år. Den tidligere forbundsadvokaten i Fagforbundet jobber nå for Tenden advokatfirma. Han har prosedert en rekke prinsippsaker for Høyesterett, blant annet begge de såkalte «avlasterdommene». Den første dommen fra 2013, der Høyesterett bestemte at Ålesund kommune måtte gi en avlaster og støttekontakt fast stilling, har vist seg å være relevant for flere etterfølgende dommer.

– Disse dommene avklarer arbeidstakerbegrepet innenfor omsorgssektoren, og det er derfor de har blitt så sentrale, fastslår Edvardsen.

Vil få stor betydning

Dommene har allerede fått store konsekvenser både for norske kommuner og alle som har avlaster- og støttekontaktordninger. Oppdragstakere som er medlem i Fagforbundet har fått etterbetalt sekssifra beløp i lønn og feriepenger. Og det er nok disse sakene som gjør at den erfarne arbeidsrettsadvokaten har så sterk tro på seier. Oss Tillitsvalgte spør hvilke konsekvenser dommen vil få hvis vi vinner:

– Når vi vinner mener du. Jeg håper konsekvensen blir at vi slutter med bruk av oppdragstakere, bortsett fra i helt spesielle tilfeller hvor det er fornuftig, og at arbeidslivet blir ryddig innenfor alle sektorer, sier Edvardsen.

Når man leser avlasterdommene fra Høyesterett virker jussen komplisert. Likevel mener Edvardsen at det er enkelt.

– Det er egentlig veldig enkelt, jobber du i en bolig er du arbeidstaker, fastslår han.

Omsorgsgigant har kjøpt Aleris

Etter at søksmålet ble innlevert har Aleris Omsorg blitt oppkjøpt av svenske Ambea og skiftet navn til Stendi. Stendi kontrollerer nå en fjerdedel av det norske markedet for privat omsorg. Hvis saksøkerne fra Fagforbundet vinner kan det bremse bruken av løsarbeidere i helse- og omsorgbransjen. Vinner Aleris/Stendi kan det bety fortsatt rovdrift på helse- og omsorgsarbeidere. Men for rettsaken som pågår nå har ikke oppkjøpet noen rettslig eller faktisk betydning.

– Men om oppkjøpet betyr at de vil innta en annen holdning generelt gjenstår å se. De må jo spørre selv hvor lenge de skal velge å ligge i krig med halve Norge når de lever av skattepenger, mener Edvardsen.

Tillitsvalgte settes på sidelinja

I de fleste arbeidslivskonflikter Fagforbundet står i er det de tillitsvalgte på arbeidsplassene som er i frontlinja. Men ikke i denne saken. Siden oppdragstakerne ikke har tillitsvalgte og jobber i forskjellige boliger rundt i landet har dette vært vanskelig for Fagforbundet å ta tak i.

– De tillitsvalgte i Aleris har ikke betydd noen ting. Jeg tror ikke de Aleris-tillitsvalgte har hatt kapasitet til å ta tak i det. Dette har konsulentene klart på egenhånd, med hjelp fra Fagforbundet sentralt, sier Edvardsen.

For fagforeningene er dette en ny situasjon, men nå melder stadig flere selvstendig næringsdrivende seg inn i Fagforbundet og LO.

– Det skjer bra ting i Fagforbundet og LO på dette feltet. Det er en økende bevissthet om dette, mener Edvardsen.

Blant annet har Fagforbundet og KS fått på plass en minstelønnsavtale for avlastere. For mange ga det en dobling av lønn og utgiftsdekning, i tillegg til rettighetene de fikk da de ble arbeidstakere.

Et stort rettshjelpproblem

Edvardsen tror oppdragstakerne kommer til å bli avvikla, at det ikke kommer til å være noen igjen innenfor denne sektoren om noen år.

– Og da er det lurt å være organisert når det skjer. Hvis ikke står du uten mulighet til å få bistand. Ingen av saksøkerne kunne ha tatt denne fighten alene. Det er helt utenkelig. Risikoen for å tape er for stor. Helsekonsernene svarer med en så voldsom argumentasjon at det blir forferdelig dyrt, og risikoen for å tape er for stor for vanlige folk. De risikerer å måtte gå fra gård og grunn. Dette er faktisk et stort rettshjelpproblem, sier Edvardsen.

Pinlig for tilsynsmyndighetene

Han mener det som har kommet fram i retten så langt viser at det forgår strukturell sosial dumping. «Konsulentene» har forklart seg om konsekvensene de lange vaktene har fått for dem. Det er søvnvansker, hormonforstyrrelser, sykdom, depresjon, sosial tilbaketrekning, utmattelse og problemer med å følge opp barn og familie.

– Jeg synes det er pinlig at tilsynsmyndigheter og kommunene stilltiende har akseptert at folk blir behandlet på denne måten. Hvis ikke Arbeidstilsynet går inn i dette bør man legge ned hele tilsynet, sier Edvardsen.

Dette er Aleris-saken:

 • Saken startet 14. januar og pågår i Oslo tingrett fram til 15. april.
 • 37 selvstendig næringsdrivende «konsulenter» har saksøkt Aleris Ungplan & BOI. 24 av dem møter i retten med krav om å bli ansett som fast ansatte, og krav om etterbetaling for overtid, feriepenger og pensjon på 33 millioner kroner til sammen.
 • De 24 har jobbet som miljøarbeidere på omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk.
 • Aleris avviser kravene. Selskapet mener saksøkerne har vært konsulenter på oppdrag og at det vil være i strid med EØS-avtalen om de 24 regnes som arbeidstakere.
 • Fire fikk sparken kort tid etter at søksmålet ble kjent. Etter at de leverte en midlertidig forføyning til tingretten måtte Aleris snu. 
 • Aleris har tatt fra omsorgsarbeiderene retten til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sjukelønn og pensjon, samt vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling fra arbeidsgiver. Arbeiderne har måttet jobbe opptil 72 timer i strekk uten søvn eller hvile.
 • Flere av oppdragstakerne opplevde straffereaksjoner etter at søksmålet ble kjent. Færre vakter, håpløse turnuser og beskjed om at det «ikke lenger er bruk for deg», er noen av reaksjonene.
 • I kontraktene hadde «konsulentene» en klausul de om at de ville få 100.000 kroner i bot hvis de brøt kontrakten på noe vis.
 • Etter søksmålet ble inngitt har svenske Ambea kjøpt opp Aleris Omsorg, og sistnevnte har skiftet navn til Stendi. Aleris Ungplan & BOI er nå en del av Stendi.
 • Stendi kontrollerer en fjerdedel av det norske markedet for privat omsorg. Også selskapet Heimta, som Ambea eide fra før, er nå en del av Stendi.
 • Aleris hadde overskudd i fjor på nesten 100 millioner kroner.
 • Saken viser at sosial dumping har spredt seg fra byggeplassen til omsorgsboligen. Rovdrift på omsorgsarbeidere rammer sårbare og utsatte mennesker som er helt avhengige av god omsorg.
 • Det er cirka 20 000 støttekontakter i Norge. Mange av dem er oppdragstakere, ikke ansatte. Men det betyr ikke at de ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?