Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon kontor og administrasjon (SKA)

SKA er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

Seksjonens hovedlinjer for perioden 2013-2017, vedtatt på Landskonferansen 2013

Kampen mot svart økonomi

Konferanse om hvordan man skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Vi vil her sette søkelyset på et av velferdsstatens fundamenter, nemlig det å sikre skatteinntekter ved å ha et velorganisert arbeidsliv og en solid offentlig forvaltning.

Konferansen avholdes 28. mars på Oslo Arbeidersamfunn

Program

 

Meld deg på her! 

  • Konferanse om vold og trusler i et nytt perspektiv

    26.-27. april avholder Fagforbundets faggruppe NAV konferanse om vold og trusler. Meld dere på konferansen her. Første dag vil vi konsentrer oss om hvordan de farlige situasjonene oppstår og annen dag vil vi gå nærmere inn på hvordan man bearbeider situasjonene i etterkant.

Nyheter

Vis alle
Arbeidslivs­kriminaliteten er grov og godt organisert

Arbeidslivs­kriminaliteten er grov og godt organisert

Kampen mot svart økonomi er viktig og den kan være farlig. Det kom godt fram under konferansen Fagforbundet og NTL...

Hold av datoen for årets LO IKT-konferanse

Hold av datoen for årets LO IKT-konferanse

Den 30. oktober 2017 vil det igjen bli avholdt en LO IKT-konferanse. Tema for årets konferanse er "digitalt demokrati".

Meld.St.16. Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Meld.St.16. Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Fagforbundet har besvart stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Fagforbundets nestleder Sissel Skoghaug deltok...

Nordisk konferanse om fag- og yrkesopplæringen

Nordisk konferanse om fag- og yrkesopplæringen

Fagforbundet møtte kamerater fra Norden for å diskutere fagopplæring.

Y-veien til høyere utdanning

Y-veien til høyere utdanning

Y-veien: Opptak til studier via relevant fagbrev. - Både samfunnet og høyere utdanning trenger dette, sier...

Konferanse om vold og trusler i et nytt perspektiv

26.-27. april avholder Fagforbundets faggruppe NAV konferanse om vold og trusler. Meld dere på konferansen her. Første...

Lundteingen(Sp), Bals(Ap) og Syversen(Krf) kommer. Kommer du?

Tirsdag 28. mars inviterer Fagforbundet og NTL til en gratis konferanse om svart økonomi og hvilke rammer forvaltningen trenger...

Kjennskap til livsfaser styrker nærværet

Hvor godt kjenner du dine ansatte? For at oppfølgingen skal bli best mulig og med bruk av rette virkemidler, kan det være...

Standard Norge

Hvem er og hva gjør Standard Norge? Ta deg en tur innom nettsiden og bli bedre kjent med arbeidet som gjøres i Standard Norge.

Datadeling presser personvernet

Datadeling presser personvernet

Deling av data skjer i større omfang enn noensinne. Det har sine utfordringer, melder Datatilsynet. Ny forordning presser seg...

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.