Til hovedinnhold

Målsetting, opptakskrav, fagstigens nivåer og praksiskrav.

05.09.2018 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 05.09.2018

Målsetning

Ordningen skal gi inspirasjon til faglig utvikling og fordypning for den enkelte arbeidstaker, og bidra til et kreativt og faglig stimulerende miljø på arbeidsplassen. En viktig hensikt er å bidra til å dokumentere og formalisere praktisk og teoretisk kompetanse opparbeidet i yrkeslivet.

Opptakskrav

Alle medlemmer av Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, kan søke når de mener de har oppfylt kravene. Seksjonen har ansvar for godkjenning av søkerne ut fra Fagstigenes fastlagte kriterier og krav.

Fagstigens nivåer

Fagstigen har tre nivå for høyskole/universtitetsutdannede samt søkere med fagbrev, der det tredje nivået leder fram til godkjenning som faglig spesialist eller klinisk spesialist. På dette nivået har den enkelte arbeidstaker opparbeidet svært god kompetanse innen sitt fagområde, og bidrar selv med undervisning og veiledning av andre. Fagstigen har to nivåer for assistenter, der det øverste nivået leder fram til faglig spesialisering innen valgt fagområde.

Praksiskrav

Det kreves minst 3 års fulltids yrkespraksis før man søker godkjenning om fagstige på de to første nivåene. For godkjenning på nivå 3 kreves 4 års yrkespraksis, medregnet tid til videreutdanning. For godkjenning på nivå 4, kreves det 5 års fulltids yrkeserfaring medregnet tid til videreutdanning.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?