Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Oslo kommune - kort om området

Lønnsoppgjøret 2016 gir Fagforbundets medlemmer 2 % i lønnsøkning, eller minimum kroner 8500,- med virkning fra 01.05.2016.

I tillegg er 0,35 % av lønnsmassen satt av til sentrale justeringer senere i år, de skal våre medlemmer ha sin rettmessige andel av.

Vi har fått utvidet personalforsikringer og tilleggsytelser ved yrkesskade ved å få klart definert yrkessykdom som grunnlag for ytelsen, og vi har fått mènerstatning inn i avtalen. Dette innebærer utbetaling til flere av dem som trenger det mest.

Vi har fått økt flere ubekvemstillegg

  • Arbeidstaker som i henhold til oppsatt tjenesteplan utfører ordinær tjeneste på lørdager og/eller søndager 19 eller flere helger i løpet av et år, får et tillegg på 5 kr pr time slik at tillegget blir kr 80,00 pr. time i tiden lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

Les mer om resultatet og se ny lønnstabell i protokollen fra forhandlingene

Avtaler