Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er derfor ikke regulert av KS-avtalen slik de fleste andre kommuner i Norge er. Oslo kommune er motpart til Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio, Akademikerne og YS.

Innenfor KAH utgjør Fagforbundet den største gruppen. I tillegg inngår Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes Landsforbund (SL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). 

Alle som er ansatt av Oslo kommune eller de kommunale foretakene som eies av Oslo kommune er omfattet av denne tariffoverenskomsten.

 

Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedtariffoppgjør. Det innebærer at det både forhandles om lønnsjusteringer og revidering av tariffavtaler som løper ut 30. april 2018. De som er parter i forhandlingene er de fire hovedsammenslutningene KAH (som Fagforbundet er en del av), Unio, Akademikerne og YS fra arbeidstakersiden og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans. 

Hovedtarifforhandlingene for 2018 ble avsluttet på overtid natt til 1. mai. Det ble oppnådd en forhandlingsløsning mellom KAH, Unio, YS og Oslo kommune, mens Akademikerne valgte å bryte forhandlingene.

Det gjenstår forhandlinger om sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

 

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale

Avtaler og krav/tilbud

Tariffoppgjøret 2018:

KAH, Unio og YS kom til slutt fram til en forhandlingsløsning med Oslo kommune. Akademikerne valgte å bryte forhandlingene. Les protokollen fra forhandlingene her.

   

Sluttresultat og krav/tilbud i tariffoppgjøret 2018

Sluttresultat

Det ble oppnådd enighet mellom forhandlingssammenslutningene KAH, Unio og YS og Oslo kommune på overtid 1. mai. Akademikerne valgte å bryte forhandlingene. 

 

Det gjenstår fortsatt forhandlinger om sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

 

Les om resultatet her: Oslo-oppgjøret i havn

 

Protokoll

 

Tredje krav/tilbud
Forhandlingssammenslutningene la fram sine andre krav/tilbud 26. april kl. 14.00.  

KAH:
Dok 3 KAH

 

De andre forhandlingssammenslutningene:
Dok 3 Unio
Dok 3 Akademikerne
Dok 3 YS

 

 

Andre krav/tilbud
Forhandlingssammenslutningene la fram sine andre krav/tilbud 18. april kl. 13.30. Oslo kommune la fram sitt krav/tilbud nr. 2 fredag 20. april kl. 13.30.

 

KAH:
Dok 2 KAH

 

Oslo kommune:
Dok 2 OK

 

De andre forhandlingssammenslutningene:
Dok 2 Unio
Dok 2 Akademikerne
Dok 2 YS K

 

 

Første krav/tilbud
Partene la fram sine første krav/tilbud onsdag 11. april kl. 14.00

 

KAH: 
Dok 1 KAH

 

Oslo kommune:
Dok 1 OK

 

De andre forhandlingssammenslutningene:
Dok 1 Unio
Dok1 Akademikerne
Dok 1 YS

 

Tariff 2016-2018:

Overenskomst Oslo kommune 2016-2018 (Dok 25)

Lønn og rettigheter. Protokoll sentrale tiltak 2016

Arbeidslivets spilleregler: Hovedavtalen Oslo kommune