Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst er en av Fagforbundets fire yrkesseksjoner. 

Yrkesseksjonen jobber for gode yrkesfaglige og yrkespolitiske rammer for yrkesseksjonens yrkesgrupper.

Nasjonalt ledes yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst av et yrkesseksjonsstyre med en yrkesseksjonsadminstrasjon.

Hvert fylkeskrets har et eget yrkesseksjonsstyre. Se oversikt over fylkesseksjonslederne. I den enkelte fagforening er det også et yrkesseksjonsstyre eller en yrkesseksjonsansvarlig. Yrkesfaglige utfordringer.

Nyheter

Vis alle
Ikke pek på bildene med gåstokken!

Ikke pek på bildene med gåstokken!

Men så lenge ingen kommer borti bildene, er det meste lov når det er kunstomvisning for personer med demens ved KODE...

Husk å mate hjernen med kultur!

Husk å mate hjernen med kultur!

Det er oppskriften på et godt og langt liv, sier Gunnar Bjursell ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Fagforbundet krever flere ansatte i barnehagene

Fagforbundet krever flere ansatte i barnehagene

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, sier det må flere ansatte til for å sikre god...

Streik i Elvebakken barnehage, Trøndelag

Streik i Elvebakken barnehage, Trøndelag

Ansatte streiker i Elvebakken barnehage på Inderøy. Fagforbundets rettmessige krav om tariffavtale, er avvist av eier med...

Kulturkonferanse i Bergen, 3.4.mai 2018

Programmet er klart og det er fremdeles ledige plasser!

Bemanningsnorm - ikke godt nok!

Bemanningsnorm - ikke godt nok!

Fagforbundet er skuffet over regjeringens forslag til bemanningsnorm. Yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst, May-Britt...

Barnehagelærerkonferansen 2018

Barnehagelærerkonferansen 2018

Årets konferanse arrangeres i Bergen 28. - 29. mai 2018

Ny rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Ny rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Onsdag 4. april ble rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» presentert for samlinga for Fagforbundets...

Ferskingen og veteranen i Kulturbarnehagen

Ferskingen og veteranen i Kulturbarnehagen

Hvorfor er de estetiske uttrykkene så viktige å bruke i barnehager? Møt to ansatte i kulturbarnehage som brenner for...

«Kampen om barndommen»: Ny bok om barnehager til debatt

«Kampen om barndommen»: Ny bok om barnehager til debatt

– Selv om det er kamp i tittelen, skal boka være en invitasjon til dialog og debatt, sier redaktør Tove Heggen Larsen....

Forskning om barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hvilken betydning har fagbrevet for kvaliteten i tjenestene i oppvekstsektoren?

FAFO har i samarbeid med Fagforbundet laget to forskningsrapporter om arbeidsgivers vurdering av fagbrevets betydning for kvaliteten på tjenestene innen oppvekstsektoren.  Bruk rapportene når du skal faglig argumentere for at arbedsgiver skal ansette flere fagarebidere i oppvekstsektoren.

Du kan lese forskningsrapportene her

 

 

 

Partnerskap mot mobbing

Det tidligere Manifest mot mobbing er erstattet av Partnerskap mot mobbing.

Hensikten er den samme; å arbeide for at barn og unge ikke opplever mobbing og krenkelser i barnehage, skole/sfo og ellers.

 

Fagforbundet/Kjetil Vevle

 

Les mer om partnerskapet

Kirke og gravferd

Det yrkesfaglige arbeidet på kirke- og gravferdsområdet er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Flere ansatte har flere yrker/oppgaver, da mange av yrkene er relativt små. Derfor arbeider vi på tvers av sektorene, for å styrke vår yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeid .

Kultur

Det yrkesfaglige arbeidet på kulturfeltet er omfattende. Vi har svært mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Flere av gruppene er relativt små tallmessig, derfor arbeider vi for å lage gode møtesteder; litt på tvers av fag, kommune - og fylkesgrenser.

Oppvekst

Det yrkesfaglige arbeidet innen oppvekstsektoren er omfattende. Vi har mange yrkesgrupper og arbeidsplasser representert. Vi arbeider for å styrke vårt yrkesfaglige arbeid ved å lage gode møtesteder; både for enkelte yrkesgrupper og på tvers.

Mangfold og likeverd

Arbeid mot rasisme og diskriminering er en prioritert oppgave for Fagforbundet

Det yrkesfaglige arbeidet innen integrering er omfattende. Det er mange yrkesgrupper representert. Derfor er det tverrfaglige arbeidet viktig for å styrke sektoren yrkesfaglige og yrkespolitiske.

Likeverd er et gjennomgående prinsipp for Fagforbundet, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnivå, seksuell orientering, religion eller livssyn.

Alle har samme rett til deltakelse i samfunnet. det krever et sterkt vern mot diskriminering, for å hindre utestengelse og ulikebehandling på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse og minoritetsbargrunn, tro, funksjonshemming og seksuell orientering.

 

 

 

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fagforbundet jobber for å gi barne- og ungdomsarbeidere større anerkjennelse.

fagbrevgammelskrift

Fagforbundet arbeider for å anerkjenne barne- og ungdomsarbeiderfaget som en praktisk pedagogisk utdanning og som en del av det pedagogiske personale i barnehager, skoler og SFO/aktivitetsskole.

 

Du kan lese mer om Fagforbundets arbeid her

Barne- og ungdomsarbeider

Aktuelle nettsteder

Faggrupper

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har vi faggrupper som jobber for akkurat din yrkesgruppe:

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend