Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

NHO - Dyrepleiere og klinikkassistenter

Kort om området: Enighet for dyrepleierne

Rundt klokken 04:00 natt til torsdag 10. november kom partene til enighet etter en lang mekling.

– Fagforbundet er spesielt fornøyd med at arbeidsgiver gikk med på kravet om å heve lønnsnivået til de ansatte. Det skal ikke avholdes lokale forhandlinger i 2016, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Roger H. Heimli.

Økonomi

  • Det gis 2 kroner per time i generelt tillegg fra 1. mai 2016.
  • Minstelønnssatsene heves med 1 krone fra samme dato. Totalt en økning på 3 kroner på minstelønna.
  • I tillegg gis det 2 kroner i generelt tillegg fra 1. september 2016.
tabell_dyrepleier

 

Andre bestemmelser

  • Ansatte i foreldrepermisjon skal vurderes i de lokale forhandlingene
  • Ansatte i foreldrepermisjon skal få inntil ett års ansiennitet i permisjon
  • Klinikken skal utarbeide retningslinjer for avlønning av studenter i praksis