Til hovedinnhold

Fagforbundet + jentefotball = SANT

Sammen i kampen for likestilling: Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, og Fagforbundets leder, Mette Nord.

Sammen i kampen for likestilling: Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, og Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet blir offisiell samarbeidspartner med Toppfotball Kvinner. Med den fireårige samarbeidsavtalen går Fagforbundet og Toppfotball Kvinner sammen i kampen for likestilling på fotballbanen, i arbeidslivet og i samfunnet.

05.03.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 21.01.2021

Avtalen gjelder toppserien og 1. divisjon fra 2020, men Fagforbundet ønsker også å støtte breddefotballen, på lokalt nivå.

– Fotballbanen er ved siden av arbeidslivet en viktig arena for likestillingskampen i samfunnet. Vi i Fagforbundet vil spille på lag med jentene og kvinnene som kjemper for de samme mulighetene og rettighetene som gutter og menn får, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Blir rørt av engasjementet

Rundt 80 prosent av Fagforbundets medlemmer er kvinner. En del av dem spiller selv fotball, eller er foreldre og besteforeldre til de 125.000 som er aktive i Norges største jente- og kvinneidrett.

– Det er et veldig viktig signal når Fagforbundet nå inngår et samarbeid med kvinnefotballen, og jeg blir sterkt berørt av at de velger å engasjere seg i saken vår, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

– Det ligger en voldsom kraft i at nesten 400 000 medlemmer rundt omkring i hele Norge går sammen med fotballen om kampen for like muligheter, både på og utenfor banen. 

Fotballen når ut til mange medlemmer

Fotball er den største jente- og kvinneidretten i Norge og i verden. Her til lands driver over 120.000 jenter og kvinner med organisert fotball. Både nasjonalt og internasjonalt er jente- og kvinnefotball i sterk vekst, og det er også økende publikumsinteresse og medieoppmerksomhet.

Et sentralt mål i samarbeidsavtalen er å øke bevisstheten om forskjellsbehandlinga som jenter og kvinner opplever i fotballen, og arbeide for å redusere disse. Samarbeidet skal bidra til at spillerne i Toppserien og i 1. divisjon får styrket muligheten til å satse på idretten sin og at de får bedre lønns- og arbeidsvilkår. Dessuten er det et mål å bidra til å skape flere kvinnelige rollemodeller og forbilder for jenter som spiller fotball.

Får dårligere behandling 

8 av 10 spillere i toppserien tjener under 100.000 kroner, Norges beste kvinnelige fotballag holder til i en brakke uten vann og do og det tas ikke hensyn til det problematiske med gjennomsiktige shorts for jenter. Ute i klubbene opplever jentene en skeivfordeling av trenerressurser, treningstider, baner og garderober.

Mette Nord peker på at jenter og kvinner i fotballen møter mye av den samme forskjellsbehandlingen som Fagforbundets medlemmer møter i arbeidslivet.

– Både i fotballen og i arbeidslivet ser vi at jenter og kvinner får dårligere muligheter til å utvikle seg, de får mindre anerkjennelse for innsatsen og får ikke tilført de samme ressursene som gutter og menn. I toppfotballen ser vi at kvinner, på samme måte som våre medlemmer, får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn menn. Dette finner vi oss ikke i, sier Nord.

– Hver dag kjemper Fagforbundet for at våre medlemmer skal få bruke kunnskapen sin i hele og faste stillinger, at de skal få lik lønn for likeverdig arbeid og like muligheter. Skal vi lykkes i denne kampen kan vi ikke godta at jenter lærer at forskjellsbehandling er greit og naturlig. Hvordan skal vi da regne med at de skal kreve sin rett når de kommer ut i arbeidslivet, spør Nord.

Vil også støtte breddefotball

Fagforbundets fotballprosjekt er todelt: I tillegg til det nasjonale samarbeidet med Toppfotball kvinner, skal Fagforbundet også støtte breddefotballen for jenter i aldersbestemte klasser. Dette må bygges opp over tid, i et samarbeid mellom Fagforbundets fagforeninger og jentelag på lokalt plan. Det er opp til fagforeningene selv å avgjøre om de skal være med på fotballprosjektet.

– Jeg har ikke spilt så mye fotball, men jeg er en proff lagspiller. Det er når vi står sammen i et fellesskap at vi skaper endring. Derfor er jeg så glad for vi nå kan gå sammen med Toppfotball Kvinner i kampen for likestilling på og utenfor fotballbanen.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?