Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Virke

Hovedorganisasjonen for handel og tjenester

Fagforbundet part i et større avtaleområde med Virke. Det betegnes som område Helse-Utdanning-Kultur (HUK-området), og omfatter en rekke private virksomheter fordelt på syv lands­overens­komster.

Utviklingen av avtaleområdet har hatt nære paralleller til tariffavtalene i statlig og kommunal sektor og Spekter Helse. Dette gjelder blant annet økonomiske rammer og resultater, fellesbestemmelser og sosiale bestemmelser.

Fagforbundet er part i overenskomst for ansatte i boligbyggelag. Virke og Den norske tannlegeforening er part i mønsteravtale for tannhelsesekretærer.

Avtaler og protokoller

Er du medlem i Fagforbundet kan du logge inn på Dine sider for å se din tariffavtale 

Aktuelt

Vis alle
Gjennombrudd for hybridpensjon

09.09.16

Gjennombrudd for hybridpensjon

For første gang har det blitt forhandlet fram en hybrid­pensjons­løsning i et hovedoppgjør. - Vi...

HUK-forhandlingene ferdig

08.09.16

HUK-forhandlingene ferdig

Forhandlingene med Virke for ansatte innen helse, utdanning og kultur (HUK) er ferdig. Nå gjenstår de lokale forhandlingene.

Pause i oppgjøret for ideelle - helse, utdanning og kultur

25.08.16

Pause i oppgjøret for ideelle - helse, utdanning og kultur

Det er pause i lønnsoppgjøret for de ideelle organisasjonene innen helse, utdanning og kultur. (Virke HUK-området)

23.08.16

Lønnsoppgjøret for helse, utdanning og kultur er igang

Fagforbundet forhandler med arbeids­giver­foreninga Virke om syv lands­overens­komster innen helse, kultur og utdanning.

Godt resultat for ansatte i kinoene

22.06.16

Godt resultat for ansatte i kinoene

Fagforbundet og Virke kom til enighet i tariffoppgjøret for ansatte i kinoene.

Forhandlingsstart Virke kino

22.06.16

Forhandlingsstart Virke kino

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for ansatte i kinoene startet i dag 22. juni kl 10.00.

16.10.15

Arbeidsplasser omfattet av Landsoverenskomst for virksomheter § 26

Virksomhetene har et lønnssystem på linje med kommunal sektor. Oppdatert 2015.

16.09.15

Test fra Knut

16.09.15

Arbeidsplasser omfattet av Landsoverenskomst for virksomheter § 27

Virksomhetene har et lønnssystem på linje med statlig sektor. Oppdatert 2015.

03.06.15

Mellom­oppgjøret for HUK-området er ferdig

Mellom­oppgjøret for HUK-området (Helse – Utdanning – Kultur) i Virke er ferdig forhandlet. HUK omfatter...

Enighet i mellom­oppgjøret LO - Virke

08.04.15

Enighet i mellom­oppgjøret LO - Virke

LO og Virke fikk forhandlings­løsning for LOs rundt 19 000 medlemmer. Det får betydning for rundt 300 av Fagforbundets...

Resultat i kinooppgjøret

18.11.14

Resultat i kinooppgjøret

Natt til tirsdag 18. november kom Virke og Fagforbundet fram til et anbefalt meklingsforslag vedr. revisjon av Landsoverenskomsten for...

Sa nei til kinooppgjøret

03.11.14

Sa nei til kinooppgjøret

Fagforbundets medlemmer i området landsoverenskomst for kinoer mellom hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet har stemt nei til...

Godt oppgjør for tannhelsesekretærene

15.10.14

Godt oppgjør for tannhelsesekretærene

Tannhelsesekretærer med mønsteravtalen har nå samme lønnsnivå som samme yrkesgruppe i offentlig...

Enighet i kinoforhandlingene

09.10.14

Enighet i kinoforhandlingene

Enighet mellom Fagforbundet og Virke om Landsoverenskomst for kinoer i tariffoppgjøret 2014.

Enighet om tariffrevisjon i BAB-Omsorg

09.10.14

Enighet om tariffrevisjon i BAB-Omsorg

Onsdag 8. oktober ble det meklet i tariffrevisjonen for ansatte i BAB- Omsorg AS. Partene kom til enighet om et resultat som ble...

Enighet i oppgjøret for spesialisthelsetjenesten

15.08.14

Enighet i oppgjøret for spesialisthelsetjenesten

Forhandlingene mellom Virke og Fagforbundet ble avsluttet i natt, med et anbefalt resultat på et generelt tillegg på 3,5...

Enighet i HUK-oppgjøret

16.06.14

Enighet i HUK-oppgjøret

I forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for HUK-området (Helse-Utdanning-Kultur), er det enighet.

Tariffavtale i Apotek 1-kjeden

13.05.14

Tariffavtale i Apotek 1-kjeden

Fagforbundet har inngått tariffavtale med Virke for Roseby Apotek (Apotek 1-kjeden) i Molde. Avtalen kan gjøres...

Streikehåndbok omfatter alle tariffområder

31.03.14

Streikehåndbok omfatter alle tariffområder

Foran et nytt hovedtariffoppgjør må hele organisasjonen forberede seg på eventuell konflikt. Ny og forbedra...

Enighet i Virke - HUK

12.06.13

Enighet i Virke - HUK

I ettermiddag 12. juni kom partene i mellomoppgjøret for området Virke-HUK til enighet.

Mellomoppgjøret Virke-HUK i gang

12.06.13

Mellomoppgjøret Virke-HUK i gang

Årets mellomoppgjør mellom blant andre Fagforbundet og Virke HUK (Helse, utdanning og kultur) er i gang.

Enighet mellom LO og Virke privat

09.04.13

Enighet mellom LO og Virke privat

Partene i forhandlingene kom til enighet i kveld. Det ble samlet den samme rammen som i LO/NHO-oppgjøret.

Forhandlinger pågår mellom LO og Virke privat

09.04.13

Forhandlinger pågår mellom LO og Virke privat

Det var opstart i forhandlingene klokka 10 i formiddag.

22.03.13

Tariffoppgjøret 2012 for BAB og ULNA endelig i mål

Etter forhandlinger over lengre tid er tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og ULNA A/S og BAB Omsorg AS i mål.

Godt resultat i kinoforhandlingene

28.08.12

Godt resultat i kinoforhandlingene

Fagforbundet og Virke har kommet til enighet om Landsoverenskomst for kinoer. - Det samlede resultatet er i tråd med de...

02.07.12

Ansatte i private institusjoner i spesialisthelsetjenesten får minst 12000

Partene i oppgjøret mellom private virksomheter i spesialisthelsetjenesten (Virke) og LO-forbundene kom til enighet mandag...

28.06.12

Spesialisthelsetjenestene: Pause i forhandlingene med Virke

Forhandlingene med Virke om Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenestene startet opp i dag. Forhandlingene fortsetter mandag klokka...

Godt resultat for ansatte innenfor Virke/ HUK-området

13.06.12

Godt resultat for ansatte innenfor Virke/ HUK-området

Seint i natt kom tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og hovedorganisasjonen Virke i mål. - Vi har fått et...

Løsning for kinoansatte i HSH-området

12.11.10

Løsning for kinoansatte i HSH-området

Det ble enighet i forhandlingene for ansatte i kinoene i Tønsberg , Moss, Sarpsborg, Halden og Askim og Bergen fredag 12.11.

17.08.10

Ny avtale for tannhelsesekretærene

Forhandlingene om ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer er i havn. Minstelønnssatser og generelt tillegg blir som...

23.06.10

Tariffinfo om HSH-HUK

Forhandlingene er avsluttet med et anbefalt resultat. Cirka 4 800 medlemmer får det samme økonomiske resultatet som i KS,...

18.06.10

HSH (HUK-området) i havn

Det er nå enighet i forhandlingene i HSH (HUK-området). Det anbefalte resultatet innebærer i hovedsak de samme...

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?