Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Virke - Kinoer

Kort om området

Ved mellomoppgjøret i 2017 får alle et generelt tillegg på kr 0,50 pr time med virkning fra 1.april.

I tillegg gis et lavlønnstillegg på kr 1,50 per time, ca kr 2 900 per år. Tillegget gis til arbeidstakere på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og gjelder derfor for de kinoansatte i Fagforbundet som er omfattet av denne avtalen.

I tillegg gjennomføres det lokale forhandlinger. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt om du lurer på noe rundt de lokale forhandlingene.

 

Hovedoppgjøret 2016: Fagforbundet forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Virke for rundt 200 medlemmer som jobber i kinoer. 

Forhandlingene i 2016 endte med et generelt tillegg på 2 kr per time (2,11 for dem som jobber 35,5 timers uke), minstelønnssatsene økes tilsvarende:

37,5 timers uke

0 år

3 år

6 år

Uten særskilte krav til utdanning

124,65

130,35

139,75

Krav om fagbrev el. tilsvarende

137,85

143,55

153,95

35,5 timers uke

 

 

 

Uten særskilte krav til utdanning

131,67

137,69

147,62

Krav om fagbrev el. tilsvarende

145,62

151,64

162,62

Tillegget skal gis virkning fra 1.4.2016.

Resultatet blir sendt ut på uravstemning etter sommerferien. De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 1. november 2016, med virkning fra 1.4.2016. 

Det skal også gjennomføres en felles opplæring for de lokale parter om hvordan lokale forhandlinger bør gjennomføres.