Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

SST er en av Fagforbundets yrkesfaglige avdelinger. Seksjonens hovedoppgaver å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Yrkesseksjonen nasjonalt ledes av et yrkesseksjonsstyre med en yrkesseksjonsadminstrasjon. Det finnes også yrkessekjonsstyrer i hvert enkelt fylke, samt yrkesseksjonsansvarlig eller -styre i den enkelte fagforening.

SST organiserer over 60 000 ansatte i kommunale og private virksomheter. 

Hovedlinjene i perioden 2013–2017 er utgangspunktet for yrkesseksjonens arbeid, både sentralt, i fylket og på fagforeningsnivå. De yrkesfaglige og yrkespolitiske linjene er grunnlaget i hvert enkelt organisasjonsledd. Det jobbes også med områdene på tvers av foreninger og fylker gjennom ulike former for samarbeid.

I denne perioden jobbes det mye med: Utdanning og kompetanse, Folkehelse, HMS, Rammeverk og egenregi, Standarder, Organisasjonsbygging og verving. Les mer her.

Liveopptak, presentasjoner, Fagforbundets yrkesfilmer og annen info om LANDSKONFERANSEN 2017 finner du her. 

Nyheter

Vis alle
Prostatakreft er nå godkjent som yrkesskade for brannmenn

Prostatakreft er nå godkjent som yrkesskade for brannmenn

Fagforbundet og brannmennene vant endelig frem i Trygderetten og i NAV-systemet med en yrkesskadesak for en brannmann med...

Sølvi kjemper for kollegaene og ble kåret til årets renholder

Sølvi kjemper for kollegaene og ble kåret til årets renholder

Årets renholder 2017 er fra Steigen og heter Sølvi Kristensen! Av 130 nominasjoner på 90 renholdere, pekte Kristensen...

Ble sittende igjen med gjeld til bemanningsbyrået

Ble sittende igjen med gjeld til bemanningsbyrået

Ble lovet gratis språkkurs, reise og bolig av bemanningsselskapet Orange. I stedet fikk de gjeld og trekk i lønn.

Film: Følge opp lærling i bedrift

Film: Følge opp lærling i bedrift

Utdanningdirektoratet har laget en informasjonsfilm om oppgavene som følger med ansvaret som opplæringsansvarlig.

Privatisering av eiendomsopp­målingstjenester kan få uheldige konsekvenser

Privatisering av eiendomsopp­målingstjenester kan få uheldige konsekvenser

Fagforbundet og Nito hadde 23.11.17 møte med Jorodd Asphjell (Ap) fra kommunal- og forvaltningskomitéen om lovforslag...

Politisk streik mot bemannings­bransjen

Politisk streik mot bemannings­bransjen

I dag går flere fagforeninger i byggebransjen til politisk streik. De krever forbud mot innleie på byggeplasser i...

Yrkesfag en viktig del av helheten

Yrkesfag en viktig del av helheten

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, hilste de 424 delegatene fra yrkesseksjonene som er samla til landskonferanser. - Dere er viktige,...

Klar for fire nye år med yrkesarbeid

Klar for fire nye år med yrkesarbeid

Fire ledere for yrkesseksjonene står foran fire nye år med innsats for Fagforbundets ulike yrkesgrupper. Landskonferansene...

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Vi går inn mot julestria med nyvalgt ledelse, nye yrkesseksjoner og ny profil. Nye koster og nye vedtak krever dugnad og ryddesjau....

SST markerte seg på Landsmøtet 2017

SST markerte seg på Landsmøtet 2017

Fagforbundets fjerde ordinære landsmøte ble avholdt 16. - 20. oktober 2017, og Seksjon samferdsel og teknisk markerte seg.

Yrkesområder

Forvaltning, drift og vedlikehold

 

Kommunal infrastruktur og samferdsel

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

 

Service og privat tjenesteyting

 

Andre yrker

 

For å gi medlemmene et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid. Trykk her for alle yrkesgrupper i SST.

Temahefter

SST har laget flere interessante temahefter. Last de ned eller bestill her

       

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

LO INGENIØR

Foto: Lars Ã…ke Andersen

LO-ingeniøren Janike Marlen Rype fra Fagforbundet forteller om hvorfor hun velger å være medlem i et LO-forbund.

Som ingeniør og ingeniørstudent står du overfor et langt karriereliv, med flere muligheter enn tidligere generasjoner. LO er et godt alternativ for deg. Vi er over 100.000 medlemmer med høyere utdanning. Av disse er cirka 10.000 ingeniører. Les mer om LO Ingeniør