Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Pleie og omsorg

Kort om området

Ved mellomoppgjøret i 2017 får alle et generelt tillegg på kr 0,50 pr time med virkning fra 1.april. I tillegg gjennomføres det lokale forhandlinger. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt om du lurer på noe rundt de lokale forhandlingene.

Minstelønnen endres slik med virkning fra 1.4. 2017:

    0 år   2 år  4 år  6 år
 Arbeidstaker uten formell kompetanse   250 975  268 133  294 618  301 318
 Arbeidstaker med fagbrev  280 975  294 089  320 111  326 743
 Sykepleier  384 175  391 581  404 277  410 975
 Spesialsykepleier  406 393  419 089  451 887  458 587
 Sykepleier med master  450 975  460 975  470 975  480 975

Ved hovedoppgjøret i 2016 ble partene først enige etter mekling.

Resultatet ble at de ansatte i sykehjemmene får ny minstelønn og et generelt tillegg på 2000.- kroner per år til alle (full stilling) fra 1. 5. 2016. Det generelle tillegget er inkludert i ny minstelønn.

Vi har dermed fått solide påslag på minstelønnssatsene og et generelt tillegg til alle. Vi fikk en utvidelse av minstelønnstabellen med et nytt seksårstrinn. Dessuten fikk vi gjennomslag for 100 prosent tillegg på påskeaften.

Fagforbundet forhandler på vegne av våre rundt 800 medlemmer som er ansatte i private sykehjem der arbeidsgiver er medlem av NHO. Forhandlingsmotpart er NHO Service