Til hovedinnhold

Ungdom i sommerjobb på sykehjem

Ungdom kan være en nyttig ressurs på sykehjemmet i sommermånedene når mange av de fast ansatte er på ferie.

30.01.2013 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 25.02.2019

Merk: Saken fortsetter under videoen


 
Ungdommene utfører oppgaver som aktivisering og spill, lesing, samtaler, velvære og turer. De deltar ikke i ordinært stell mens de jobber på sykehjemmet. Sommerjobben inspirerer mange unge til å velge et helse- og sosialyrke som voksen.

Aksjon Ungdom og Aksjon sommerjobb er tiltak som nå gjennomføres både i sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste i Tromsø kommune. Sommeren 2012 fikk over femti ungdommer i kommunen jobb.

– Jeg trives med å jobbe på Kvaløysletta, fastslår Erik Folkow (14).

– Jeg fungerer godt sammen med de eldre og det virker som om de setter pris på å ha ungdom rundt seg. Arbeidsoppgavene er sosialisering, aktivisering og samtaler med de eldre. Vi steker vafler, går på tur, skravler og kaster ball, sier unggutten som har sommerjobb på sykehjemmet i tre uker.

– Ungdommene som er her i sommerjobb deltar ikke i ordinært stell av de eldre. Om sommeren er omtrent halve ansattstaben på sykehjemmet på ferie, og ofte blir det mindre tid til å gjøre noe ekstra for beboerne i denne perioden. Da passer det godt å ha ungdom på jobb, som kan ta med beboerne ut på en tur, spille spill med dem, gi damene ny neglelakk, eller bare sette seg ned og prate. Siden ungdommene ikke deltar i stell, har de tid til å gjøre mye av det de fast ansatte ikke rekker i en travel hverdag, sier Karine Hansen, aktivitetsansvarlig og leder for ungdomsgruppen på Kvaløysletta.

Aksjon sommerjobb
Allerede i 2009 ble Aksjon sommerjobb gjennomført som et prosjekt på Kroken sykehjem, og 6 ungdommer fikk tilbud om jobb. Det var ønskelig å knytte kontakt mellom ungdom i nærmiljøet og beboerne på sykehjemmet. Ungdom i alderen 14–16 år fikk tilbud om tre ukers sommerjobb på sykehjemmet. Hensikten var å gi et positivt innblikk i eldreomsorgen med inspirerende og lystbetonte aktiviteter i samhandling mellom unge og eldre.

Det var også ønskelig å øke kvalitetstida til beboerne gjennom miljøtiltak sammen med ungdom, gi økt kunnskap til ungdom om eldre i sykehjem, å øke interessen for helse- og omsorgssektoren og å motivere ungdom til å velge en helseutdanning. Prosjektet ble godt mottatt av både beboere, pårørende, ansatte og av ungdommene selv. Det ble derfor videreført til flere sykehjem og hjemmetjenester i Tromsø kommune.

Aksjon ungdom
Fra å være et prosjekt er Aksjon ungdom nå implementert som et fast tiltak i Tromsø kommune. Sommeren 2012 deltok tre hjemmetjeneste-enheter og alle fem sykehjemmene i kommunen. Og det er mange søkere til sommerjobbene. Ungdommene som er interessert i sommer-jobb må levere jobbsøknad og CV, og etter endt arbeidsforhold mottar de en attest.

– Dette er verdifull erfaring for ungdommene, og ofte er dette det aller første møtet med arbeidslivet, sier Karine Hansen.

Den første arbeidsdagen samles ungdommene i Rådhuset i Tromsø, der de får en grundig opplæring i blant annet taushetsplikt, demenssykdom og hvordan det er å jobbe med syke og/eller pleietrengende eldre.

Rekruttering
De nærmeste tiår vil det være stor mangel på arbeidskraft innenfor helse og omsorgssektoren, og det er et økende behov for å utdanne flere helsearbeidere.

– Rekruttering til helse og omsorgssektoren må starte allerede i ungdomsskolen. Det er viktig å legge til rette for kontakt mellom ungdom og pleie- og omsorgstrengende eldre, poengterer Hansen.

– De unge får et innblikk i hvordan det er å jobbe på sykehjem, og kanskje er det et yrke de ønsker å fortsette med når de blir eldre.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å jobbe på sykehjem når jeg blir voksen, sier Erik.

– Men nå vet jeg i alle fall mer om hvordan det er å jobbe her. Det har vært en veldig lærerik sommerjobb.


 
Kontakt:
Aktivitetsansvarlig
Kvaløysletta sykehjem
Karine Hansen
Tlf. 40 43 74 53

Trivselskoordinator
Kroken sykehjem
Solrunn Andreassen
Tlf. 77 79 13 25

Kulturansvarlig
Sør-Tromsøya sykehjem
Wenche Hanssen
Tlf. 47 45 00 52

Utviklingssenter for sykehjem i Troms
Toril Bülow
Tlf. 48 03 45 99

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?