Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er Fagforbundets motpart på en rekke tariffområder. Fagforbundets medlemmer innenfor spesialisthelsetjenesten - Spekter/helse - ivaretas gjennom landsomfattende overenskomst for ansatte i helseforetak.

Ansatte ved teatrene og Den Norske Opera ivaretas gjennom avtaler inngått med Spekter og Norsk Teater-og Orkesterforening. Du kan lese mer om Spekter her.

Avtaler og protokoller

Kort om området

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer for mellomoppgjøret 2017 mellom Spekter og LO Stat, inkludert Fagforbundet. Forhandlingene gjelder overenskomstens A-del. Resultatet er førende for lokale forhandlinger, B-delene i virksomhetene.

For Fagforbundet gjelder dette 44 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter. Resultatet gjelder ikke Spekter Helse (område 10) og Lovisenberg sykehus (område 4). Lønnsregulering for ansatte i disse områdene avtales i forhandlinger som startet 2. mai.

Resultat A-delen er:

  • Et generelt tillegg på kr 975,- pr år med virkning fra 1. april 2017
  • Et ytterligere tillegg på kr 2 925,- pr år til arbeidstakere med årslønn på kr 407 265,- eller lavere med virkning fra samme dato
  • Særskilt for ansatte i Nettbuss (område 5) er et generelt tillegg til alle ansatte på kr 0,50 pr time med virkning fra 1. april, samt kr 3,- pr time fra samme dato, til sammen kr 3,50.

 

Slik forgår forhandlingene

Spekter er delt i til sammen ti områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

  • A-1: Forhandlingene med Spekter Helse om sosiale bestemmelser i overenskomstens  A-1-del er avsluttet.
  • A-2: Forhandlinger om A-2-delen startet 2. mai med overlevering av krav.
  • B-del: For øvrig pågår det lokale B-delsforhandlinger i de andre områdene i Spekter hvor Fagforbundet har medlemmer.

Aktuelt

Vis alle
Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om nye tariffavtaler. Pensjonsstriden er løst og de ansatte...

Akasia-streiken trappes opp

Akasia-streiken trappes opp

Mandag 29. mai går 76 nye ansatte ut i streik for pensjonene sine, og da er til sammen 357 ansatte i streik.

Fortsatt streik i Akasia

Fortsatt streik i Akasia

– Vi tar ut ansatte i en barnehage i Rogaland. Nå strammes grepet fra vår side, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i...

Kraftfull streike­markering

Kraftfull streike­markering

Om lag 300 personer markerte sin motstand mot ny pensjonsordning i en fanemarkering i forbindelse med Akasia-streiken i Bergen onsdag.

 Akasiastreiken trappet opp

Akasiastreiken trappet opp

Streiken blant Akasia-ansatte i Bergen ble trappet opp onsdag 10. mai. De ansatte streiker først og fremst for en anstendig...

Streiker for pensjon i Akasia

Streiker for pensjon i Akasia

Meklingen om tariffavtale for de ansatte i kirkekonsernet Akasia førte ikke fram. Nå er 234 ansatte i Akasias barnehager og...

Ny kamp om hybridpensjon i kirken

Ny kamp om hybridpensjon i kirken

Fagforbundet og Akasia møtes hos meklingsmannen. Pensjon er hovedstridsspørsmålet. - Jeg kan ikke forstå at...

Enighet i sykehusoppgjøret

Enighet i sykehusoppgjøret

Fagforbundet og Spekter ble 2. mai enige om å gi 4000 kroner i generelt tillegg i mellomoppgjøret for de sykehusansatte....

Lønnsoppgjøret i sykehus i gang

Lønnsoppgjøret i sykehus i gang

Fagforbundet og LO Stat møter Spekter til forhandlinger for de ansatte i sykehusene i dag, 2. mai. Forhandlingene omfatter omlag...

Fare for streik blant ansatte i Akasia

Fare for streik blant ansatte i Akasia

Fagforbundet har i dag levert plassfratredelse for totalt 94 medlemmer i Akasia, hvorav de fleste er barnehageansatte. Det er uenighet om...

Brudd for barnehageansatte i Akasia

Brudd for barnehageansatte i Akasia

Etter avsluttende sentrale forhandlinger er det brudd mellom Spekter/Akasia og LO Stat/Fagforbundet for medlemmer i de tre virksomhetene...

LHL-streiken er over

LHL-streiken er over

Etter tre dager er streiken i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, slutt. Partene har skrevet under en avtale og de ansatte...

Lønnskalkulator

Angi brutto årslønn: Stillingsprosent:
Brutto månedslønn: 0,00
Ordinær timelønn
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Bruttolønn ex. pensjonspremie
Årslønn Månedslønn
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%
0,00 0,00 0,00
Kvelds- og nattillegg: 0,00
Helge- og høytidstillegg:
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00