Hovedtariffforhandlinger i KA

Fagforbundet teoLOgene forventer at arbeidsgiver tar inn over seg den alvorlige rekrutteringssituasjonen for presteskapet og sikrer et rekrutterende lønnsnivå også i fremtiden. En lønnsnedgang er uholdbar.

29.10.2020 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 29.10.2020

Våre hovedkrav er:

 

1.      Endring i lønnsrammene for prester, fjerne de første 5 alternativene.

Dette vil sikre at prester som skifter jobb eller nyutdannede ikke risikerer 50-60 000 mindre i lønn enn dagens prester. 

 

2.       Utvidelse av LR 0922 kapellan fra 16 til 28 år (som LR 1555 sokneprest)

For kapellaner ender lønnsstigen etter 16 år. Dette er 12 år kortere enn sokneprester med tilsvarende arbeidsbyrde. Vi mener dagens situasjon ikke er rekrutterende til stillinger med svært høyt kompetansebehov også i fremtiden.