En hilsen i Corona-tid fra leder

20.03.2020 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 20.03.2020

Kjære gode kolleger. Vi er inne i en krevende tid for landet. Mange av dere merker dette i deres lokalsamfunn. Når kirken må stenge sine fysiske dører, så utfordrer det oss som prester til å være nærværende for folket på andre måter. Vi utfordres nå til å bruke andre kanaler for å kunne bringe trøst og nærvær. Sjøl sitter jeg i skrivende stund hjemme i Kristiansand og har hjemmekontor herfra.

Allerede ser jeg mange av dere er »på» i den virtuelle prestetjenesten. Dere tar deres oppdrag på alvor fra hjemmekontorer i deres lokalsamfunn. Det varmer å se hvor mye godt dere formidler. Andre av dere bidrar gjennom praktisk diakonal hjelp, handling etc i ditt lokalsamfunn. Dere alle kjenner ditt lokalsamfunn. Gå sammen i menigheten virtuelt og lag for eksempel lister over folk som kanskje trenger en tlf etc.

Nå er tiden for å følge offentlige myndigheters råd. Vi vil ikke at presten skal bli smittebærer. Vi må bidra i den kollektive dugnaden.
Det oppstår en del steder flotte initiativ for utsatte grupper i denne tiden. Hjelpegrupper som kjører mat , bringe hjelp etc. Dette er muligheter vi kan koble oss på.

Øverste ledelse i vår kirke anbefaler nå at vårens konfirmasjonsgudstjenester utsettes til etter sommerferien. Dette for å gi god forutsigbarhet til konfirmantforesatte ift planlegging. Det gis i spesielle tilfeller og ved spesielle mulighet å avtale lokalt å avtale konfirmasjon, men det krever meget god klarering både med prost, kirkeverge, involverte og lokale helsemyndigheter. Det er lurt å legge en plan nå allerede for en mulig dato etter sommeren.

Når det gjelder påskens gudstjeneste er det svært lurt å planlegge disse for nett. Det blir stort sannsynlighet for at disse må avvikles via nett og TV. Så det er bare å begynne å planlegge.

Både jeg for Fagforbundet teoLOgene og de andre fagforeningene har vært involvert godt av arbeidsgiver sentralt til nå, i den situasjonen vi står oppi. En utfordrende situasjon som forandres fra time til time. I dag gikk det ut et infobrev til proster og prester, vedrørende arbeidsplan som legges tid side og der det informeres om arbeidstid fremover. Jeg anbefaler dere å lese dette nøye ang arbeidstid og arbeidsplan. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe vedrørende dette.

Uansett er det noe dere lurer på, ta gjerne kontakt, enten med din lokale tillitsvalgt, eller med meg.

Fremfor alt ønsker jeg hver enkelt av dere Guds velsignelse inn i denne tiden vi skal utøve prestetjeneste. Ta med menighetene i forbønn. Jeg har dere alle med i mine tanker og bønner.

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. «Jeremia 29:11

Med kollegial hilsen Thore Wiig Andersen Leder Fagforbundet teoLOgene