Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Sterkere med enn uten

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 340 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten.

Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Les mer om medlemsfordelene

Fagforbundet mener at kommunene skal ha sunn økonomi, fordi du skal ha tilgang på gode velferdstjenester uansett hvor du bor og hvor tykk lommebok du har. Av samme grunn jobber vi også for bedre kvalitet og gode yrkesfaglige tilbud, og mot privatisering og konkurranseutsetting.

Fagforbundet arbeider for likestilling og likeverd i et mangfoldig arbeidsliv. Vi kjemper for likelønn og lik status mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Som medlem i Fagforbundet hører du til i en lokal fagforening. Finn din fagforening

Styrende organer

Landsmøtet er Fagforbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert fjerde år, i andre halvdel av året. Du kan lese mer om landsmøtet 2013 som blant annet vedtok prinsipp- og handlingsprogrammet.

Yrkesfaglig arbeid

Fagforbundet organiserer over ett hundre ulike yrkesgrupper. For å kunne gi alle et godt yrkesfaglig tilbud, organiseres medlemmene i fire seksjoner. Seksjonene arbeider med yrkespolitiske spørsmål, yrkesutdanning, yrkesetikk og arbeidsmiljø. Det er i seksjonen du finner det yrkesfaglige fellesskapet.

Forbundets historie

Fagforbundet ble etablert den 17. juni 2003, etter en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund (stiftet 1920) og Norsk helse- og sosialforbund (stiftet 1965). Les mer om forbundets historie og hva vi har oppnådd.

Fagforbundets administrasjon

Yrkesfaglig arbeid