Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

SST er en av Fagforbundets yrkesfaglige avdelinger. Seksjonens hovedoppgaver å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Yrkesseksjonen nasjonalt ledes av et yrkesseksjonsstyre med en yrkesseksjonsadminstrasjon. Det finnes også yrkessekjonsstyrer i hvert enkelt fylke, samt yrkesseksjonsansvarlig eller -styre i den enkelte fagforening.

SST organiserer over 60 000 ansatte i kommunale og private virksomheter. 

Hovedlinjene i perioden 2017 - 2021 er utgangspunktet for yrkesseksjonens arbeid, både sentralt, i fylket og på fagforeningsnivå. De yrkesfaglige og yrkespolitiske linjene er grunnlaget i hvert enkelt organisasjonsledd. Det jobbes også med områdene på tvers av foreninger og fylker gjennom ulike former for samarbeid.

I denne perioden jobbes det mye med: Utdanning og kompetanse, Folkehelse, HMS, Rammeverk og egenregi, Standarder, Organisasjonsbygging og verving. Les mer her.

Liveopptak, presentasjoner, Fagforbundets yrkesfilmer og annen info om LANDSKONFERANSEN 2017 finner du her. 

Nyheter

Vis alle
Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer...

Regjeringen får ikke privatisere eiendomsmåling

Regjeringen får ikke privatisere eiendomsmåling

Måling av tomtegrenser skal fortsatt gjøres av offentlig ansatte. Siden 2015 har regjeringen forsøkt å slippe...

Brannmester fikk full seier i retten etter varsling

Brannmester fikk full seier i retten etter varsling

– Jeg er så glad jeg skal tilbake i jobben jeg hadde, det er det jeg liker best å gjøre. Jeg fikk et sug i magen...

Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene, viser ny studie

Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene, viser ny studie

Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20...

Unge framsnakker yrkesfagene

Unge framsnakker yrkesfagene

Yrkesfagåret 2018 er sparket i gang i Trondheim. En fullsatt sal av ivrige unge er overbevist om at yrkesfag er veien til et godt...

Særaldersgrenser er et vern for innbyggerne, ikke et frynsegode

Særaldersgrenser er et vern for innbyggerne, ikke et frynsegode

Espen Holmgren, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Oslo brannkorpsforening, skriver i et innlegg i Aftenposten at...

Systematisk tariffavtalearbeid gir resultater

Systematisk tariffavtalearbeid gir resultater

Nesten ingen dyreklinikker i Oslo har tariffavtale, og Fagforbundets folk opplever å bli nekta inngang på noen klinikker. Men...

Kurstilbud for renholdere

Kurstilbud for renholdere

I dag stilles det store krav til renholdere. Vi setter denne viktige yrkesgruppen i fokus og tilbyr ulike kurs for å øke...

Fagforbundet åpner informasjonskontor på NTNU Gløshaugen

Fagforbundet åpner informasjonskontor på NTNU Gløshaugen

Fagforbundet vil forsterke dialogen med studenter på NTNU og åpner eget informasjonskontor på Gløshaugen....

Operaen kvittet seg med bemannings­byråene

Operaen kvittet seg med bemannings­byråene

Tillitsvalgte ønsket bemanningsbyråene ut, nå har operaen ansatt tilkallingsvikarer på kontrakt.

Yrkesområder

Forvaltning, drift og vedlikehold

 

Kommunal infrastruktur og samferdsel

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

 

Service og privat tjenesteyting

 

Andre yrker

 

For å gi medlemmene et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid. Trykk her for alle yrkesgrupper i SST.

Temahefter

SST har laget flere interessante temahefter. Last de ned eller bestill her

       

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

LO INGENIØR

Foto: Lars Ã…ke Andersen

LO-ingeniøren Janike Marlen Rype fra Fagforbundet forteller om hvorfor hun velger å være medlem i et LO-forbund.

Som ingeniør og ingeniørstudent står du overfor et langt karriereliv, med flere muligheter enn tidligere generasjoner. LO er et godt alternativ for deg. Vi er over 100.000 medlemmer med høyere utdanning. Av disse er cirka 10.000 ingeniører. Les mer om LO Ingeniør