Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst er en av Fagforbundets fire yrkesseksjoner. 

Yrkesseksjonen jobber for gode yrkesfaglige og yrkespolitiske rammer for yrkesseksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst av et yrkesseksjonsstyre med en yrkesseksjonsadminstrasjon.

Hvert fylkeskrets har et eget yrkesseksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et yrkesseksjonsstyre eller en yrkesseksjonsansvarlig.

Nyheter

Vis alle
Mange barnehagebarn får grønnsaker bare en gang i uka

Mange barnehagebarn får grønnsaker bare en gang i uka

En ny rapport om barnehagemat viser at mange barn får grønnsaker bare en gang i løpet av uka. – Hvis de ansatte...

Rekordmange velger yrkesfag

Rekordmange velger yrkesfag

Halvparten av elevene som skal begynne på videregående opplæring til høsten har valgt yrkesfag, viser nasjonale...

Barnehagesløseriet

Barnehagesløseriet

Fagforbundet har lenge vært svært kritisk til dagens finansiering av private barnehager. I mai 2018 leverte...

Brudd i forhandlingene for kirkelige virksomheter

Brudd i forhandlingene for kirkelige virksomheter

Fredag 29. juni ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO, Unio og YS på den ene siden og Kirkens...

Søk om midler til frikjøp av studenter

Søk om midler til frikjøp av studenter

Forbundsregionene kan nå søke om midler til å lønne en student som skal jobbe med rekrutteringsarbeid for...

Private barnehager driver lønnsomt – men ikke for barna

Private barnehager driver lønnsomt – men ikke for barna

Fagforbundet er bekymra. De største barnehagekjedene har den største avkastningen. De har sterkest finansieringsevne og...

Fagforbundet Ung krev fleire læreplassar

Fagforbundet Ung krev fleire læreplassar

2018 er Yrkesfagas år, og Noreg manglar fleire tusen gode fagarbeiderar. Pengane har me, ta grep no!

Massiv støtte og ros til streikende barnehageansatte

Massiv støtte og ros til streikende barnehageansatte

Femte uka inn i streiken for tariffavtale i Elvebakken barnehage, ble det avholdt ny fanemarkering. 24 faner fra ulike forbund sto tett i...

Fagforbundet støtter Barnehageopprøret

Fagforbundet støtter Barnehageopprøret

– Vi er overrasket over at barnehageansatte og foreldre nektes å uttale seg og informere om sitt syn på...

Ikke glem de yrkesretta høgskoleutdanningene!

Ikke glem de yrkesretta høgskoleutdanningene!

Når flere høgskoler har blitt universiteter, må vi huske hvorfor vi har yrkesretta utdanninger, skriver Sissel M....

Forskning om barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hvilken betydning har fagbrevet for kvaliteten i tjenestene i oppvekstsektoren?

FAFO har i samarbeid med Fagforbundet laget to forskningsrapporter om arbeidsgivers vurdering av fagbrevets betydning for kvaliteten på tjenestene innen oppvekstsektoren.  Bruk rapportene når du skal faglig argumentere for at arbedsgiver skal ansette flere fagarebidere i oppvekstsektoren.

Du kan lese forskningsrapportene her

 

 

 

Partnerskap mot mobbing

Det tidligere Manifest mot mobbing er erstattet av Partnerskap mot mobbing.

Hensikten er den samme; å arbeide for at barn og unge ikke opplever mobbing og krenkelser i barnehage, skole/sfo og ellers.

 

Fagforbundet/Kjetil Vevle

 

Les mer om partnerskapet

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Mangfold og likeverd

Arbeid mot rasisme og diskriminering er en prioritert oppgave for Fagforbundet

Det yrkesfaglige arbeidet innen integrering er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Derfor er det tverrfaglige arbeidet viktig for å styrke sektoren yrkesfaglige og yrkespolitiske.

Likeverd er et gjennomgående prinsipp for Fagforbundet, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnivå, seksuell orientering, religion eller livssyn.

Alle har samme rett til deltakelse i samfunnet. det krever et sterkt vern mot diskriminering, for å hindre utestengelse og ulikebehandling på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse og minoritetsbargrunn, tro, funksjonshemming og seksuell orientering.

 

 

 

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagforbundet jobber for å gi barne- og ungdomsarbeidere større anerkjennelse.

fagbrevgammelskrift

Fagforbundet arbeider for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole.

 

Du kan lese mer om Fagforbundets arbeid her

Barne- og ungdomsarbeider

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend