Til hovedinnhold

Kommenar til rapporten " Hvordan kan Den norske Kirke bli en mer attraktiv arbeidsgiver?"

Leder Thore Wiig Andersen har lest rapporten. Han mener det er en viktig rapport som omtaler en alvorlig rekrutteringssituasjon. Fagforbundet teoLOgene har pekt på dette over mange år

05.12.2020 av Eike Ziller-Off
Sist oppdatert: 05.12.2020

"Det som avdekkes her må tas på det dypeste alvor. Noe av det viktigste er å skape en god personalpolitikk med god ledelse. Det handler om å bli sett og verdsatt som ansatt. En må få mulighet til å bruke og utvikle kompetansen sin. Livsfasepolitikken har også store forbedringspunkter i DnK" mener Andersen.

Rekrutteringsutfordringen har vært diskutert i foreningen over mange år og teoLOgene mener i allefall at løsningen ikke er å slakke på formelle utdanningskrav. Dette har fagforeningen gitt uttrykk for bla i høringssvar om kvalifikasjonskrav.

Andersen sier:" Det medfører kun et større statusfall som igjen gjør at få vil fullføre en lang profesjonsutdannelse og svekke attraktiviteten til yrket. Det vil være en bjørnetjeneste ift det som kreves i en svært interessant og meningsfull men også kompleks jobb. Den krever breddekunnskap. Faglighet gir trygghet i rolleutøvelsen.

I en tid med brudd i tarifforhandlingene med arbeidsgiver avslutter Andersen med følgende:

"Det må nevnes til slutt: Lønn er kanskje ikke det aller viktigste, men den må være rekrutterende ift konkurrende yrkesveier. Å ta en lang profesjonsutdannelse med høyt studielån må også vises igjen noe på lønnen. Vi håper at arbeidsgiver også forstår dette".

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?