Brudd i forhandlingene

SISTE:Fagforbundet brøt i natt forhandlingene med KA i tarifforhandlingene. Kommentar fra leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen. Fagforbundet teoLOgene mener det var helt riktig å bryte forhandlingene. Tilbudet fra arbeidsgiver innebærer en lønnsnedgang for nyansatte prester, i en situasjon der vi allerede sliter med rekrutteringen gir ikke dette et grunnlag for videre forhandlinger.

30.10.2020 av Eike Ziller-Off
Sist oppdatert: 30.10.2020


Det er sjokkerende å oppleve at arbeidsgiver tar så lite ansvar for å sikre Den norske kirke tilstrekkelig bemanning av prester i fremtiden, sier leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen i en kommentar i natt. Et presteskap som virkelig har stått på og vist stor fleksibilitet i denne krevende situasjonen, og med den prestemangel vi står oppi, fortjener ikke dette. At arbeidsgiver legger opp til en reell lønnsnedgang i en slik situasjon er svært provoserende og vitner ikke om en arbeidsgiver som evner å forstå hvilke utfordringer en står ovenfor fremover på feltet. 30 prosent av presteskapet er over 60 år og det er stort gap mellom hvor mange som utdannes og hvor mange som kommer til å gå av i nærmeste år. Arbeidsgiver gir ved dette også et klart signal til mange kjært ønskede studenter, som kunne tatt presteutdanning: du må akseptere å tjene mindre enn prester ansatt i dag gjør. Det vil ikke akkurat fylle opp søkerlistene fremover og øke antallet på studiestedene. Vi kan heller ikke akseptere at arbeidsgiversiden ved dette ønsker å ta vekk en viktig mobilitetsmulighet for presteskapet. Vi oppfordrer nå arbeidsgiversiden til å gå en runde med seg selv for å komme med noe mer anstendig i dette oppgjøret. Dette kan vi simpelthen ikke akseptere!

Våre hovedkrav i dette oppgjøret er:

Endring i lønnsrammene for prester, fjerne de første 5 alternativene.

Dette vil sikre at prester som skifter jobb eller nyutdannede ikke risikerer 50-60 000 mindre i lønn enn dagens prester.

Utvidelse av LR 0922 kapellan fra 16 til 28 år
For kapellaner ender lønnsstigen etter 16 år. Dette er 12 år kortere enn sokneprester med tilsvarende arbeidsbyrde. Vi mener dagens situasjon ikke er rekrutterende til stillinger med svært høyt kompetansebehov også i fremtiden.