Til hovedinnhold

Leders kommentar til budsjettavtalen og konsekvenser for rettsubjektet DnK

Leder i Fagforbundet teoLOgene er lettet etter at Frp sitt utgangspunkt, som var å kutte i bevilgningen til Den norske kirke med 220 millioner, ikke blir en del av den endelige budsjettavtalen og forliket.

03.12.2020 av Eike Ziller-Off
Sist oppdatert: 03.12.2020

Andersen mener at et slikt dramatisk kutt ville gått kraftig ut over Folkekirkens tilstedeværelse i hele landet og det folkelige nærvær. Det ville også trolig betydd en sterk svekkelse av en prestetjeneste som allerede sliter med rekrutteringsutfordringer. Han tilfører: " At bevilgningene beholdes er en forutsetning for en forsvarlig drift i en endringstid for kirken.  Vi er fornøyd med målet med en aktivt støttende religionspolitikk blir fulgt opp i budsjettet for 2021.

Men Wiig Andersen utdyper: " For at en skal komme i mål, er kommunene nødt å følge opp sitt ansvar, som er 1/3 av den totalte bevilgningen til Den norske kirke. Vi registerer også en liten svekkelse av opprinnelig beløp til kirkevedlikehold, som som er merkelig ift vedlikeholdbehovet. Det er likevel godt at nivået ikke er dårligere enn fjorårets" avslutter Wiig Andersen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?