Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er Fagforbundets motpart på en rekke tariffområder. Fagforbundets medlemmer innenfor spesialisthelsetjenesten - Spekter/helse - ivaretas gjennom landsomfattende overenskomst for ansatte i helseforetak.

Ansatte ved teatrene og Den Norske Opera ivaretas gjennom avtaler inngått med Spekter og Norsk Teater-og Orkesterforening. Du kan lese mer om Spekter her.

Avtaler og protokoller

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

Kort om området

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer for mellomoppgjøret 2017 mellom Spekter og LO Stat, inkludert Fagforbundet. Forhandlingene gjelder overenskomstens A-del. Resultatet er førende for lokale forhandlinger, B-delene i virksomhetene.

For Fagforbundet gjelder dette 44 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter. Resultatet gjelder ikke Spekter Helse (område 10) og Lovisenberg sykehus (område 4). Lønnsregulering for ansatte i disse områdene avtales i forhandlinger som startet 2. mai.

Resultat A-delen er:

  • Et generelt tillegg på kr 975,- pr år med virkning fra 1. april 2017
  • Et ytterligere tillegg på kr 2 925,- pr år til arbeidstakere med årslønn på kr 407 265,- eller lavere med virkning fra samme dato
  • Særskilt for ansatte i Nettbuss (område 5) er et generelt tillegg til alle ansatte på kr 0,50 pr time med virkning fra 1. april, samt kr 3,- pr time fra samme dato, til sammen kr 3,50.

 

Slik forgår forhandlingene

Spekter er delt i til sammen ti områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

  • A-1: Forhandlingene med Spekter Helse om sosiale bestemmelser i overenskomstens  A-1-del er avsluttet.
  • A-2: Forhandlinger om A-2-delen startet 2. mai med overlevering av krav.
  • B-del: For øvrig pågår det lokale B-delsforhandlinger i de andre områdene i Spekter hvor Fagforbundet har medlemmer.

Aktuelt

Vis alle
Akasia-streiken trappes opp

Akasia-streiken trappes opp

Idet streiken er på vei inn i sin fjerde uke, varsler arbeidstakerorganisasjonene ytterligere opptrapping fra mandag 29. mai. Da...

Fortsatt streik i Akasia

Fortsatt streik i Akasia

– Vi tar ut ansatte i en barnehage i Rogaland. Nå strammes grepet fra vår side, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i...

Kraftfull streike­markering

Kraftfull streike­markering

Om lag 300 personer markerte sin motstand mot ny pensjonsordning i en fanemarkering i forbindelse med Akasia-streiken i Bergen onsdag.

 Akasiastreiken trappet opp

Akasiastreiken trappet opp

Streiken blant Akasia-ansatte i Bergen ble trappet opp onsdag 10. mai. De ansatte streiker først og fremst for en anstendig...

Streiker for pensjon i Akasia

Streiker for pensjon i Akasia

Meklingen om tariffavtale for de ansatte i kirkekonsernet Akasia førte ikke fram. Nå er 234 ansatte i Akasias barnehager og...

Ny kamp om hybridpensjon i kirken

Ny kamp om hybridpensjon i kirken

Fagforbundet og Akasia møtes hos meklingsmannen. Pensjon er hovedstridsspørsmålet. - Jeg kan ikke forstå at...

Enighet i sykehusoppgjøret

Enighet i sykehusoppgjøret

Fagforbundet og Spekter ble 2. mai enige om å gi 4000 kroner i generelt tillegg i mellomoppgjøret for de sykehusansatte....

Lønnsoppgjøret i sykehus i gang

Lønnsoppgjøret i sykehus i gang

Fagforbundet og LO Stat møter Spekter til forhandlinger for de ansatte i sykehusene i dag, 2. mai. Forhandlingene omfatter omlag...

Fare for streik blant ansatte i Akasia

Fare for streik blant ansatte i Akasia

Fagforbundet har i dag levert plassfratredelse for totalt 94 medlemmer i Akasia, hvorav de fleste er barnehageansatte. Det er uenighet om...

Brudd for barnehageansatte i Akasia

Brudd for barnehageansatte i Akasia

Etter avsluttende sentrale forhandlinger er det brudd mellom Spekter/Akasia og LO Stat/Fagforbundet for medlemmer i de tre virksomhetene...

LHL-streiken er over

LHL-streiken er over

Etter tre dager er streiken i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, slutt. Partene har skrevet under en avtale og de ansatte...

Streiker for rettferdig pensjon - STREIKEN ER OVER

Streiker for rettferdig pensjon - STREIKEN ER OVER

Ansatte i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i streik! De kjemper for å få beholde en pensjonsordning som...

Lønnskalkulator

Angi brutto årslønn: Stillingsprosent:
Brutto månedslønn: 0,00
Ordinær timelønn
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Bruttolønn ex. pensjonspremie
Årslønn Månedslønn
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%
0,00 0,00 0,00
Kvelds- og nattillegg: 0,00
Helge- og høytidstillegg:
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00