Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

brannkonf2017banner.jpg

Fagforbundets årlige brannkonferanse har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for våre medlemmer innen brann- og redningstjenesten, og vi etterstreber å utforme interessante konferanseprogram med aktuelle problemstillinger. Brannkonferansen 2017 arrangeres på Gardermoen (Scandic Oslo Airport) fra 28.februar til 2.mars. Påmelding åpner 1.desember.

Den 28. februar vil det avholdes medlemsmøte i Norsk brannmannsforum, og tema 1. og 2. mars vil være blant annet politisk hjørne, ny organisering av brann ogredningstjenesten, ny fagskoleutdanning for brann- og redningspersonell, arbeidstidsordninger og særaldersgrenser, arbeidsmiljøutfordringer i brann- og redningstjenesten og alternative energikilder i kjøretøy og bygninger..

Konferanseprogrammet publiseres medio desember og utformes av programkomiteen som består av:

Meld deg på her! (Frist 6.februar)

 

Program

brannkonferansen2017