Pressemelding fra Fagforbundet teoLOgene 16.10.20.

Ordinasjon og kollegiefellesskap

16.10.2020 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 16.10.2020

Vi setter pris på uttalelsen fra bispemøtet ang ordinasjon og kollegiefelleskap og forventer at dette er forpliktende i praksis for alle landets biskoper og proster.
Vi mener at det ikke skal være opp til den enkelte prest å melde i fra til biskop der en opplever diskriminering. Arbeidsgiver plikter å aktivt å legge til rette et godt arbeidsliv for alle, uavhengig av kjønn, legning og etnisitet.