Til hovedinnhold

Aktivitetsdosetten - en metode tilpasset den enkelte

Aktivitetsdosetten er utviklet av fysioterapeut Lone Koldby ved Øyane sykehjem i Stavanger i 2009. Metoden tilbyr beboere ved sykehjem aktiviteter som er tilpasset deres interesser og behov. Visjonen er at aktiviteter og stimuli skal få like høy prioritet som det å gi medisin. Ved å bruke metoden systematisk, øker trivselen og livsgleden. Bruk av metoden har vært med på å lindre smerte og forhindre uro.

30.01.2013 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 05.04.2019

Merk: Saken fortsetter under videoen

 

På Øyane sykehjem utenfor Stavanger har beboerne tilbud om mange aktiviteter. Sykehjemmet har en utendørs aktivitetspark, og et stort hobbyrom med plass til blant annet snekring, maling, håndarbeid og egen velvære-avdeling. Det er tilbud om trim og turer. I tillegg har Øyane sykehjem tatt i bruk Aktivitetsdosetten, en metode som sikrer et systematisk arbeid for å tilby individuelt tilpassede aktiviteter for hver enkelt beboer.

Med denne metoden kan beboerne på sykehjemmet fortsette å dyrke sine egne hobbyer og interesser. Eller de kan prøve seg på helt nye aktiviteter. Hensikten med Aktivitetsdosetten er å heve livskvaliteten til de eldre, og sørge for at hver enkelt beboer blir sett. Målet er at aktiviteter og stimuli skal få like høy prioritet som det å gi medisin.
Lone Koldby er utdannet fysioterapeut, og har utviklet metoden. Hun har i flere år jobbet med eldre og brukt aktiviteter som trening ved Øyane sykehjem. I samarbeid med en prosjektgruppe har Lone formet og forankret Aktivitetsdosetten ut i avdelingene på sykehjemmet.

– Ved å bruke Aktivitetsdosetten systematisk, har vi sett at trivselen og livsgleden øker, og tilværelsen blir mer stimulerende, forteller Koldby.

– Vi har sett at bruk av metoden har vært med på å dempe smerte og forhindre uro. Aktivitetene kan virke som medisin.

– Vi må prøve å bevege oss vekk fra at alle på et sykehjem liker trekkspill og bingo. Ofte faller mange eldre utenfor disse større fellesaktivitetene, og dermed består dagene stort sett av stell, mat og medisiner. Hvis man ikke har lyst til å være med på andakt, bør man kunne reservere seg mot det. Det er viktig å fylle dagene med innhold og mening også i livets siste fase. Å få drive med sine egne hobbyer når man har kommet på sykehjem er veldig viktig for å skape trivsel og for å kunne fortsette å være seg selv, sier hun.

Nærmere beskrivelse av metoden
Når en beboer flytter inn på Øyane sykehjem, blir et skjema fylt ut. Beboerens interesser blir nøye kartlagt, og han eller hun blir spurt om hvilke aktiviteter de ønsker å fortsette med. Deretter settes det opp en plan med enkle, gjennomførbare aktiviteter som er tilpasset den enkelte beboer. Det behøver ikke å være så store og omfattende aktiviteter. Det kan for eksempel være å lese en bok, se et bestemt program på tv, lytte til en spesiell musikk eller jobbe litt i hagen.

Aktiviteten kan gjøres alene, sammen med personalet eller med pårørende. Det kan være enkle aktiviteter som å spise selv, tørke av bordet eller vanne blomster. Poenget er at det skal være en aktivitet som er tilpasset hver enkelt, og at aktivitetene skal foregå til faste tider uke etter uke. Aktivitetene kan skiftes ut etter en stund – og tilpasses årstidene.

For å få skrive ut aktivitetsdosetter må man ta et kurs for å bli «Aktivitetsdoktor». Kursene er praktisk lagt opp, og går over en halv dag. Kursene inneholder rollespill og aktiviteter.

Hvordan opplever pårørende Aktivitetsdosetten?

– Ofte synes pårørende at det er veldig greit at det er en fast aktivitet de skal gjøre når de kommer på besøk. Hvis alle vet at hver tirsdag formiddag skal de rusle en tur, så letter det kanskje kommunikasjonen dem i mellom. Når man driver med en fast aktivitet systematisk hver uke, vil man etter hvert se en effekt. Det har vist seg at aktivitetene i noen tilfeller kan erstatte medisiner som er smertestillende og beroligende, forteller Koldby.

Hva mener ansatte om metoden?
Aktivitetsdosetten skaper økt trivsel hos de ansatte siden de får bruke sin personlige kompetanse og interesser. De ansatte har det gøy på jobb.

– I sommer hadde jeg min egen vaktmester, forteller Hilde Nygård, hjelpepleier på avdelingen.

– En av beboerne er svært flink med hagearbeid, og hjelper til med det som trengs i hagen. Om morgenen sto han klar når jeg kom, og han var svært engasjert. Det kan være vanskelig for de ansatte å få tid til aktiviteten som står oppført i dosetten til hver beboer. Men det er svært viktig at aktiviteten blir sett på som like nødvendig som medisin, og at aktiviteten gjennomføres hver uke. Det vanskeligste er nok å komme i gang.
Hun poengterer at det er viktig å være realistiske og ikke gape over for mye når man skal sette i gang med Aktivitetsdosetten. Start med et par aktiviteter på 10 minutter i begynnelsen og så øk gradvis. Det er nok lettere å starte med nye beboere enn med de som har bodd på sykehjemmet en stund.

– Man ser veldig lett når man har truffet blink og funnet en aktivitet som beboeren setter pris på. Det er en fantastisk følelse, sier Koldby.

Sertifisering
Det arrangeres jevnlig sertifiseringskurs for sykehjemsansatte. Undervisningen er lagt opp i en teoretisk og en praktisk del. Deltakerne lærer å kartlegge og skrive aktivitetsdosetter, og er dermed autorisert til å benytte metoden. Kursene inneholder rollespill og aktiviteter – og gjør deg til «Aktivitetsdoktor».


 
Kontakt:
Lone Koldby
Telefon: 95 73 09 14

Aktivitetsdosettens webside

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?