Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon kontor og administrasjon (SKA)

SKA er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

Seksjonens hovedlinjer for perioden 2013-2017, vedtatt på Landskonferansen 2013

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

 

Se livestream og informasjon om LANDSKONFERANSEN 2017

Hva gjør digitaliseringen med våre holdninger?

 

Tema på konferansen:

 

 • Faren ved integrerte løsninger. Mer enn nok personopplysninger?
 • Tilgjengelighetsteknologi: Gjør teknologien at vi er på jobb 24/7?
 • Hvordan håndtere flyten av sensitiv informasjon?
 • Hvordan ivareta de som står utenfor den digitale verden?
 • Klart språk

 

Påmelding: https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/Digitalisering/register

Komplett program finnes her.

Konferansen er gratis for medlemmer av Fagforbundet.
Konferansen koster kr 500 for ikke-medlemmer. Gratis lunsj er inkludert.

NB: Dersom du er påmeldt, men ikke møter til registrering vil du bli
belastet med kr 500 i gebyr. Avmelding må skje innen
påmeldingsfristen.
Frist for påmelding er torsdag 23. november.

 

 

Nyheter

Vis alle

Digitaliseringskonferanse

Det er siste frist for å melde seg på konferansen som holdes 28. november om digitalisering og holdninger knyttet til bruk av...

Ønsket en god debatt velkommen

Ønsket en god debatt velkommen

- Våre grupper skilles ut i stillhet, helt til det smeller, noe IKT-skandalen i Helse Sørøst er et eksempel...

Yrkesfag en viktig del av helheten

Yrkesfag en viktig del av helheten

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, hilste de 424 delegatene fra yrkesseksjonene som er samla til landskonferanser. - Dere er viktige,...

Klar for fire nye år med yrkesarbeid

Klar for fire nye år med yrkesarbeid

Fire ledere for yrkesseksjonene står foran fire nye år med innsats for Fagforbundets ulike yrkesgrupper. Landskonferansene...

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Vi går inn mot julestria med nyvalgt ledelse, nye yrkesseksjoner og ny profil. Nye koster og nye vedtak krever dugnad og ryddesjau....

Folk før profitt

Folk før profitt

Slagordet for den 30. verdenskongressen til PSI (Public Services International) er People over profit, eller Folk før profitt...

Aktuelt

Her finner du en oversikt over nyheter og aktuelle saker innenfor seksjonens fagområder.

Seksjonens deltakelse på Fagforbundets landsmøte

16 delegater representerer Seksjon kontor og administrasjon på Fagforbundets landsmøte. I tillegg er det flere...

Meld deg på årets LO IKT-konferanse

Meld deg på årets LO IKT-konferanse

Konferansen er gratis og holdes 31. oktober. Tema er digitalt demokrati. Møt spennende foredragsholdere som Agendas Kaia Storvik,...

Regjeringen foreslår dramatiske endringer for eiendomsskatt på verk og bruk fra 2019

Departementet anslår at forslaget vil gi et samlet inntektstap for kommunene på omlag 800 mill kr ved full ikrafttredelse....

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.