alle-fagforbundets-medlemmer-i-ka-er-i-konflikt-uavhengig-om-uttak-eller-ikke

Alle Fagforbundets medlemmer i KA er i konflikt uavhengig om uttak eller ikke

Den pågående streiken i kirken merkes av alle våre medlemmer i kirken, selv om Fagforbundet kun har tatt ut prester i streik. Grunnen til uttaket er enkel.

15.12.2020 av Eike Ziller-Off
Sist oppdatert: 15.12.2020

Grunnlaget for konflikt var et krav fra arbeidsgiversiden om å kutte i  begynnerlønna for prester. Det var et krav som var umulig å si ja til og som utløste konflikt.

Alle er i konflikt.

For alle andre medlemmer i Fagforbundet i dette avtaleområdet innebærer streiken at alt samarbeid med arbeidsgiver skal opphøre. Alle våre medlemmer i kirkelig sektor er i konflikt, uavhengig om de er tatt ut i streik eller ikke.

Under forhandlingene ble det fremmet krav om at lønningene skulle øke med samme nivå som resten av samfunnet for alle medlemsgrupper. Streiken innebærer at det ikke er enighet om en ny tariffavtale og alle justerimger og tillegg vil måtte vente til en ny avtale foreligger

Ønsket ikke streik

Allerede nå hører vi stemmer i det offentlige rom om at en kirkelig streik i adventstida er usoldarisk og dårlig gjort.

- Vi gjorde vårt ytterste for å unngå denne streiken, fordi vi vet at en streik er en stor belastning både for publikum og for de streikende og deres kolleger. Grunnen til at konflikten kommer nå, i adventstida, er koronaepedmien som tvang frem en flytting av lønnsoppgjøret til seinhøsten, sier Kai Nygård som ledet forhandlingene for Fagforbundet.

Unngå streikebryteri

Under en lovlig konflikt er det ikke anledning til å utføre arbeid som en av de streikende normalt skulle ha gjort. Medlemmer kan i varierende grad bli bedt om å " hjelpe til" med små og store oppgaver og det er viktig å svare konsekvent nei. Slike "tjenester" undergraver streiken og vi mister noe av kampkraften og konflikten blir lenger enn den må være. Skulle du være i tvil, kontakt din tillitsvalgt som igjen vil kontakte konfliktberedskapsgruppa sentralt.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?