Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er Fagforbundets motpart på en rekke tariffområder. Fagforbundets medlemmer innenfor spesialisthelsetjenesten - Spekter/helse - ivaretas gjennom landsomfattende overenskomst for ansatte i helseforetak.

Ansatte ved teatrene og Den Norske Opera ivaretas gjennom avtaler inngått med Spekter og Norsk Teater-og Orkesterforening. Du kan lese mer om Spekter her.

Avtaler og protokoller

Hovedoppgjøret 2018

Det er gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer i overenskomstens A-del for hovedoppgjøret 2018 mellom Spekter og LO Stat, inkludert Fagforbundet. Resultatet er førende for lokale forhandlinger, B-delene i virksomhetene.

For Fagforbundet gjelder dette 46 B-deler, både landsdekkende og på enkeltvirksomheter.

Slik foregår forhandlingene

Spekter er delt i til sammen 13 områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

Protokoll Spekter A-del 2018 (gjelder for alle virksomheter i Spekter)

Aktuelt

Vis alle
Medlemmene sa ja til oppgjøret i sykehusene

Medlemmene sa ja til oppgjøret i sykehusene

Det ble et kraftig ja fra de av medlemmene som deltok i uravstemningen om årets lønnsoppgjør for sykehusene,...

Unngikk konflikt i Den Norske Opera & Ballett

Unngikk konflikt i Den Norske Opera & Ballett

Partene kom fram til en forhandlingsløsning. Det gis et generelt tillegg på kr 15.253,- med virkning fra 1. mai 2018....

Lønnsoppgjøret for LOs medlemmer i sykehusene i havn

Lønnsoppgjøret for LOs medlemmer i sykehusene i havn

Det ble enighet i lønnsoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO-stats medlemmer i sykehusene kvelden...

Fagforbundet sa ja til bussbransjeavtalen

Fagforbundet sa ja til bussbransjeavtalen

63 prosent av Fagforbundets medlemmer stemte ja til bussbransjeavtalen mellom LO Stat/Nettbuss og Spekter.

Økt kjøpekraft og slitertillegg i første fase i Spekter-oppgjøret

Økt kjøpekraft og slitertillegg i første fase i Spekter-oppgjøret

– Vi har fått gjennomslag for økt kjøpekraft til alle, lavtlønnstillegg, likelønn og...

Spekter-forhandlingene er i gang

Spekter-forhandlingene er i gang

Tirsdag 10. april klokka 10.00 starter årets lønnsoppgjør for over 50.000 LO-organiserte i...

Utsatt mekling - Nettbuss

Utsatt mekling - Nettbuss

Meklingen med Spekter om Fagforbundets medlemmer i Nettbuss er utsatt. Ny meklingsfrist er tirsdag 10. april kl 24.00. Det betyr...

Kan bli buss-streik fra mandag 9. april

Kan bli buss-streik fra mandag 9. april

Hvis det ikke blir enighet i oppgjøret mellom LO Stat og Spekter innen 8. april, blir det streik blant ansatte i Nettbuss fra...

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om nye tariffavtaler. Pensjonsstriden er løst og de ansatte...

Akasia-streiken trappes opp

Akasia-streiken trappes opp

Mandag 29. mai går 76 nye ansatte ut i streik for pensjonene sine, og da er til sammen 357 ansatte i streik.

Fortsatt streik i Akasia

Fortsatt streik i Akasia

– Vi tar ut ansatte i en barnehage i Rogaland. Nå strammes grepet fra vår side, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i...

Kraftfull streike­markering

Kraftfull streike­markering

Om lag 300 personer markerte sin motstand mot ny pensjonsordning i en fanemarkering i forbindelse med Akasia-streiken i Bergen onsdag.

Delta i uravstemning!

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - hvor medlemmer som er omfattet av en tariffavtale stemmer over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent.

Hvordan delta i uravstemningen?

Kort om området

I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre virksomheter av dette tariffoppgjøret.

I dette oppgjøret har Fagforbundet medlemmer i orkestre og teatre, nettbuss, sykehus, helseforetak og øvrige virksomheter. 

Lønnsforhandlingene i helseforetakene gjennomføres i en egen forhandlingsrunde. Fristen for disse forhandlingene er ikke fastsatt.

Satsing på fagarbeidere.

LO Stat har i forhandlingene lagt inn krav om å jobbe for å heve yrkesfagenes status. Der er Spekter på bølgelengde.

Slik blir den nye inndelingen i Spekter.

Område 1: Kultur
Område 2: Norges Bank
Område 3: Avinor
Område 4: Virksomheter med samfunnsoppdrag
Område 5: Nettbuss
Område 6: NRK
Område 7: NSB
Område 8: Posten Norge
Område 9: Øvrige virksomheter
Område 10: Helseforetak med sykehusdrift
Område 11: Øvrige helseforetak
Område 12: Helse, velferd og oppvekst
Område 13: Sykehus med driftsavtaler

Om forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Lønnskalkulator

Angi brutto årslønn: Stillingsprosent:
Brutto månedslønn: 0,00
Ordinær timelønn
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Bruttolønn ex. pensjonspremie
Årslønn Månedslønn
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%
0,00 0,00 0,00
Kvelds- og nattillegg: 0,00
Helge- og høytidstillegg:
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00