Til hovedinnhold

Sterk støtte i befolkningen til Aleris-saksøkerne før dommen faller

Oslo tingrett

Oslo tingrett (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

En fersk Sentio-undersøkelse viser at åtte av ti mener de som jobber i privat omsorg bør være ansatt, ikke innleid. – Jeg er virkelig glad over at omsorgsarbeiderne som har gått til rettssak mot Stendi/Aleris har så massiv støtte i folket, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

19.08.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.08.2019

Undersøkelsen ble gjennomført i juni av Sentio, på oppdrag fra Fagforbundet. Spørsmålet som ble stilt var: 
Omsorgsarbeidere har saksøkt velferdsselskapet Stendi (tidligere Aleris) fordi de må jobbe som selvstendig næringsdrivende, og ikke får fast ansettelse i selskapet. Er du enig eller uenig i at omsorgsarbeidere i private velferdsselskaper bør få faste ansettelser?

Hele åtti prosent av de 1000 som ble spurt svarte at de var enige, mens tolv prosent svarte "vet ikke". Kun åtte prosent sa seg uenige. 


Birgit Dannenberg

– Det betyr at folk er enige med saksøkerne i at kommersielle velferdsselskaper ikke skal kunne skalte og valte med folk, og at de ikke skal kunne ta fra dem grunnleggende rettigheter som arbeidstakere, sier Nord. 

Helsefarlige arbeidsforhold

24 av Fagforbundets medlemmer har i vinter og vår vært flere måneder i Oslo tingrett. De har krevd fast ansettelse og etterbetaling av ytelser de skulle hatt, som blant annet overtidsbetaling og pensjon. 

Selvstendig næringsdrivende oppdragstakere er nemlig ikke omfattet av de vanlige reglene i arbeidsmiljøloven, som trygger arbeidstakere. Dermed legges det ingen begrensninger på arbeidstid, og arbeidstakere må selv sørge for sykepenger og pensjon. De ansatte som har gått til sak har i praksis jobbet som arbeidstakere, men uten vernet som følger med å være ansatt.

– Stendi/Aleris-saka viser at sosial dumping har spredt seg fra byggeplassen til omsorgsboligen. Vi som har vært til stede i Oslo tingrett, har hørt rystende beretninger om forhold vi ikke forestilte oss eksisterte i den offentlig finansierte velferden. Vi har hørt om folk som har jobba inntil åtte og et halvt døgn i strekk, med bare ti timer hvile. Dette er helsefarlige arbeidsforhold som både rammer omsorgsarbeiderne og dem som er avhengige av omsorgen deres.

Vil få store ringvirkninger

– Stendi/Aleris-saka er en av de viktigste arbeidslivssakene som har blitt ført i norske rettssaler de seinere åra. Hvis Fagforbundets medlemmer vinner fram, vil det bli slutt på utnyttinga av vanlige arbeidsfolk. Dersom Stendi/Aleris skulle vinne, vil det kunne få dramatiske konsekvenser for arbeidsfolk i Norge. Da vil det kunne bli slutt på at faste ansettelser er regelen i norsk arbeidsliv, og vi vil få et helt nytt løsarbeidersamfunn, mener Mette Nord.

Nå venter både hun og medlemmene spent på utfallet av dommen i Oslo tingrett, som trolig faller i slutten av august. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?