Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pensjonskamp i teater og orkester

Bjørn Moe
Bjørn Moe i Film og teaterteknisk forening i Fagforbundet er klare for å drøfte pensjon. (Foto: Mette K. Haugen)

Årets lønnsoppgjør for de ansatte i teatre og orkestre blir først og fremst en dragkamp om pensjon.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Frontene er steile - dagens ytelsespensjon eller en ny innskuddspensjon? Kanskje kan det finnes en joker i kabalen.

Både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden ser at det er utfordringer knyttet til dagen ytelsespensjonsordning, ikke fordi ordningen er for raus, men fordi regnskapsregler fører til at deler av driftsbudsjettene bindes opp. Ved Den Norske Opera og Ballett har pensjonsutgiftene økt med mer enn 50 prosent siden 2013. Ledelsen ved flere kulturinstitusjoner frykter at regnskapsreglene knyttet til ytelsespensjon til sist kan gå ut over både antall produksjoner og ansatte.

En mellomløsning?

Det er her hybridpensjonen kommer inn; den kan være mer spiselig for arbeidstakerorganisasjonene enn innskuddspensjonen. Den er på mange måter en mellomløsning. Den varer livet ut, den åpner for kollektive ordninger og den er mer kjønnsnøytral, samtidig som den ikke belaster regnskapene med framtidige forpliktelser. Du kan lese mer om pensjon og oppgjøret i FriFagbevgelse.

Arbeidstakerne har åpnet for å se på pensjonsordningene, men setter samtidig tydelige krav til en eventuelle ny ordning. De ønsker ikke at all risiko skal flyttes over på de ansatte. Overgang til ny pensjon må ikke medføre drastiske kutt i opptjent pensjon eller medføre betydelig usikkerhet for den enkelte ansatte, uten noen form for økonomisk kompensasjon. Virksomhetene må komme ansatte i møte på følgende:

-          Pensjonen skal være rettferdig og lik for kvinner og menn.

-          Pensjonen skal være forutsigbar.

-          Pensjonen skal være trygg.

-          Pensjonen skal vare livet ut.