Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon helse og sosial

Seksjon helse og sosial (SHS) er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver er å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper.

Seksjonen nasjonalt ledes av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. I det enkelte fylke er det et seksjonsstyre. I den enkelte fagforening  er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Nyheter

Vis alle
Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2017

16.01.17

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2017

Velkommen til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol...

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

13.01.17

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veilederen beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis,...

Nok ingeniører nå, Skogen Lund

11.01.17

Nok ingeniører nå, Skogen Lund

NHO er bekymret over at mange utdanninger «feeder» folk inn i offentlig sektor. NHO bommer, svarer Fagforbundet.

Nasjonal konferanse om hjerneslag

09.01.17

Nasjonal konferanse om hjerneslag

Nasjonal konferanse om hjerneslag holdes 9 og 10. februar 2017, i Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fosterforeldre mister omsorgsmuligheter

22.12.16

Fosterforeldre mister omsorgsmuligheter

Fosterforeldre opplever igjen at det blir vanskelig å gi omsorg til sine fosterbarn. Fosterforeldre som blir syke og trenger...

Kommune tar over sykehjem - ansatte opp 70 000 i lønn

16.12.16

Kommune tar over sykehjem - ansatte opp 70 000 i lønn

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og pleieassistenter ved Madserud sykehjem går kraftig opp i lønn når Oslo kommune tar...

Gratis halvdagsseminar om eldre, alkoholbruk og medikamenter

14.12.16

Gratis halvdagsseminar om eldre, alkoholbruk og medikamenter

Jobber du med eldre, og er interessert i å vite mer om eldre og alkohol? 24. januar 2017 Håndverkeren kurs og...

Nasjonal konferanse for assistenter i BPA-ordningen

14.12.16

Nasjonal konferanse for assistenter i BPA-ordningen

Oslo 21. januar 2017

09.12.16

Fra vikar til fast stilling (tk.no)

Oddbjørg Storslett hadde en usikker jobbsituasjon som vikar. Takket være et godt samarbeid mellom tillitvalgte og kommunen,...

09.12.16

Mindre medisin og mer oppmerksomhet på Råde sykehjem (fagbladet.no)

På Råde sykehjem gir de mindre medisin og mer oppmerksomhet til personer med demens. Det gir så gode resultater at...

Fikk hjelp av Fagforbundet til fast stilling

08.12.16

Fikk hjelp av Fagforbundet til fast stilling

I Kristiansund kommune søkte Fagforbundets tillitsvalgte om økt stillingsprosent og fast jobb for rundt hundre medlemmer....

Vil ha en regjering som setter sykehus foran biler

06.12.16

Vil ha en regjering som setter sykehus foran biler

De ansatte i sjukehusene må løpe fortere så regjeringa får råd til å betale budsjettforliket med...

Seksjonsstyret i SHS 2013 - 2017

Seksjonsstyret valgt på Fagforbundets 3. ordinære landskonferansen for Seksjon helse og sosial 24. - 26.september 2013.

Oversikt over navn og adresser. 

 

Faggrupper

Autorisasjon

Frå januar 2016 skal alle som ønskjer å søkje om autorisasjon som helsepersonell gjere det via Altinn.

For meir informasjon og søknadsprosess.

 

UTDANNING, KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Seksjon helse og sosials side om utdanning.Her finner du det meste om helse- og sosialfaglige utdanninger. Nyheter, hjelp til utdanning, om høgskoler, om videregående skoler, fagskoleutdanning med mer. I tillegg en rekke nyttige lenker.

Klinisk fagstige

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering.

 

Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Les mer 

Håndbøker 2017

Vi har håndbøker for 2017 for helsefagarbeidere, ansatte i hjemmetjenestene, sykepleiere (begrenset opplag), aktivitører, vernepleiere, ernæringsfagarbeidere, helsesekretærer og deg som arbeider i barnevernet.
 

Etiske retningslinjer

SHS arbeider for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.