Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kontor og administrasjon (SKA)

SKA er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

Seksjonens hovedlinjer for perioden 2013-2017, vedtatt på Landskonferansen 2013

Fagdager arkiv - 18.-19. september 2017

Sted: Fagforbundet Keysersgt. 15. Oslo

For 10. gang inviteres det til fagdager for deg som jobber med arkiv/dokumentforvaltning.
Som de foregående årene har vi også denne gangen aktuelle tema på programmet.
Hovedtema i år blir digitalisering og automatisering av tjenester, og vi ser nærmere på:

 • Hva er mulig, og hva vil det si at forvaltningen blir automatisert?
 • Svar UT – Svar INN
 • Den nye personvernforordningen –konsekvens for journalføring og personvern
 • Status for arkivforskriften
 • E-kommune –ny digitaliseringsstrategi
 • Klarspråk
 • E-signatur –nasjonal fellesløsning

Detaljert program kommer

Konferansepakke medlem:
1. Inkl. overnatting fra 18. september, lunsj og middag - Kroner 1950,-.
2. Lunsj, middag 18. september og overnatting fra 17. september - Kroner 3040,-.
3. Kun lunsj (begge dager) og middag - Kroner 1150,-.
4. Kun lunsj (begge dager) - Kroner 750,-.

Konferansepakke ikke medlem:
1. Inkl. overnatting fra 18. september, lunsj og middag - Kroner 2750,-.
2. Lunsj, middag 18. september og overnatting fra 17. september - Kroner 3840,-.
3. Kun lunsj (begge dager) og middag - Kroner 1750,-.
4. Kun lunsj (begge dager) - Kroner 1250,-.

Klikk her for å melde deg på!

Nyheter

Vis alle
Verre for kvinner i arbeidslivet

Verre for kvinner i arbeidslivet

«Forholdene for kvinner i arbeidslivet er blitt verre med Høyre og FrP i regjering», skriver Fagforbundets nestleder...

Meld deg på årets LO IKT-konferanse den 31. oktober 2017

Meld deg på årets LO IKT-konferanse den 31. oktober 2017

Årets LO IKT-konferanse vil bli avholdt 31. oktober 2017 på Thon Hotel Vika Atrium.Tema for konferansen er Digitalt...

Outsourcing av IKT-tjenester kan bli stoppet

Outsourcing av IKT-tjenester kan bli stoppet

Styret i Helse Sør-Øst har hatt et ekstraordinært møte i dag. Ansvaret for IT i helseforetaket vil ligge...

Første kull av ledere med personalansvar har gjennomført Fagforbundets ledertreningsprogram

Første kull av ledere med personalansvar har gjennomført Fagforbundets ledertreningsprogram

I juni avsluttet Fagforbundets første kull ledertreningsprogrammet vårt for ledere med personalansvar....

Personvernskandalen - Helseministeren frikjenner seg selv

Personvernskandalen - Helseministeren frikjenner seg selv

I et brev til Stortinget frikjenner helseministeren seg selv i skandalen som førte til at IT-arbeidere i Asia og Bulgaria fikk...

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om nye tariffavtaler. Pensjonsstriden er løst og de ansatte...

Personvernskandalen: Styret måtte gå

Personvernskandalen: Styret måtte gå

Prosjektet med å legge ut norske helsedata på anbud er foreløpig skrinlagt, og hele styret i Sykehuspartner HF byttes ut.

Gjennomføring i videregående skole

Andelen elever som har fullført videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen fem år, har...

Emnegruppe innen organisasjon og ledelse på oppdrag fra Fagforbundet

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre på Høgskolen i Innlandet. Studiet består av til sammen 30...

Personvernskandalen i Helse Sør-Øst vokser

Personvernskandalen i Helse Sør-Øst vokser

Minst 34 ansatte hos underleverandører har hatt tilgang til helseinformasjon og trolig eposter og hjemmeområder til ansatte...

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.