Streiker for pensjon i sykehusene

God stemning på morgenen første dag utenfor Ullevål sykehus. Hunden Aiko er streikevakt fra Fagforbundet sammen med eier Yngve Eriksen. (Foto: Linda Reinholdtsen, LO)

Det er streik i sykehusene. LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra 29. mai. Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

28.05.2019 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 06.06.2019

– Dette er blodig urettferdig. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse ansatte ikke skal tjene opp pensjon. Jeg kaller det et pensjonssvik, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.


LO MEDIA

Krevende mekling

LO Stat har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. Forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat peker på at forhandlingene har vært svært vanskelige. 

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

Det er Fagforbundets og Fellesorganisasjonens (FO) medlemmer som er tatt ut i første uttak.

Fagforbundet og FO har tatt ut henholdsvis 282 og 21 medlemmer i streik fra arbeidstidens begynnelse 29. mai. Uttaket vil ikke sette liv og helse i fare. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2 prosent av LO-forbundenes medlemmer.  

Betyr mye for dem det rammer

Kostnadene ved å innføre en rettferdig pensjon for alle i sykehusene er minimale, rundt 100 millioner kroner. Det tilsvarer bare om lag 0,1 prosent av all samlet lønn i sykehusene i Norge, som er på 60 milliarder kroner.

For de deltidsansatte utgjør det imidlertid mye penger. En ansatt i 19 prosent stilling og 85.500 kroner i årslønn (19 prosent av 450.000) vil tape 300.000 kroner i sin alderspensjonsbeholdning. Enda større utslag gjør det hvis en ansatt under 20 prosent stilling blir ufør. Ved uførhet kan en ansatt tape 70.000 kroner i året, fra du blir ufør til pensjonsalder. I tillegg mister den ansatte opptjening til alderspensjon som ligger inne i en uføreforsikring. Ved tidlig død, mister familie og barn etterlattepensjon på inntil 20.000 kroner i året.

–  Dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

Dette er uttaket: 

Helseforetak Fagforbundet   FO 
Oslo universitetssykehus HF 103 medlemmer 16 medlemmer
St. Olavs hospital HF 46 medlemmer 5 medlemmer
Helse Bergen HF 71 medlemmer
Sørlandet sykehus HF Kristiansand 62 medlemmer

Les også: Streiken trappes opp fra 11. juni

;