Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kontor og administrasjon (SKA)

SKA er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

Seksjonens hovedlinjer for perioden 2013-2017, vedtatt på Landskonferansen 2013

Kampen mot svart økonomi

Konferanse om hvordan man skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Vi vil her sette søkelyset på et av velferdsstatens fundamenter, nemlig det å sikre skatteinntekter ved å ha et velorganisert arbeidsliv og en solid offentlig forvaltning.

Konferansen avholdes 28. mars på Oslo Arbeidersamfunn

Program

 

Meld deg på her! 

Eforvaltnings­konferansen 2017

Konferansen er fulltegnet. Temaet for eForvaltningskonferansen 2017 er «Ny æra for personvern og automatisert forvaltning?»

Konferansen avholdes 13.-14. februar 2017 på Thon Hotell Vika Atrium.

Konferanseprogram

 

Lysark fra konferansen (flere kommer):

Yang: Orden i eget hus

Lind: personvern og elektronisk forvaltning

Nyheter

Vis alle

17.02.17

Kampen mot svart økonomi

Tirsdag 28. mars inviterer Fagforbundet og NTL til en gratis konferanse om svart økonomi og hvilke rammer forvaltningen trenger...

Datadeling presser personvernet

13.02.17

Datadeling presser personvernet

Deling av data skjer i større omfang enn noensinne. Det har sine utfordringer, melder Datatilsynet. Ny forordning presser seg...

Tid for seksjonsdebatt

07.02.17

Tid for seksjonsdebatt

– Kjør debatt, er budskapet fra de fire politikertoppene i seksjonene i Fagforbundet.

Kvalitet i høyere utdanning

02.02.17

Kvalitet i høyere utdanning

Ett av temaene i meldinga tar for seg det å forberede studentene på samfunn og arbeidsliv.

01.02.17

Offentlige data skal kunne leses av maskiner

Kommunal-og moderniseringsdepartementet opplyser at Stortinget har besluttet at offentlige data skal enkelt kunne brukes i nye...

27.01.17

Eforvaltningskonferansen 2017

Det nærmer seg påmeldingsfristen for eForvaltningskonferansen 2017. Det er nesten helt fullt, men det er fortsatt noen...

27.01.17

Fagdag for kontoransatte i skolen 16. mars

16. mars 2017 ser vi nærmere på aktuelt lovverk, spørsmål og problemstillinger som skolesekretærer og...

12.01.17

Nøkkeltall om lærekontrakt

Utdanningsdirektoratet har lagt fram nøkkeltall og tabeller om lærekontrakt.

06.01.17

Fagskolemeldingen godt mottatt av LO

Stortingsmeldingen Meld. St. 9 (2016-2017) "Fagfolk for fremtiden" viser ny giv for Fagskolesektoren. Kunnskapsminister...

16.12.16

Vox skifter navn til Kompetanse Norge

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 slått fast at Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skifter navn til...

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Fagdag for kontoransatte i skolen

SKA nasjonalt og Fagakademiet arrangerer fagdag

Tidspunkt: 16.mars 2017
Sted: Fagforbundet Keysers gate 15 Oslo
Kursavgift medlemmer kr 500
Ikke medlemmer kr 1000

Knut Erling Nyheim, kompetanserådgiver i Fagakademiet, vil innlede om følgende tema:
Aktuelt lovverk, spørsmål og problemstillinger som skolesekretærer og administrativt ansatte møter i sin arbeidshverdag, hvordan finne svar på juridiske spørsmål, arkivjournal, foreldrekontakt, generelle regler som angår opplæringssektoren, taushetsplikt, opplysningsrett/opplysningsplikt og litt om etikk.

PROGRAM

PÅMELDING

 

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.