Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Oslo kommune - kort om området

Mellomoppgjøret 2017 er over og avtalen er signert. – Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med oppgjøret.

Resultatet innebærer at ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 2.15 prosent, men minimum kr. 9000.

I hovedoppgjøret i 2016 fikk vi utvidet personalforsikringer og tilleggsytelser ved yrkesskade ved å få klart definert yrkessykdom som grunnlag for ytelsen, og vi har fått mènerstatning inn i avtalen. Dette innebærer utbetaling til flere av dem som trenger det mest.

Les mer om resultatet og se ny lønnstabell i protokollen fra forhandlingene

Avtaler