Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Virke - Kinoer

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

Kort om området

Vi forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Virke for rundt 200 medlemmer som jobber i kinoer. 

Forhandlingene i 2016 endte med et generelt tillegg på 2 kr per time (2,11 for dem som jobber 35,5 timers uke), minstelønnssatsene økes tilsvarende:

37,5 timers uke

0 år

3 år

6 år

Uten særskilte krav til utdanning

124,65

130,35

139,75

Krav om fagbrev el. tilsvarende

137,85

143,55

153,95

35,5 timers uke

 

 

 

Uten særskilte krav til utdanning

131,67

137,69

147,62

Krav om fagbrev el. tilsvarende

145,62

151,64

162,62

Tillegget skal gis virkning fra 1.4.2016.

Resultatet blir sendt ut på uravstemning etter sommerferien. De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 1. november 2016, med virkning fra 1.4.2016. 

Det skal også gjennomføres en felles opplæring for de lokale parter om hvordan lokale forhandlinger bør gjennomføres.