Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon kontor og administrasjon (SKA)

SKA-hovedlinjer-2017-2021Yrkesseksjon kontor og Administrasjon er en av Fagforbundets fire seksjoner, og har som hovedoppgave å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for utøvelsen til seksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes seksjonen av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. Det er også seksjonsleder i hvert fylke og hver fagforening.

Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper, blant andre sekretærer, arkivarer, IKT- fagarbeidere, rådmenn, økonomer, personalmedarbeider og resepsjonister.

På Landskonferansen 2017 ble det vedtatt hovedlinjer for perioden 2017-2021.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

 

Se livestream og informasjon om LANDSKONFERANSEN 2017

Nyheter

Vis alle
Stortingshøring om IKT-sikkerhet 26. april

Stortingshøring om IKT-sikkerhet 26. april

Fagforbundet og yrkesseksjonen deltar på stortingshøring om IKT-sikkerhet 26. april

– NAV og slippen setter full fyr i forsamlinga

– NAV og slippen setter full fyr i forsamlinga

– Det handler ikke bare om den ene slippen eller om dem som jobber på NAV. Det er et oppdemt sinne av...

Fagdag for kontoransatte i skolen 5. juni

Fagforbundet inviterer til fagdag for kontoransatte i Oslo 5. juni. Tema for samlingen er aktuelt lovverk, spørsmål og...

Prosjektoppgave med metode

Fagforbundet tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Innlandet emnet "Prosjektoppgave med metode" høsten 2018. Omfanget på...

Emnegruppe innen teamledelse og coachende lederskap på oppdrag fra Fagforbundet

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre på Høgskolen i Innlandet. Studiet består av til sammen 30...

Meld deg på konferansen

Meld deg på konferansen "Digitalt utenforskap" den 18. og 19. april!

Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til konferanse med fokus på digitalt utenforskap. Hva er digitalt...

Finnmark heimevernsdistrikt har fått sin første kontorlærling

Finnmark heimevernsdistrikt har fått sin første kontorlærling

Roald Helgesen(18) fra Tromsø er den aller første kontorlærlingen som går i grønt i stabsbygningen...

Fagforbundet har avlagt høringssvar for ny standard om mangfoldsledelse

Fagforbundet har avlagt høringssvar for ny standard om mangfoldsledelse

En ny norsk standard er ute til høring: prNS 11201 Ledelsessystemer for mangfold. Fagforbundet har besvart høringen og er...

Invitasjon til konferanse

Invitasjon til konferanse "Arbeidsglede gjennom ulike livsfaser" den 05. september i Trondheim!

Arbeidsglede er relatert til lavt sykefravær, bedre arbeidsmiljø og bedre resultater for både organisasjonen og...

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer...

Lederens hjørne

Vis alle
Svart økonomi, e-forvaltning og digitalt utenforskap

Svart økonomi, e-forvaltning og digitalt utenforskap

Yrkesseksjon kontor og administrasjon har inn i det nye året mange spennende overskrifter på programmet. Over ser du noen av dem.

Yrkesseksjonen har store og spennende utfordringer i 2018

Yrkesseksjonen har store og spennende utfordringer i 2018

Ved utgangen av 2017 er det på sin plass at jeg takker alle for tilliten jeg fikk på landskonferansen i november. Sammen med et nytt seksjonsstyre, og som medlem i et nytt arbeidsutvalg, skal jeg i de neste fire åra være Yrkesseksjon kontor og administrasjon sin topptillitsvalgt.

Utfordringar i kø

Utfordringar i kø

«Det er viktigare enn nokosinne at ei sterk fagrørsle er med på å bestemme korleis arbeidslivet skal utvikla seg.»

Kva er det nye arbeidslivet?

Kva er det nye arbeidslivet?

«Det er sterke krefter som gjerne vil svekkje fagrørsla og underminere fellesskapet.»

Ein kvardag som krev klokskap

Ein kvardag som krev klokskap

«Det er dessverre mange som ser på menneske i nød som ein god investering for eigen lomme.»

Mykje står på spel

Mykje står på spel

«Våre grupper i administrasjonen i kommunar og fylkeskommunar vert sett ut på anbod og privatisert i det stille.»

SKA for tilsette i sjukehus

SKA for tilsette i sjukehus

«Alle skal med i Fagforbundet når vi kjempar for løn, pensjon, trygge arbeidsplassar og kompetente fagmiljø.»

Omstilling krev kunnskap

Omstilling krev kunnskap

SKA-folk er grupper av tilsette som gjer jobbar nokon vil privatisere, og som mange kommersielle aktørar vil tene pengar på.

Kva skjer etter valet?

Kva skjer etter valet?

«Utskilling av personalarbeid, rekneskap, ikt og anna saksbehandling tappar kommunane for kompetanse, og ikkje minst for lokal forankring.»

Strukturmeldinga og høgare utdanning

Strukturmeldinga og høgare utdanning

«Eit desentralisert studietilbod inneber at ein sikrar kompetent arbeidskraft i distrikta.»

faggrupper i SKA

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper og nettverk som jobber for akkurat din yrkesgruppe. Gruppene bistår seksjonsstyret og seksjonsadministrasjonen i deres faglige arbeid.

Arkivansatte
IKT
NAV-ansatte
Personalansatte
Kontoransatte
Helsesekretærer
Økonomiansatte
Rådmenn og andre ledere

Utdanning

Seksjon kontor og administrasjon er opptatt av at medlemmene våre skal få mulighet til kompetanseutvikling og livslang læring. På denne siden finner du det meste om relevante utdanninger og kompetansetilbud i seksjonen.

Les mer

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer og skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, videreutvikle gode holdninger og praksis.

Les mer

 

Temahefter

 
 

Aktuelle temahefter for Seksjon kontor og administrasjon:

E-forvaltning
Personalledelse
Kontorfaget i utvikling
Orden i arkivet
Ansiktet utad
Den digitale hverdagen
Digitale sprang

Bestill temahefter

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.