Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kontor og administrasjon (SKA)

SKA er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

Seksjonens hovedlinjer for perioden 2013-2017, vedtatt på Landskonferansen 2013

Eforvaltnings­konferansen 2017

Temaet for eForvaltningskonferansen 2017 er «Ny æra for personvern og automatisert forvaltning?»

Konferansen avholdes 13.-14. februar 2017 på Thon Hotell Vika Atrium.

Konferanseprogram

 

Meld deg på

Nyheter

Vis alle

16.01.17

Fagdag for kontoransatte i skolen 16. mars

16. mars 2017 ser vi nærmere på aktuelt lovverk, spørsmål og problemstillinger som skolesekretærer og...

16.01.17

Eforvaltningskonferansen 2017

Temaet for eForvaltningskonferansen 2017 er «Ny æra for personvern og automatisert forvaltning?» Konferansen avholdes...

12.01.17

Nøkkeltall om lærekontrakt

Utdanningsdirektoratet har lagt fram nøkkeltall og tabeller om lærekontrakt.

06.01.17

Fagskolemeldingen godt mottatt av LO

Stortingsmeldingen Meld. St. 9 (2016-2017) "Fagfolk for fremtiden" viser ny giv for Fagskolesektoren. Kunnskapsminister...

16.12.16

Vox skifter navn til Kompetanse Norge

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 slått fast at Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skifter navn til...

09.12.16

Styrker fagskolene og fagskolestudentene

02.12.2016 ble det lagt frem en stortingsmelding fra Kunnskapsdepartementet om fagskolene.

02.12.16

Euroskills går av stabelen i Gøteborg

IKT-servicefag er ett av fagene i konkurransen.

02.12.16

Har myndighetene kontroll over våre digitale fellesløsninger?

Altinn er snart utdatert, og skatt i digital postkasse utsatt på ubestemt tid. NorSIS er bekymret.

25.11.16

Temahefte om kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfagets fremtid er temaet for dette heftet, kalt "Kontorfaget i endring"

25.11.16

Uttalelse fra Faglig råd for service og samferdsel om kontor- og administrasjonsfaget

Flertallet i rådet støtter ikke forslaget om nedleggelse av kontor- og administrasjonsfaget. Flertallet mener faget har...

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Fagdag for kontoransatte i skolen

SKA nasjonalt og Fagakademiet arrangerer fagdag

Tidspunkt: 16.mars 2017
Sted: Fagforbundet Keysers gate 15 Oslo
Kursavgift medlemmer kr 500
Ikke medlemmer kr 1000

Knut Erling Nyheim, kompetanserådgiver i Fagakademiet, vil innlede om følgende tema:
Aktuelt lovverk, spørsmål og problemstillinger som skolesekretærer og administrativt ansatte møter i sin arbeidshverdag, hvordan finne svar på juridiske spørsmål, arkivjournal, foreldrekontakt, generelle regler som angår opplæringssektoren, taushetsplikt, opplysningsrett/opplysningsplikt og litt om etikk.

PROGRAM

PÅMELDING

 

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.