Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon kontor og administrasjon (SKA)

Yrkesseksjon kontor og Administrasjon er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

På Landskonferansen 2017 ble det vedtatt hovedlinjer for perioden 2017-2021.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

 

Se livestream og informasjon om LANDSKONFERANSEN 2017

eForvaltnings­konferansen 12.-13. februar 2018

Sted: Oslo kongressenter 

Klikk her for å melde deg på!

For 11. år på rad inviteres dere til eForvaltningskonferansen. Som de foregående årene har vi også denne gangen aktuelle tema på programmet. Hovedtema i år er kommunereform og utkontraktering. 

Tema 1: Kommunereform og digitalisert forvaltning

Tema 2: Ukontraktering og utflaggig av forvaltningens arbeid

Tema 3: Personvernforordningen og klarspråk

 

 Fullstendig program

Konferanseavgift, medlemmer av Fagforbundet, EL & IT Forbundet og NTL: Kr. 2.000.-

Konferanseavgift, ikke medlemmer: Kr. 2.900,-

Konferanseavgiften dekker lunsj begge dager, kaffe/te

Hotellbestilling: Den enkelte må selv ordne overnatting/bestille hotellrom

 

Påmeldingsfrist 1. februar. 

 

Hva gjør digitaliseringen med våre holdninger?

 

Tema på konferansen:

 

 • Faren ved integrerte løsninger. Mer enn nok personopplysninger?
 • Tilgjengelighetsteknologi: Gjør teknologien at vi er på jobb 24/7?
 • Hvordan håndtere flyten av sensitiv informasjon?
 • Hvordan ivareta de som står utenfor den digitale verden?
 • Klart språk

 

Påmelding: https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/Digitalisering/register

Komplett program finnes her.

Konferansen er gratis for medlemmer av Fagforbundet.
Konferansen koster kr 500 for ikke-medlemmer. Gratis lunsj er inkludert.

NB: Dersom du er påmeldt, men ikke møter til registrering vil du bli
belastet med kr 500 i gebyr. Avmelding må skje innen
påmeldingsfristen.
Frist for påmelding er torsdag 23. november.

 

 

Nyheter

Vis alle

e-Forvaltningskonferansen 2018

Temaet for eForvaltningskonferansen 2018 er "eForvaltning og organisering: Kommunereform og utkontraktering". Konferansen holdes på...

Supplering av faggrupper

Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har i dag seks faggrupper som er rådgivende for det nasjonale styret på...

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en...

Forkurs i organisasjonsforståelse

Fagforbundet tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Innlandet emnet Organisasjonsforståelse våren 2018. Dette er et emne...

Konferanse om vold og trusler 17. januar

Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til konferanse om vold og trusler som ansatt - både i og utenfor...

Konferanse om svart økonomi

Fagforbundet og NTL inviterer til ny konferanse om svart økonomi 31. januar 2018. Konferansen setter søkelys på et av...

Digitalisering er en mulighet

Digitalisering er en mulighet

Faggruppene i Yrkesseksjon kontor og administrasjon fikk fullt hus på konferansen om digitalisering og yrkesetikk. Med gode...

Angrep på kommunerevisjonen?

Angrep på kommunerevisjonen?

Det trengs et lovverk som lar kommunerevisjonen revidere all ordinær kommunal virksomhet, skriver Trond Finstad, leder av...

Nei til utskilling av offentlige IKT-tjenester til kommersielle aktører

Landskonferansen i Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon vedtok en uttalelse om å si nei til utskilling av offentlige...

Behold kontor- og administrasjonsfaget

Landskonferansen i Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon vedtok en uttalelse om å beholde kontor- og...

Lederens hjørne

Vis alle
Yrkesseksjonen har store og spennende utfordringer i 2018

Yrkesseksjonen har store og spennende utfordringer i 2018

Ved utgangen av 2017 er det på sin plass at jeg takker alle for tilliten jeg fikk på landskonferansen i november. Sammen med et nytt seksjonsstyre, og som medlem i et nytt arbeidsutvalg, skal jeg i de neste fire åra være Yrkesseksjon kontor og administrasjon sin topptillitsvalgt.

Utfordringar i kø

Utfordringar i kø

«Det er viktigare enn nokosinne at ei sterk fagrørsle er med på å bestemme korleis arbeidslivet skal utvikla seg.»

Kva er det nye arbeidslivet?

Kva er det nye arbeidslivet?

«Det er sterke krefter som gjerne vil svekkje fagrørsla og underminere fellesskapet.»

Ein kvardag som krev klokskap

Ein kvardag som krev klokskap

«Det er dessverre mange som ser på menneske i nød som ein god investering for eigen lomme.»

Mykje står på spel

Mykje står på spel

«Våre grupper i administrasjonen i kommunar og fylkeskommunar vert sett ut på anbod og privatisert i det stille.»

SKA for tilsette i sjukehus

SKA for tilsette i sjukehus

«Alle skal med i Fagforbundet når vi kjempar for løn, pensjon, trygge arbeidsplassar og kompetente fagmiljø.»

Omstilling krev kunnskap

Omstilling krev kunnskap

SKA-folk er grupper av tilsette som gjer jobbar nokon vil privatisere, og som mange kommersielle aktørar vil tene pengar på.

Kva skjer etter valet?

Kva skjer etter valet?

«Utskilling av personalarbeid, rekneskap, ikt og anna saksbehandling tappar kommunane for kompetanse, og ikkje minst for lokal forankring.»

Strukturmeldinga og høgare utdanning

Strukturmeldinga og høgare utdanning

«Eit desentralisert studietilbod inneber at ein sikrar kompetent arbeidskraft i distrikta.»

Nav hjelper mange

Nav hjelper mange

«Det er ikkje greitt at statsråd Eriksson bruker rapporten til å snakke ned sine tilsette.»

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.