Til hovedinnhold

Digitale arrangementer på kvinnedagen 8. mars

(Foto: Fagforbundet)

Kvinnedagen nærmer seg, og det er en fin anledning til å få med seg ett eller flere gode, digitale arrangementer. I år kan du velge og vrake mellom flere temaer - vi har samlet noen til deg her.

03.03.2021 av Ingvild Hunsrød
Sist oppdatert: 05.03.2021

Flere byer holder digitale 8. mars arrangement i år, du kan følge markeringene for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger via skjerm. I tillegg er det flere organisasjoner som har digitale arrangementer.

Fagforbundet arrangerer frokostmøte: Deltidskrise er kvinnekrise

Mandag 8. mars klokken 08:00 intiterer Fagforbundet til frokostmøte på Facebook om heltid og konsekvensene av deltidskrisa. Hvordan kan vi forsvare til fremtidens helsefagarbeidere at de skal utdanne seg til en jobb med lav stillingsprosent? Hvordan skal vi sikre alle en pensjon å leve av? Hvordan kan vi sørge for at folk trygghet for lønn og frihet til å leve?

 

Er 6-timersdagen et umulig prosjekt? - politisk lunsj

Fredag 5. mars kl. 12 møtes Stine Westrum fra Fagforbundet og Charlott Pedersen fra Handel og kontor i studio hos Radio Latin-Amerika for å snakke med Marit Halse fra LO i Oslo om sekstimersdagen, deling av arbeid og angrepene fra høyre.

Se hele programmet og meld deg på arrangementet her

 

Norsk Folkehjelp arrangerer «Kvinner forandrer verden», i år sett i lys av Covid-19

Programmet består av fagpersoner, partnerorganisasjoner og enkeltpersoner som driver kvinnekamp både internasjonalt og her hjemme.

Få blant annet med deg daglig leder i Fokus, Gro Lindstad som skal snakke om «Skyggepandemien alle reagerer på, men få gjør noe med», slampoeten Asha Abdullahi, «Sammenheng mellom ulike sosiale kategorier og hvordan de påvirker personers leve- og livsvilkår» ved Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og «Kvinners situasjon i Palestina» ved Rahil Al-Daraji, leder av Norsk Folkehjelps palestinanettverk og NF Kongsvinger. 

Arbeiderpartiet og LO arrangerer «8.mars: Pandemi, arbeiderkvinner og bedre vern mot voldtekt!»

Mette Nord, leder i Fagforbundet, vil delta i panelsamtale om "Helse, varehandel og renhold: Hva er hovedutfordringene og hvordan løser vi dem?" sammen med Elisabeth Sundset (nestleder, Handel og kontor), Anita Johansen (forbundsleder, Arbeidsmandsforbundet), Kjersti Stenseng (partisekretær i Arbeiderpartiet). Samtalen ledes av Anette Trettebergstuen fra Ap.

Hør også Heidi Helene Sveen, forfatter og samfunnsviter, snakke om "Hvorfor mener overgripere nesten alltid at det ikke var voldtekt?" i tillegg til flere andre spennende innslag.

 

 

LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk arrangerer kræsjkurs for tillitsvalgte

LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk arrangerer sammen med KUN et kræsj-kurs for tillitsvalgte om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

I likestillings- og diskrimineringsloven er det en egen bestemmelse som gir alle arbeidsgivere en plikt til å arbeide «aktivt, målrettet og planmessig» for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

LO mener ARP er et viktig verktøy, og oppfordrer tillitsvalgte til å følge opp dersom arbeidsgivere ikke er klar over denne plikten, eller av andre grunner ikke gjennomfører et aktivt likestillings og ikke-diskrimineringsarbeid.

ERAS Festival: Gratis digital konsert

Eras arrangerer en gratis kvinnedagskonsert. ERAS er en sammenslutning av ideelle, frivillige innvandrerorganisasjoner som jobber for at alle kan leve trygt sammen i et mangfoldig, integrerende Oslo by.

Fafo 8. mars: Litt av hvert om likestilling

Fafo markerer den internasjonale kvinnedagen med et webinar. De har plukket ut et knippe sentrale forskningsområder fra Fafos portefølje og utfordret sine forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på denne forskningen. Stikkord er likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

Fagbokforlaget: Like læringsmuligheter for jenter og gutter i barnehage og skole

Fagbokforlaget inviterer til webinar med forfatter Helga Aune (førsteamanuensis II i utdanningsrett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo) og Svein Stølen (rektor ved Universitetet i Oslo) om like læringsmuligheter for jenter og gutter i barnehage og skole.

Industri Energi inviterer til lunsjsamtale om kvinner i oljebransjen

Petro Ladies Club, Industri Energi og Norsk olje og gass inviterer til lunsjsamtale om mangfold og likestilling i oljebransjen.

Siden 2016 har kvinneandelen i oljebransjen falt fra 20 til 19 prosent. Mens kvinneandelen offshore er på 4-5 prosent, er kvinneandelen på land på rundt 45 prosent. Hva kan vi gjøre for å bedre kjønnsbalansen, og hvorfor er det viktig? 

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo og Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo: Medlemsmøte – kvinnedagen dagen etter

Medlemsmøte for medlemmer av Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo og Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo.

Fagforeningene inviterer til medlemsmøte for å markere den internasjonale kvinnedagen 8.mars! Ebba Wergeland innleder om hvorfor sekstimers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon er spesielt bra for damer.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?