«En streik for framtida og de som kommer etter oss»

Nelda Kaurin, Elisabeth Offerdahl og May-Britt Nilsen har vært ute en streikenatt før. De holder humøret oppe og er innstilt på å stå på helt til mekling 19. februar. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundet har vært i streik siden 19. januar. Streiken omfatter NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten med ansatte i privat pleie- og omsorg.

11.02.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 17.02.2021

Utenfor Risenga bo- og omsorgssenter i Asker i står tre kampklare damer. Elisabeth Offerdahl, May-Britt Nilsen og Nelda Kaurin rakk kun å stille på streikevakt to ganger før den britiske varianten av koronaviruset stengte ned en rekke kommuner på Østlandet fra 22. januar.

Først onsdag 3. februar kunne de stille på streikevakt igjen. Imens har de holdt kampgløden oppe med daglige teamsmøter, inspirasjonssamling på nett og godt samhold.

Tillitsvalgt ved Risenga bo- og omsorgssenter, Elisabeth Offerdahl, er godt kledd for å takle vinterkulda på streikevakt i Asker. Ingen som går forbi skal være i tvil om hvem som streiker.
Tillitsvalgt ved Risenga bo- og omsorgssenter, Elisabeth Offerdahl, er godt kledd for å takle vinterkulda på streikevakt i Asker. Ingen som går forbi skal være i tvil om hvem som streiker. Foto: Birgit Dannenberg, Fagforbundet

 

– Vi blir veldig godt ivaretatt av Fagforbundet både lokalt og sentralt. De viser sånn omsorg for oss. Det er fascinerende hvor mye omsorg og varme som kan komme gjennom en digital skjerm, sier Elisabeth Offerdahl, hovedtillitsvalgt ved Risenga. Hun er helt klar på en ting:

– Vi står på til siste slutt. Dette er en viktig sak. Det er korona og det er kaldt, men det bryr vi oss ikke noe om. Vi holder motivasjonen oppe.

Ikke nybegynnere

Damene har vært ute en streikenatt før.
– Vi streika også i 2012. Da holdt vi på noen uker. Men da var det varmt og det var mye som skjedde. Også da fikk vi veldig god oppbakking fra Fagforbundet. Det er ikke så gærent å være i streik, sier May-Britt Nilsen.

Fagforbundet har kun tatt ut 15 stykker i streik, og to av disse har dispensasjon. Det betyr at tretten streikende tar kampen for hele området. Grunnen til at det er så få som streiker er at Fagforbundet er veldig forsiktige med å gi NHO grunnlag for å hevde at det er fare for liv og helse. NHO søker nesten aldri om dispensasjon for streikende medlemmer om det skulle oppstår fare for liv og helse. Dermed må Fagforbundet trå varsomt for å unngå tvungen lønnsnemd slik det ble i NHO-streiken i private omsorgsbedrifter.

Mange organiserte

Selv om de er få som streiker er nesten en tredjedel av de ansatte ved Risenga bo- og omsorgssenter organisert i Fagforbundet. Og de som står streikevakt får støtte av kollegaene.

– Alle vet at dette er en solidaritetsstreik. Vi har bedre betingelser enn mange andre på dette området fordi Fagforbundet Asker har forhandlet fram en bedre lønn her lokalt. Men pensjonen vår er ikke bra, og selv om det ikke er det vi streiker for nå, så er det fortsatt ting å ta tak i. Og de kan jo si opp særavtalen når som helst. Derfor er det viktig at vi streiker for en økning av tariffen. Dette er en streik også for framtida og de som kommer etter oss, sier Offerdahl.

Gode grunner til å streike

Mange ansatte i denne avtalen som er organisert i Fagforbundet, har sakket systematisk etter andre arbeidstakere det er rimelig å sammenlikne seg med, som for eksempel arbeidstakere i tilsvarende yrker i kommunesektoren.

I likhet med Risenga har noen virksomheter i NHO 481 særavtaler som sikrer de ansatte bedre betingelser enn det som ligger i tariffavtalen. Men særavtaler er ikke like sterke som en tariffavtale. Den kan sies opp av arbeidsgiver og Fagforbundet har ingen mulighet til å hindre det.

«Koser» seg i ti minus

Også utenfor Ecura hjemmetjeneste og BPA i Oslo er streikevaktene på plass etter koronapausen. Patrick Jose og Melvene Viernes står på stand sammen med nestleder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Fredrik Olstad. De «koser» seg i ti minusgrader. Ansatte som kommer fra vakt stikker innom og får informasjon.

Melvene Viernes ogPatrich Jose streiker for de ca. 150 medlemmene i Ecura. Rundt70 prosent av de ansatte er organisert i Fagforbundet. Foto: Birgit Dannenberg, Fagforbundet

– Stemninga er god. Det er litt kaldt, men det er kjempeviktig at vi står her og markerer streiken for de ansatte, sier Jose.
Det har de tenkt å gjøre hver dag framover hvis det er mulig. Fredrik Olstad bor i Nordre Follo.

– Vi har ikke kunnet møte hverandre. Derfor har vi hatt faste møter hver dag på zoom og har blitt kjent med hverandre på tvers av virksomhetene. Det har vært veldig hyggelig. Vi har kost oss og det er topp stemning, sier Olstad.
Nå er planen å holde ut fram til det blir tvungen mekling, antakelig 19. februar.

Nestleder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Fredrik Olstad, er opptatt av at alle som jobber i Ecura skal få god informasjon om streiken. Foto: Birgit Dannenberg, Fagforbundet

 

To tariffavtaler – to streiker

NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten omfatter ansatte i privat pleie- og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Streiken som pågår nå henger sammen med streiken i NHO 453 i private omsorgsbedrifter, der det ble tvungen lønnsnemd. Begge streikene kunne vært unngått. Fagforbundet la fram et forslag til rydding i avtalestrukturen for ulike helse, omsorgs- og velferdsbedrifter for å gjøre det lettere å sikre de ulike gruppene sammenliknbare ordninger.
NHO tok seg ikke bryet med å svare Fagforbundet på de forslagene vi la fram, og derfor ble det konflikt.

Det er ansatte ved følgende steder som er i konflikt:

  • Doro Care i Oslo
  • Ecura hjemmetjeneste og BPA i Oslo
  • Kastvollen opptreningssenter på Inderøya
  • Norlandia hjemmesykepleie i Oslo
  • Villa Skaar på Sylling
  • Kantarellen rehabiliteringssenter i Oslo
  • Risenga bo- og omsorgssenter i Asker
;