Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon samferdsel og teknisk

SST er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Seksjonen nasjonalt ledes av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. I det enkelte fylke er det et seksjonsstyre. I den enkelte fagforening er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

SST organiserer over 60 000 ansatte i kommunale og private virksomheter. 

INFORMASJON OM LANDSKONFERANSEN 2017

Nyheter

Vis alle
Reint vann er ingen selvfølge

Reint vann er ingen selvfølge

For de aller fleste av oss er det en selvfølge, vi åpner krana, og ut kommer friskt reint vann. Men det er ingen...

Meld.St.16. Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Meld.St.16. Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Fagforbundet har besvart stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Fagforbundets nestleder Sissel Skoghaug deltok...

Best med renhold i egenregi

Best med renhold i egenregi

Helse Møre og Romsdal tror kvaliteten på renholdet ved sykehusene i Molde og Kristiansund blir bedre og mer standarisert...

Renholdsledelse to dager

Renholdsledelse to dager

God renholdsledelse betyr å jobbe og lede smartere. I fremtiden vil nytt og forbedret utstyr og bedre produkter modernisere...

Verneombudskurs for frisører i Trondheim, Kristiansand, Bergen og Tromsø!

Verneombudskurs for frisører i Trondheim, Kristiansand, Bergen og Tromsø!

Fagforbundet, Frisørenes Fagforening, Norske Frisør- og Velværebedrifter og NHO Handel inviterer til...

Trondheimsbussene står i dag

Trondheimsbussene står i dag

Fra klokka 10 til 13 i dag mandag, står alle bybussene i Trondheim stille. Sjåførene gjennomfører en politisk...

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige og private bygg, derfor vil en generell helhetlig renholdskunnskap være av...

Tid for seksjonsdebatt

Tid for seksjonsdebatt

– Kjør debatt, er budskapet fra de fire politikertoppene i seksjonene i Fagforbundet.

Konferanse - Praktisk integrering i kommunene

Konferansen er ment å være et nyttig og inspirerende møtested for deg som jobber med integrering i det daglige. Vi...

Vannbehandling - 2 dagers kurs

Vannbehandling - 2 dagers kurs

Dette er et 2 dagers kurs i Stjørdal med fokus på aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og...

Yrkesgrupper

For å gi deg et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Yrkesgrupper i Seksjon samferdsel og teknisk

Dette jobber vi med

Hovedlinjene perioden 2013–2017 skal gi retning for seksjonen sentralt, seksjonene i fylket og seksjonene på fagforeningsnivå. De ulike punktene kan også håndteres på tvers av foreninger og fylker gjennom ulike former for samarbeid. Det blir viktig for hvert enkelt organisasjonsledd å ta fatt i de yrkesfaglige og yrkespolitiske linjene og sette egne mål med utgangspunkt i disse.

Utdanning og kompetanse
Folkehelse
HMS
Rammeverk og egenregi
Standarder

Les mer

Yrkesområder

Forvaltning, drift og vedlikehold

 

Kommunal infrastruktur og samferdsel

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

 

Service og privat tjenesteyting

 

Enkeltstående grupper

Temahefter

Vi har laget flere interessante temahefter blant annet innen folkehelse, konkurranseutsetting, klima og miljø og helse, miljø og sikkerhet.

Se våre temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.