Min hverdag: Susanne Bakke

Susanne Bakke. (Foto: Foto: Susanne Bakke.)

Susanne Bakke (32) gikk rett fra ungdomsutvalget i Aust-Agder til lederoppdraget for Fagforbundet Tvedestrand.

18.11.2019 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 06.12.2019

De snur seg raskt i sørlandsidyllen Tvedestrand. Den lokale fagforeningen tok ikke betenkningstid når det kom en god lederkandidat seilende inn fra ungdomstroppen.

I dag kan Susanne se tilbake på fire gode år i tet for mer enn 450 medlemmer i lokalforeningen i Aust-Agder.

Vil snu deltidstrend

En sak står øverst på dagsorden for Susanne. Deltid. Hun vil at det skal bli trendy å jobbe heltid.

– Det gir en god følelse å kunne bidra til at medlemmene får leve livet sitt. En full stilling gjør at du vet det kommer en levelig lønn inn på kontoen hver måned, sier hun.

Tvedestrands politikere og kommuneadministrasjon må overbevises om at heltid er lurt. Det er heller ikke gitt at de ansatte jubler over muligheten for heltid.

– Det har satt seg en kultur hos flere ansatte som må snus. Det har nærmest blitt en trend å jobbe deltid, spesielt blant de unge. Jeg forteller dem at det kommer en tid for å pensjon og en tid for søknad om boliglån, og da straffer det seg å jobbe deltid, forteller hun.

Kun sju prosent av utlyste stillinger for helsefagarbeidere i Tvedestrand er heltid, viser ferske tall fra medieovervåkningstjenesten Retriever. Helsefagarbeidere blir kun tilbudt smuler når de skal inn i arbeidslivet.

– Det er særlig utfordrende å overbevise kvinner og menn på min alder at det er lurt å jobbe fulltid. Noen hevder at de ikke trenger å jobbe mer enn noe få vakter i måneden siden samboer eller ektefelle tjener mye. Det er korttenkt. Ikke alle forhold varer evig, understreker hun.

En fagarbeider er ikke en assistent

Susanne er selv barne- og ungdomsarbeider, og vet at det ikke er gitt at det satses godt nok på fagarbeiderne.

– Kommunene utlyser stillinger der de søker etter fagarbeider/assistent. De undergraver fagbrevet ved å si at fagarbeider er likestilt med å være assistent. En fagarbeider har dessuten spesialkunnskap som ikke læreren eller vernepleieren har, sier hun.

I dag jobber Susanne med turnus, bemanning og rekruttering innenfor helse og oppvekst i kommunen. Stillingen passer godt sammen med vervet som fagforeningsleder, siden flere av saksfeltene er de samme. Når hun går hjem, rydder hun plass til det gode familieliv, kvalitetstid med mann og fire barn.

Et halvt tusen medlemmer

Fagforeningslederen røper at det var hennes far som inspirerte henne inn i fagbevegelsen. Han har stått nærmere 50 år i arbeidslivet ved smelteverket på Eydehavn i Arendal.

– Samtalene hjemme handlet ofte om hvor viktig det var å være organisert, om ikke å akseptere urettferdighet og forskjellbehandling.

Susanne Bakke har et uttalt mål om å verve godt de kommende åra. Med et halvt tusen medlemmer i kikkerten, står hun klar til å møte framtidas arbeidsliv i Tvedestrand.