Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

brannkonf2018banner.jpg

Fagforbundets årlige brannkonferanse har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for våre medlemmer innen brann- og redningstjenesten, og vi etterstreber å utforme interessante konferanseprogram med aktuelle problemstillinger. Brannkonferansen 2018 arrangeres på Gardermoen (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport) fra 13. mars til 15. mars. 

Den 13.mars vil det avholdes medlemsmøte i Norsk brannmannsforum.

Tema 14. og 15. mars vil være blant annet politisk hjørne, ny organisering av brann og redningstjenesten, ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell, arbeidsmiljøutfordringer i brann- og redningstjenesten, ny teknologi i brann- og redningstjenesten, standardisering av utrykningskjøretøy, tunnelsikkerhet, alternative energikilder i kjøretøy, sikker håndtering av husdyr under innsats, redning av husdyr, dødsbrann som sosialt problem og kommunalt samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. 

Konferanseprogrammet er utformet av programkomiteen som har bestått av: 

 

Program

 

Påmelding (Frist 20.februar)