Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Kort om området:

Ved mellomoppgjøret i 2017 får alle et generelt tillegg på kr 0,50 pr time, ca kr 1000 per år.

I tillegg gis et lavlønnstillegg på kr 1,50 per time, ca kr 2 900 per år. Tillegget gis til arbeidstakere på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og gjelder derfor for dyrepleiere og klinikkassistenter i Fagforbundet.

Tilleggene gis fra 1.april.

I tillegg gjennomføres det lokale forhandlinger. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt om du lurer på noe rundt de lokale forhandlingene.

 

Ved hovedoppgjøret i 2016 ble Fagforbundet og NHO enige om:

  • Det gis 2 kroner per time i generelt tillegg fra 1. mai 2016.
  • Minstelønnssatsene heves med 1 krone fra samme dato. Totalt en økning på 3 kroner på minstelønna.
  • I tillegg gis det 2 kroner i generelt tillegg fra 1. september 2016.
tabell_dyrepleier

 

Andre bestemmelser

  • Ansatte i foreldrepermisjon skal vurderes i de lokale forhandlingene
  • Ansatte i foreldrepermisjon skal få inntil ett års ansiennitet i permisjon
  • Klinikken skal utarbeide retningslinjer for avlønning av studenter i praksis