Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Pleie og omsorg

Kort om området

Det ble brudd i årets lønnsforhandlinger. Partene skal møtes hos meklingsmannen 18.-19. oktober. Partene skulle opprinnelig møtes til mekling 31. august og 1. september, men meklingen ble utsatt. Hvis meklingsmannen ikke klarer å hjelpe partene til enighet blir det arbeidskonflikt, og det betyr at Fagforbundets medlemmer går ut i streik. 

Fagforbundet forhandler på vegne av våre rundt 800 medlemmer som er ansatte i private sykehjem der arbeidsgiver er medlem av NHO. Forhandlingsmotpart er NHO Service