Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er Fagforbundets motpart på en rekke tariffområder. Fagforbundets medlemmer innenfor spesialisthelsetjenesten - Spekter/helse - ivaretas gjennom landsomfattende overenskomst for ansatte i helseforetak. Les mer om minstelønnsatsene i Spekter/helse (2014).

Ansatte ved teatrene og Den Norske Opera ivaretas gjennom avtaler inngått med Spekter og Norsk Teater-og Orkesterforening. Du kan lese mer om Spekter her.

Avtaler og protokoller

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

 

Kort om området

De overordnede forhandlingene med Spekter om A-delen som starta opp 5. april er gjennomført og ble avslutta 20. april. Resultatet legger føringer på påfølgende forhandlinger.

Spekter er delt i til sammen ti områder og det skal forhandles i hvert enkelt område.

Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren. Forhandlingene med Spekter Helse om sosiale bestemmelser i overenskomstens  A-1-del starter 22.april.

Forhandlinger om A-2-delen starter 12.mai med overlevering av krav.

For øvrig pågår det lokale B-delsforhandlinger i de andre områdene i Spekter hvor Fagforbundet har medlemmer.

Lønnsoppgjøret for de ansatte i teater og orkester ble avslutta den 15. april. Det spesielle med dette oppgjøret var at partene aldri ble enige om en ny pensjonsordning i mellomoppgjøret i 2015. Enigheten nå innbærer at det blir en innskuddspensjon, men at LO Stat fikk Spekter med på på å jobbe for en felles, livsvarig ordning som likestiller kvinner og menn.  Ordningen er midlertidig, med reelle forhandlinger i 2018.

For øvrig pågår det lokale B-delsforhandlinger i de andre områdene i Spekter hvor Fagforbundet har medlemmer.

Aktuelt

Vis alle
Brudd for barnehageansatte i Akasia

Brudd for barnehageansatte i Akasia

Etter avsluttende sentrale forhandlinger er det brudd mellom Spekter/Akasia og LO Stat/Fagforbundet for medlemmer i de tre virksomhetene...

LHL-streiken er over

LHL-streiken er over

Etter tre dager er streiken i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, slutt. Partene har skrevet under en avtale og de ansatte...

Streiker for rettferdig pensjon - STREIKEN ER OVER

Streiker for rettferdig pensjon - STREIKEN ER OVER

Ansatte i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i streik! De kjemper for å få beholde en pensjonsordning som...

Fagforbundet streiker for pensjon i LHL

Fagforbundet streiker for pensjon i LHL

Vi godtar ikke en pensjons­ordning der kvinnene bevisst blir rammet. Fagforbundet vil ha lik pensjon for kvinner og menn livet ut.

Fare for streik blant LHL-ansatte

Fare for streik blant LHL-ansatte

Fagforbundet har meldt plassfratredelse for 23 medlemmer i første fase i en eventuell streik blant ansatte i Landsforeningen for...

Penger og pensjon på plass

Penger og pensjon på plass

Tariffavtale for de ansatte ved Arendal Kulturhus AS kom på plass 30. januar. LO Stat og Spekter ble enige om kronetillegg og en...

Ingen storstreik: Avverget rasering av pensjoner

Ingen storstreik: Avverget rasering av pensjoner

Fire dagers maraton­mekling er over. LO Stat har sikret forhandlings­retten på pensjon i Norlandias barnehager og Ruter med...

Fare for storstreik på pensjon

Fare for storstreik på pensjon

Store deler av landet blir berørt hvis LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet om pensjoner innen natt til lørdag 17....

Stormekling i gang!

Stormekling i gang!

LO Stat og Spekter område 9, mekler om 30 avtaler. Fra 13. til 16. september skal hele fem meklere prøve å få...

Fagforbundet involvert i gigantmekling

Fagforbundet involvert i gigantmekling

LO Stat har varslet plassoppsigelse for 3516 medlemmer i forbindelse med gigantmeklingen med Spekter i september. 470 av dem er medlemmer...

Oppgjøret i sykehusene avsluttet

Oppgjøret i sykehusene avsluttet

Partene i oppgjørene for sykehusansatte (område 4 og 10 Spekter) har blitt enige om å godkjenne det endelige...

Opera, orkester og teater sa ja

Opera, orkester og teater sa ja

Kulturarbeiderne omfattet av Spekter område 1 stemte ja til lønnsoppgjøret i uravstemningen.

Lønnskalkulator

Angi brutto årslønn: Stillingsprosent:
Brutto månedslønn: 0,00
Ordinær timelønn
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Bruttolønn ex. pensjonspremie
Årslønn Månedslønn
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%
0,00 0,00 0,00
Kvelds- og nattillegg: 0,00
Helge- og høytidstillegg:
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00