Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon kontor og administrasjon (SKA)

SKA-hovedlinjer-2017-2021Yrkesseksjon kontor og Administrasjon er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

På Landskonferansen 2017 ble det vedtatt hovedlinjer for perioden 2017-2021.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

 

Se livestream og informasjon om LANDSKONFERANSEN 2017

Nyheter

Vis alle
Vi arrangerer krisemøte om svart økonomi på Arendalsuka!

Vi arrangerer krisemøte om svart økonomi på Arendalsuka!

Krisemøte - Den norske modellen på kanten av stupet

Kom på vår arkivseanse på Arendalsuka!

Kom på vår arkivseanse på Arendalsuka!

"Brunsj i arkivet" - Hva skjer om samfunnet ikke klarer å dokumentere seg selv?

Prosjektoppgave med metode

Fagforbundet tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Innlandet emnet "Prosjektoppgave med metode" høsten 2018. Omfanget på...

Nå kan du søke om deltakelse på Fagforbundets ledertreningprogram for ledere med personalansvar

Nå kan du søke om deltakelse på Fagforbundets ledertreningprogram for ledere med personalansvar

Ønsker du å videreutvikle deg som leder? Har du behov for faglig påfyll og for å få utvidet ditt nettverk?...

Yrkesseksjon kontor og administrasjon stiller slagkraftig på Arendalsuka

Yrkesseksjon kontor og administrasjon stiller slagkraftig på Arendalsuka

Onsdag 15. august arrangerer vi to seanser i LOs lokaler i Bankgården. Én seanse fra kl. 10.00-11.45 om arkivpolitikk,...

Seminar om verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Seminar om verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfoldsledelse handler om styrken i ulikhetene og å bruke potensialet i mangfoldet. Velkommen til vårt seminar under...

Bli med på konferansen Arbeidsglede gjennom ulike livsfaser den 05. september

Bli med på konferansen Arbeidsglede gjennom ulike livsfaser den 05. september

Velkommen til konferanse om Arbeidsglede gjennom ulike livsfaser, 05. september i Trondheim. Gratis for medlemmer. Meld deg på...

Meld deg på fagdager arkiv 5. og 6. september ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo

Meld deg på fagdager arkiv 5. og 6. september ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo

Fagforbundets årlige konferanse for arkivansatte arrangeres i år 5.-6. september. Programmet er oppdatert.

Konferanse om vold og tusler i Tromsø 13. september

Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til konferanse i Tromsø om vold og trusler 13. september.

Studentmedlem? Bli med på studentsamling 28.-30. september!

Studentmedlem? Bli med på studentsamling 28.-30. september!

Fagforbundet inviterer alle studentmedlemmer til å bli med på samling helga 28.- 30. september på...

Lederens hjørne

Vis alle
Tid for å logge av og lade opp

Tid for å logge av og lade opp

Noen dager inn i det som for mange er kjent som fellesferien, er det tid for en kort oppsummering av 2018 så langt, og samtidig sende dere alle et ønske om god sommer.

Godt år for yrkesfagene våre

Godt år for yrkesfagene våre

I mars kunne vi melde en gladnyhet fra Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner om at kontor- og administrasjonsfaget opprettholdes og at regjeringa satser tungt på IKT-faget.

Svart økonomi, e-forvaltning og digitalt utenforskap

Svart økonomi, e-forvaltning og digitalt utenforskap

Yrkesseksjon kontor og administrasjon har inn i det nye året mange spennende overskrifter på programmet. Over ser du noen av dem.

Yrkesseksjonen har store og spennende utfordringer i 2018

Yrkesseksjonen har store og spennende utfordringer i 2018

Ved utgangen av 2017 er det på sin plass at jeg takker alle for tilliten jeg fikk på landskonferansen i november. Sammen med et nytt seksjonsstyre, og som medlem i et nytt arbeidsutvalg, skal jeg i de neste fire åra være Yrkesseksjon kontor og administrasjon sin topptillitsvalgt.

Utfordringar i kø

Utfordringar i kø

«Det er viktigare enn nokosinne at ei sterk fagrørsle er med på å bestemme korleis arbeidslivet skal utvikla seg.»

Kva er det nye arbeidslivet?

Kva er det nye arbeidslivet?

«Det er sterke krefter som gjerne vil svekkje fagrørsla og underminere fellesskapet.»

Ein kvardag som krev klokskap

Ein kvardag som krev klokskap

«Det er dessverre mange som ser på menneske i nød som ein god investering for eigen lomme.»

Mykje står på spel

Mykje står på spel

«Våre grupper i administrasjonen i kommunar og fylkeskommunar vert sett ut på anbod og privatisert i det stille.»

SKA for tilsette i sjukehus

SKA for tilsette i sjukehus

«Alle skal med i Fagforbundet når vi kjempar for løn, pensjon, trygge arbeidsplassar og kompetente fagmiljø.»

Omstilling krev kunnskap

Omstilling krev kunnskap

SKA-folk er grupper av tilsette som gjer jobbar nokon vil privatisere, og som mange kommersielle aktørar vil tene pengar på.

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.