Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Virke

Hovedorganisasjonen for handel og tjenester

Fagforbundet er part i et større avtaleområde med Virke. Det betegnes som område Helse-Utdanning-Kultur (HUK-området), og omfatter en rekke private virksomheter fordelt på syv lands­overens­komster.

Utviklingen av avtaleområdet har hatt nære paralleller til tariffavtalene i statlig og kommunal sektor og Spekter Helse. Dette gjelder blant annet økonomiske rammer og resultater, fellesbestemmelser og sosiale bestemmelser.

Fagforbundet er part i overenskomst for ansatte i boligbyggelag. Virke og Den norske tannlegeforening er part i mønsteravtale for tannhelsesekretærer.

Avtaler og protokoller

Er du medlem i Fagforbundet kan du logge inn på Dine sider for å se din tariffavtale 

Aktuelt

Vis alle
Oppgjøret for kino, apotek og boligbyggelag i havn

Oppgjøret for kino, apotek og boligbyggelag i havn

Ved hovedoppgjøret 2018 har det på Virkes områder i store trekk blitt enighet om en avtale som tilsvarer...

Oppstart samordna oppgjør Virke 2018

Oppstart samordna oppgjør Virke 2018

Det samordna oppgjøret i Virke starter i dag, 13. april, med kravoverlevering.

Tariffoppgjøret for tannhelsesekretærer i havn

Tariffoppgjøret for tannhelsesekretærer i havn

Fagforbundet har forhandlet fram lønnsregulering for annet avtaleår vedrørende Mønsteravtale for...

Enighet i helse-utdanning-kultur-oppgjøret

Enighet i helse-utdanning-kultur-oppgjøret

Fagforbundet har kommet til enighet i oppgjøret med Virke helse, utdanning og kultur (HUK), og er fornøyde med et resultat...

Mellom­oppgjøret LO - Virke ga lavlønnstillegg

Mellom­oppgjøret LO - Virke ga lavlønnstillegg

Det gis et generelt tillegg til alle, og et løft til de lavest lønte. Resultatet er det samme som i frontfaget, som ble...

Gjennombrudd for hybridpensjon

Gjennombrudd for hybridpensjon

For første gang har det blitt forhandlet fram en hybrid­pensjons­løsning i et hovedoppgjør. - Vi...

HUK-forhandlingene ferdig

HUK-forhandlingene ferdig

Forhandlingene med Virke for ansatte innen helse, utdanning og kultur (HUK) er ferdig. Nå gjenstår de lokale forhandlingene.

Pause i oppgjøret for ideelle - helse, utdanning og kultur

Pause i oppgjøret for ideelle - helse, utdanning og kultur

Det er pause i lønnsoppgjøret for de ideelle organisasjonene innen helse, utdanning og kultur. (Virke HUK-området)

Lønnsoppgjøret for helse, utdanning og kultur er igang

Fagforbundet forhandler med arbeids­giver­foreninga Virke om syv lands­overens­komster innen helse, kultur og utdanning.

Godt resultat for ansatte i kinoene

Godt resultat for ansatte i kinoene

Fagforbundet og Virke kom til enighet i tariffoppgjøret for ansatte i kinoene.

Forhandlingsstart Virke kino

Forhandlingsstart Virke kino

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for ansatte i kinoene startet i dag 22. juni kl 10.00.

Arbeidsplasser omfattet av Landsoverenskomst for virksomheter § 26

Virksomhetene har et lønnssystem på linje med kommunal sektor. Oppdatert 2015.

Arbeidsplasser omfattet av Landsoverenskomst for virksomheter § 27

Virksomhetene har et lønnssystem på linje med statlig sektor. Oppdatert 2015.

Mellom­oppgjøret for HUK-området er ferdig

Mellom­oppgjøret for HUK-området (Helse – Utdanning – Kultur) i Virke er ferdig forhandlet. HUK omfatter...

Enighet i mellom­oppgjøret LO - Virke

Enighet i mellom­oppgjøret LO - Virke

LO og Virke fikk forhandlings­løsning for LOs rundt 19 000 medlemmer. Det får betydning for rundt 300 av Fagforbundets...

Resultat i kinooppgjøret

Resultat i kinooppgjøret

Natt til tirsdag 18. november kom Virke og Fagforbundet fram til et anbefalt meklingsforslag vedr. revisjon av Landsoverenskomsten for...

Sa nei til kinooppgjøret

Sa nei til kinooppgjøret

Fagforbundets medlemmer i området landsoverenskomst for kinoer mellom hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet har stemt nei til...

Godt oppgjør for tannhelsesekretærene

Godt oppgjør for tannhelsesekretærene

Tannhelsesekretærer med mønsteravtalen har nå samme lønnsnivå som samme yrkesgruppe i offentlig...

Enighet i kinoforhandlingene

Enighet i kinoforhandlingene

Enighet mellom Fagforbundet og Virke om Landsoverenskomst for kinoer i tariffoppgjøret 2014.

Enighet om tariffrevisjon i BAB-Omsorg

Enighet om tariffrevisjon i BAB-Omsorg

Onsdag 8. oktober ble det meklet i tariffrevisjonen for ansatte i BAB- Omsorg AS. Partene kom til enighet om et resultat som ble...

Enighet i oppgjøret for spesialisthelsetjenesten

Enighet i oppgjøret for spesialisthelsetjenesten

Forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet ble avsluttet i natt, med et anbefalt resultat på et generelt tillegg på 3,5...

Enighet i HUK-oppgjøret

Enighet i HUK-oppgjøret

I forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for HUK-området (Helse-Utdanning-Kultur), er det enighet.

Tariffavtale i Apotek 1-kjeden

Tariffavtale i Apotek 1-kjeden

Fagforbundet har inngått tariffavtale med Virke for Roseby Apotek (Apotek 1-kjeden) i Molde. Avtalen kan gjøres...

Streikehåndbok omfatter alle tariffområder

Streikehåndbok omfatter alle tariffområder

Foran et nytt hovedtariffoppgjør må hele organisasjonen forberede seg på eventuell konflikt. Ny og forbedra...

Enighet i Virke - HUK

Enighet i Virke - HUK

I ettermiddag 12. juni kom partene i mellomoppgjøret for området Virke-HUK til enighet.

Mellomoppgjøret Virke-HUK i gang

Mellomoppgjøret Virke-HUK i gang

Årets mellomoppgjør mellom blant andre Fagforbundet og Virke HUK (Helse, utdanning og kultur) er i gang.

Enighet mellom LO og Virke privat

Enighet mellom LO og Virke privat

Partene i forhandlingene kom til enighet i kveld. Det ble samlet den samme rammen som i LO/NHO-oppgjøret.

Forhandlinger pågår mellom LO og Virke privat

Forhandlinger pågår mellom LO og Virke privat

Det var opstart i forhandlingene klokka 10 i formiddag.

Tariffoppgjøret 2012 for BAB og ULNA endelig i mål

Etter forhandlinger over lengre tid er tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og ULNA A/S og BAB Omsorg AS i mål.

Godt resultat i kinoforhandlingene

Godt resultat i kinoforhandlingene

Fagforbundet og Virke har kommet til enighet om Landsoverenskomst for kinoer. - Det samlede resultatet er i tråd med de...

Ansatte i private institusjoner i spesialisthelsetjenesten får minst 12000

Partene i oppgjøret mellom private virksomheter i spesialisthelsetjenesten (Virke) og LO-forbundene kom til enighet mandag...

Spesialisthelsetjenestene: Pause i forhandlingene med Virke

Forhandlingene med Virke om Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenestene startet opp i dag. Forhandlingene fortsetter mandag klokka...

Godt resultat for ansatte innenfor Virke/ HUK-området

Godt resultat for ansatte innenfor Virke/ HUK-området

Seint i natt kom tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og hovedorganisasjonen Virke i mål. - Vi har fått et...

Løsning for kinoansatte i HSH-området

Løsning for kinoansatte i HSH-området

Det ble enighet i forhandlingene for ansatte i kinoene i Tønsberg , Moss, Sarpsborg, Halden og Askim og Bergen fredag 12.11.

Ny avtale for tannhelsesekretærene

Forhandlingene om ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer er i havn. Minstelønnssatser og generelt tillegg blir som...

Tariffinfo om HSH-HUK

Forhandlingene er avsluttet med et anbefalt resultat. Cirka 4 800 medlemmer får det samme økonomiske resultatet som i KS,...

HSH (HUK-området) i havn

Det er nå enighet i forhandlingene i HSH (HUK-området). Det anbefalte resultatet innebærer i hovedsak de samme...