Tariffoppgjøret i kommunene: Krever økt kjøpekraft, likelønn og uttelling for kompetanse

Forhandlingslere i kommuneoppgjøret: Steffen Handal, forhandlingsleder i UNIO, Jan Olav Birkenhagen fra Akademikerne, Lizzie Ruud Thorkilsen fra Delta, Thor Arne Gangsø, fohandlingsleder i KS og forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord

Forhandlingslere i kommuneoppgjøret: Steffen Handal, forhandlingsleder i UNIO, Jan Olav Birkenhagen fra Akademikerne, Lizzie Ruud Thorkilsen fra Delta, Thor Arne Gangsø, fohandlingsleder i KS og forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

LO Kommunes krav i årets oppgjør er spesielt målrettet mot likelønnsutfordringene i kommunesektoren og grupper hvor kvinneandelen er størst. LO Kommune viser til at kvinneandelen i kommunene er høy, og utgjør over 75 prosent av årsverkene.

11.04.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.04.2019

– Vi forventer en reallønnsutvikling for alle. I tillegg krever vi en innretning som bidrar til å øke kvinners andel av menns lønn. LO kommune organiserer alle grupper, både høgskole og universitet samt fagarbeidere og vil ta hensyn til dette i sine krav, sier forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord.

For LO Kommune er det en forutsetning at arbeidstakerne sikres en del av verdiskapningen, og at lønn og annen inntekt fordeles på en rettferdig måte. Forhandlingssammenslutningen krever at oppgjøret innrettes slik at alle får økt kjøpekraft, og at de lavest lønte tilgodeses. Grupper som er blitt hengende etter i lønnsutvikling må kompenseres.

Pensjon inn i tariffavtalen

Ved forrige oppgjør i mars i fjor, ble det avtalt at regelverket for offentlige tjenestepensjon skal inn i tariffavtalen. Det skal skje ved dette mellomoppgjøret.

– Vi har jobbet lenge med hvordan å få regelverket for pensjon inn i tariffavtalen, men det er likevel en stor jobb vi skal gjøre ferdig nå. Nå avdekker vi interessemotsetningene og jobber fram mot enighet. Det blir bestandig spisset inn mot slutten, sier Pål Skarsbak fra forhandlingsenheten i Fagforbundet, til Fagbladet.

Se også sak i Fagbladet - Innspurt i kommuneoppgjøret: Først sikrer de din pensjonsavtale, så skal de bli enige om lønna

LO Kommunes krav

  • Økt kjøpekraft til alle
  • Lønnskompensasjon til grupper som er blitt hengende etter lønnsmessig
  • Bedring av likelønn i kommunene
  • Forhandlinger om endret offentlig tjenestepensjon
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?