Se Fagforbundets planer for 2021

Legger lure planer. (Foto: Mostphotos)

Landsstyremøtet har vedtatt den aller siste strategiplanen i denne landsmøteperioden. Her er Strategiplan 2021.

16.11.2020 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 14.01.2021

Nytt for 2021 er blant annet valgkamp.

– Vi sier vel alltid før en valgkamp at akkurat dette valget er det aller viktigste. Men nå vil jeg si at valget i 2021 er et skjebnevalg. Fire år til med denne regjeringa er vanskelig å tenke seg, sier Mette Nord, Fagforbundets leder.


Birgit Dannenberg

Hun oppsummerer kjapt: økte forskjeller, skattekutt til de rikeste, økte egenandeler, privatisering og fritt brukervalg innenfor eldreomsorgen i kommunene.

– Hvordan skal kommunene kunne dimensjonere antall ansatte, når de ikke vet hva innbyggerne vil velge? Mette Nord er oppriktig bekymret for kommunene og den norske velferdsstaten.

Lag lokale handlingsplaner

Mette Nord oppfordrer de lokale fagforeningene til å bruke strategiplanen til å lage gode, lokale handlingsplaner. Hun sier at det er nettopp strategiplanen som sørger for at vårt store forbund jobber målretta med de samme sakene – både lokalt og sentralt. Strategiplanen er vårt viktigste arbeidsverktøy.

– Fagforeningene er sentrale. Det er fagforeningene som er der medlemmene våre er. De må ha gode handlingsplaner som er forankra på årsmøtene, understreker hun.

Last ned hele planen

Uten medlemmer er vi ingenting

Verdien av en sterk fagbevegelse har blitt tydelig som følge av koronapandemien. En konsekvens av dette er at flere slutter opp om det organiserte arbeidslivet med sterke fagforeninger.

Spesialrådgiver Unni Hagen har ledet arbeidet med strategiplanen i administrasjonen siden den aller første utgaven i 2013. Da ble strategisk stab etablert fordi ledelsen ønsket et mer systematisk strategi- og planarbeid.


Ellisiv Solskinnsbakk

– Organisasjonsbygging er et evigvarende arbeid, som vi selvsagt også vil prioritere i året som kommer. Verving står høyt oppe på lista, sier hun.

Hagen understreker at kommunesektoren er Fagforbundets viktigste område. Det er der de fleste medlemmene er. Hun ser det som avgjørende å ikke miste tariffmakt her. I tillegg er både sykehus og ungdom satsingsfelt.

Dette videreføres:

Kampen for et anstendig arbeidsliv og kampen mot privatisering av offentlige tjenester har vært høyt prioritert i landsmøteperioden. Det samme kan vi si om rekommunalisering innenfor noen sektorer.

– Dette arbeidet fortsetter i 2021, og kommer til uttrykk i strategiplanens tiltak. Både i fagforeningene, forbundsregionene og på sentralt nivå, sier Unni Hagen.

Hun trekker også fram klima og miljø. Det er et prioritert område i 2020, og arbeidet fortsetter i 2021. Fagbevegelsen må gå foran i klimakampen. Heltid og likelønn var det viktigste i 2020, og i strategiplanen for 2021 fortsetter arbeidet med å få på plass heltidskultur i alle kommunene.

Både Mette Nord og Unni Hagen nikker.

– Heltid og faste ansettelser er gode likestillingstiltak. I disse koronatider ser vi også at dette er viktig for å begrense smitte og ha god beredskap i kommunene, sier begge to.

Demokratisk prosess

Det er mange som har vært med og sagt sitt, før strategiplanen til slutt blir vedtatt av landsstyret. Tidlig året før drøfter AU de politiske utfordringene. Deretter går debatten videre i forbundsstyret og landsstyret for første gang. Et utkast til strategiplan sendes deretter ut på høring i fagforeninger og forbundsregioner. Deretter behandles strategiplanen med alle kommentarene, og et ferdig utkast legges fram for landsstyret i september.

Relaterte dokumenter:

;