Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon samferdsel og teknisk

SST er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Seksjonen nasjonalt ledes av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. I det enkelte fylke er det et seksjonsstyre. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

SST organiserer over 60 000 ansatte i kommunale og private virksomheter. 

INFORMASJON OM LANDSKONFERANSEN 2017

Nyheter

Vis alle
Verneombudskurs for frisører i Trondheim, Kristiansand, Bergen og Tromsø!

21.02.17

Verneombudskurs for frisører i Trondheim, Kristiansand, Bergen og Tromsø!

Fagforbundet, Frisørenes Fagforening, Norske Frisør- og Velværebedrifter og NHO Handel inviterer til...

Trondheimsbussene står i dag

20.02.17

Trondheimsbussene står i dag

Fra klokka 10 til 13 i dag mandag, står alle bybussene i Trondheim stille. Sjåførene gjennomfører en politisk...

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

08.02.17

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige og private bygg, derfor vil en generell helhetlig renholdskunnskap være av...

Tid for seksjonsdebatt

07.02.17

Tid for seksjonsdebatt

– Kjør debatt, er budskapet fra de fire politikertoppene i seksjonene i Fagforbundet.

31.01.17

Konferanse - Praktisk integrering i kommunene

Konferansen er ment å være et nyttig og inspirerende møtested for deg som jobber med integrering i det daglige. Vi...

Vannbehandling - 2 dagers kurs

30.01.17

Vannbehandling - 2 dagers kurs

Dette er et 2 dagers kurs i Stjørdal med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og...

Privatiserte oslosøpla - 25.572 klager så langt

20.12.16

Privatiserte oslosøpla - 25.572 klager så langt

Oslofolk har ikke sluttet å klage på manglende søppeltømming. Men Veireno får nesten ikke bøter...

Glad og overrasket årets renholder

06.12.16

Glad og overrasket årets renholder

Både hovedpersonen selv, Sissel Skei, og kollegaene var rørt til tårer da prisen for årets renholder ble delt ut...

Renholderens dag

05.12.16

Renholderens dag

Mandag 5. desember er renholdernes dag - Fagforbundet gratulerer!

Verneombudskurs for frisører

24.11.16

Verneombudskurs for frisører

Fagforbundet, Frisørenes Fagforening, Norske Frisør- og Velværebedrifter og NHO Handel inviterer til...

Yrkesgrupper

For å gi deg et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Yrkesgrupper i Seksjon samferdsel og teknisk

Dette jobber vi med

Hovedlinjene perioden 2013–2017 skal gi retning for seksjonen sentralt, seksjonene i fylket og seksjonene på fagforeningsnivå. De ulike punktene kan også håndteres på tvers av foreninger og fylker gjennom ulike former for samarbeid. Det blir viktig for hvert enkelt organisasjonsledd å ta fatt i de yrkesfaglige og yrkespolitiske linjene og sette egne mål med utgangspunkt i disse.

Utdanning og kompetanse
Folkehelse
HMS
Rammeverk og egenregi
Standarder

Les mer

Yrkesområder

Forvaltning, drift og vedlikehold

 

Kommunal infrastruktur og samferdsel

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

 

Service og privat tjenesteyting

 

Enkeltstående grupper

Temahefter

Vi har laget flere interessante temahefter blant annet innen folkehelse, konkurranseutsetting, klima og miljø og helse, miljø og sikkerhet.

Se våre temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.