Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kontor og administrasjon (SKA)

SKA er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

Seksjonens hovedlinjer for perioden 2013-2017, vedtatt på Landskonferansen 2013

Nyheter

Vis alle
Personvernskandalen i Helse Sør-Øst vokser

Personvernskandalen i Helse Sør-Øst vokser

Minst 34 ansatte hos underleverandører har hatt tilgang til helseinformasjon og trolig eposter og hjemmeområder til ansatte...

Sekretær ble superbruker

Sekretær ble superbruker

De kan detaljene i systemene og avlaster rådgiverne for administrative oppgaver. Med fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget...

Samling for tolker

Samling for tolker

Både tegnspråktolker og taletolker var til stede da Fagforbundet avholdt samling for yrkesgruppen lørdag 13. mai.

For noen er drapstrusler en del av hverdagen på jobb

Sju prosent av arbeidsstokken i Norge blir drapstruet, hetset og trakassert som følge av arbeidet sitt. De som jobber med...

Emnegruppe innen organisasjon og ledelse på oppdrag fra Fagforbundet

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre på Høgskolen i Innlandet. Studiet består av til sammen 30...

Vervefilm om ingeniører og Fagforbundet

Vervefilm om ingeniører og Fagforbundet

Fagforbundet organiserer over 100 ulike yrkesgrupper. Medlemmer som er ingeniører jobber innen ulike områder og er en viktig...

Oppsummering fra konferanse

Tirsdag 9. mai avholdt Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon konferansen "Arbeidsglede og utvikling i ulike livsfaser" i...

Møte om tilbudsstrukturen i LO

Møte om tilbudsstrukturen i LO

LO inviterte arbeidslivets parter til møte om digitalisering i yrkesopplæringen.

Ingeniørstudenter med høye ambisjoner!

Ingeniørstudenter med høye ambisjoner!

Fredag avduket Revolve NTNU årets racerbil i Trondheim. Målet er å bli blant de tre beste i Formula Student -...

Fagdager om vold og trusler på hovedkontoret i Oslo 26.-27. april

Fagdager om vold og trusler på hovedkontoret i Oslo 26.-27. april

Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon (SKA) og Faggruppe NAV inviterte til to dager med håndtering av vold og trusler...

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.