Annektering av palestinsk land vil bryte med folkeretten

Vær tydeligere, var oppfordringen til regjeringen fra nestleder Sissel M. Skoghaug. (Foto: Geirmund Jor)

– Regjeringen er enig i at dersom Israel annekterer palestinsk land, så vil det være et klart brudd på folkeretten. Dette sa statssekretær Audun Halvorssen fra Utenriksdepartementet da han mottok et opprop som krever at regjeringen tar kraftigere til motmæle mot disse planene.

01.07.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 03.07.2020

På vegne av Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen holdt nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug en appell utenfor UD. På vegne av utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok statssekretæren imot oppropet som er underskrevet av 26 sivilsamfunnsorganisasjoner og signert av om lag 10 000 personer.

Du kan fortatt slutte deg til oppropet. Det gjør du her

Tydelig krav

– Vi krever at norske myndigheter må ta internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og gjøre Israel ansvarlig for deres brudd på folkeretten, sa Skoghaug.

– Når vi har tatt initiativ til dette oppropet, så er det ikke fordi vi tviler på at utenriksministeren eller den norske regjeringen ikke deler vår bekymring for annekteringen. Vi er ganske sikre på at vi langt på vei deler oppfatning av hva konsekvensene av annekteringene kan bli for palestinerne og for tostats-løsningen.

Les også: Vil stanse annekteringen av Palestina 

Statssekretær Halvorsen mente at Norge og den norske regjeringen har vært tydelig på dette, men det var ikke nok til å overbevise demonstrantene som hadde møtt opp utenfor UDs lokaler. 

Norge har større handlingsrom

– Vi mener at Norge har handlingsrom til tross for at det ikke er en felles vilje i EU.  Vi er urolige for at norske myndigheter ikke velger å være en internasjonal pådriver for i beste fall få satt en stopp for annekteringen eller i det minste la en gjennomføring av planene om annektering få konsekvenser for Israel, fortsatte hun.

Nylig vedtok Representantenes hus i Nederland å be utenriksministeren å kartlegge alternative tiltak som kan iverksettes dersom Israel gjennomfører den planlagte annekteringen.

Anerkjenn Palestina som egen stat

Sissel M. Skoghaug mente at ting kan tyde på at Israel er på vikende front. Hun viste til at Israels forsvarsminister Benny Gantz for noen dager siden gikk ut og sa at annekteringsplanene utsettes på grunn av koronakrisen.

Skoghaug avsluttet med å oppfordre Norge til å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat og viste til at de aller fleste FN-stater i verden allerede har gjort det.