Til hovedinnhold

Thore Wiig Andersen, teoLOgene

Fritz Røed Parken på Bryne en regntung høstdag

Fritz Røed Parken på Bryne en regntung høstdag (Foto: Oddveig Hebnes)

Han skulle bli klassisk sanger. I stedet ble han prest, og før jul ledet han den historiske kirkestreiken.

29.01.2021 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 24.02.2021

Fagforeningen TeoLOgene fikk ny leder knappe to måneder før koronaen traff Norge for fullt i fjor. Thore Wiig Andersen (40) gikk fra stillingen som sogneprest i menigheten Øyestad ved Arendal til å lede den nasjonale fagforeningen for Fagforbundet-medlemmer ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.

Han har permisjon fra jobben som sogneprest og er nå vikarprest i 20 prosent stilling i Arendal. Mesteparten av tiden går med til å lede TeoLOgene, med 80 prosent frikjøp som tillitsvalgt.

Vinterstreik ga historisk seier

Det har gått ett år siden han påtok seg ledervervet, et hektisk år, med bratt læringskurve. Først kom koronaen, så kom kirkestreiken. Bakgrunnen for konflikten var at KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, i praksis tilbød lønnsnedgang for nyansatte.

– Vi kunne ikke akseptere et så uansvarlig tilbud fra KA. Det er allerede krevende å rekruttere nok folk som vil jobbe i kirken, spesielt ute i distriktene. Vi ble nødt til å ta kampen for å beholde dagens lønnsnivå for nye og kommende kollegaer.

Etter en måned ble innsatsen kronet med historisk seier. Fagforeningslederen mener det ikke er noen tilfeldighet.

– Streikeledere og lokale tillitsvalgte var godt forberedt. Man skulle nesten tro de ikke hadde gjort annet enn å holde en streik gående. De var aktivister fra dag én. Våre folk satt ikke rolig, de var ute og fant på ting og gjorde streiken godt synlig. Jeg er stolt av organisasjonen vår, kommenterer han.

Berge Furre framsnakket fagbevegelsen

Han vurderte først å bli klassisk sanger, men hadde ikke helt trua på at det kunne bli en fulltidsjobb. I stedet valgte han å studere teologi i Oslo etter oppveksten på Karmøy i Nord-Rogaland. Han ble ordinert i Brumunddal kirke i 2007 og hadde sin første prestejobb på Hedmarken.

Veien videre til fagbevegelsen var kort, blant annet inspirert av nå avdøde politiker og teolog Berge Furre, hans veileder under teologistudiet.

– Kristen tro og kampen for et rettferdig og solidarisk samfunn henger tett sammen. Det gjelder i fagbevegelsen, i politikken og i jobben som prest. I studietida bidro ikke minst Berge Furre til å løfte fram rørslas betydning, sier Andersen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?