Triller trikk i tomme gater

Isolert på trikken: Trikkefører og tillitsvalgt Linda Amundsen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening. (Foto: Privat)

Det er litt uvirkelig. Gatene blir stadig tommere og i trikken er det mer plass enn normalt. Trikkefører og tillitsvalgt Linda Amundsen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening har stoppa trikken for å prate med OSS tillitsvalgte om hvordan det er å jobbe i kollektivtrafikken akkturat nå.

12.03.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 12.03.2020

– Vi som forening har et veldig godt samarbeid med bedriften, Sporveien. Bedriften tar foreninga og vernetjenesten på alvor og har i gang satt de vernetiltakene som er viktigst akkurat nå.

Skjermes fra passasjerene 


Privat

Hun forteller at trikke- og bussførerne i Sporveien er isolert så godt det lar seg gjøre, men at det er ulik praksis i de ulike buss-selskapene. 

- Fordøra er stengt på alle trikker og de fleste busser. Og på trikkene er det satt opp fysisk sperre mellom passasjerene og føreren. På bussene har vernetjenesten der presset frem et midlertidig fjerning av billettsalg, så det må kjøpes via app eller på annen måte før man går på. 

Hun forteller at de omfattende vernetiltakene har to grunner. For det første må kollektivtrafikken rulle i Norges største by, og for det andre må vi verne om førerne våre slik at de ikke smittes eller blir smittebærere selv. 

Mange spørsmål

Videre forteller hun at noen medlemmer føler seg usikre. 

- Folk lurer på alt mulig, mye av den informasjonen er det selvsagt bedriften som tar seg av. Men i det daglige er det de lokale tillitsvalgte på plassene som gjør den viktigste jobben med å svare ut spørsmål og ikke skape usikkerhet. Og siden de til enhver tid har kontakt med medlemmene kan de få bedriften til å igangsette tiltak slik at medlemmene føler seg både trygge og ivaretatt på jobb. 

Sporveien er godt forberedt dersom det skal være nødvendig med ytterligere tiltak. Renholdet av trikker og t-banen er allerede intensivert. Og dersom det blir behov for ytterligere tiltak gjøres dette fortløpende og i samarbeid med foreninga, forteller Linda Amundsen før trikken må avgårde igjen. Punktlighet er viktig. 

;