Til hovedinnhold

Anne Green Nilsen

thmrod.gif

thmrod.gif

Stødig, ryddig og ordentlig: Anne Green Nilsen er leder av Kompetansesenteret i Oslo. Tariff-Anne kan hun også kalles. For enten forhandler hun nye tariffavtaler, reforhandler gamle avtaler eller så forvalter hun avtalene – i tida mellom tariffoppgjørene.

19.06.2014 av Kari-Sofie Jensen
Sist oppdatert: 23.06.2014

Det meste handler om tariff i Annes hverdag som tillitsvalgt på kompetansesentret i Oslo.

– Jeg gleder meg til hovedtariffoppgjørene! Det er spennende. Å få til et godt økonomisk resultat for medlemmene er veldig tilfredsstillende. Det er et stort ansvar. Ikke minst å få til noe bra på fellesbestemmelsene, som er de daglige vilkårene for medlemmene, forteller Anne Green Nilsen.

Politikk og teknikk

I nært samarbeid med Mari Sanden og Fagforbundet Oslo, og som leder for alle LO-forbundene i Oslo og observatør i LO Kommunes tariffoppgjør, holder hun en stødig hånd om de forskjellige tariffavtalene. Kollegaer beskriver henne som stødig, ryddig, ordentlig, lojal, tydelig og til å stole på. Gode beskrivelser for en som har et så viktig ansvar. For tariff-arbeid er både politikk og teknikk.

– Når vi er i gang med oppgjøret for de ansatte i Oslo kommune, så er det det jeg konsentrerer meg om som forhandlingsleder. I Oslo er vi nærmest Fagforbundet i miniatyr. Her er det så mye outsourcing og privatisering at vi har medlemmer i alle typer tariffavtaler. Det har skjedd store forandringer siden jeg starta som forbundssekretær i 1994, da var det ikke mange avtalene å holde orden på, forteller Green Nilsen.

Kun en gang har hun vært med og igangsatt en streik. Anne Green Nilsen regner seg tilbake i tid.

– Det må ha vært i hovedoppgjøret i 2000. Vi var i gang med innledende samtaler med Helse- og Sosialforbundet om å etablere Fagforbundet.  Det var en streik på Pleie- og omsorgsoverens-komsten, sier kompetansesenterlederen.

Vel verdt det

Anne Green Nilsen bruker mye krefter og energi i forhandlinger.

Men hun er veldig klar på at det er vel verdt å bruke energien på å forbedre og/eller redde framforhandlede rettigheter – det er gøy og det er slitsomt.

En vanlig dag midt i oppgjøret kan være særdeles travel. Hun kan først ha et møte med LO Kommunes forhandlingsutvalg, hvor hennes jobb er å oversette det som skjer der, til Oslo-forhold. Hva skal de ha med i Oslo-forhandlingene? Hva passer ikke? Så kan hun gå videre til et møte i fylket, og så være med i forhandlinger seinere på dagen – levere krav og motta krav, enten i KS eller Oslo Kommune.

Anne Green Nilsen har vært leder av kompetansesenteret i Oslo siden det ble opprettet. Nå har hun så lang fartstid og har vært med på så mange oppgjør at hun ikke tenker på oppgaven som vanskelig, men mer som et stort ansvar. Et ansvar hun elsker å ha.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?