Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Yrkesseksjon helse og sosial

Yrkesseksjon helse og sosial (YHS) er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver er å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper.

Seksjonen nasjonalt ledes av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. I det enkelte fylke er det et seksjonsstyre. I den enkelte fagforening  er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

 • Ambulanseforum på vei til deg

  Fagforbundet har inngått ny abonnementsavtale med Ambulanseforum. Alle som er registrerte som ambulansepersonell og lærlinger (som betaler forsikring) får Ambulanseforum i posten sammen med Fagbladet.

Nyheter

Vis alle
Innleide må ansettes (Dagbladet)

Innleide må ansettes (Dagbladet)

En ny dom styrker rettighetene til folk som jobber i den private omsorgsbransjen. Blir dommen stående, kan det bety at tusenvis av...

2018 er yrkesfagenes år! Fagforbundet markerte med kick-off for yrkes-NM i helsearbeiderfaget

2018 er yrkesfagenes år! Fagforbundet markerte med kick-off for yrkes-NM i helsearbeiderfaget

I 2018 skal det skapes blest om yrkesfagene. En kampanje på nett og i sosiale medier skal skape gode historier rundt det å...

Helsefagarbeiderne vrakes

Helsefagarbeiderne vrakes

Stillinger for helsefagarbeidere blir i dag omgjort til sykepleierstillinger, selv om de kan utføre mange av de samme oppgavene,...

En riktig god og fredfull jul

En riktig god og fredfull jul

Kjære alle sammen! Det nærmer seg jul, og på denne tiden er det ofte tusen ting som skal gjøres før vi...

Fagdag i premie

Fagdag i premie

Under Landskonferansen i november hadde vi konkurransen hvor alle delegatene som registrerte seg på de nye nettkursene Fag i fokus,...

NASJONAL KONFERANSE FOR AMBULANSEPERSONELL OG AMK

NASJONAL KONFERANSE FOR AMBULANSEPERSONELL OG AMK

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal fagkonferanse for alle som arbeider innen ambulanse og...

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2018

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2018

Den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jordmødre arrangeres fra 5.-7. mars på Storefjell Resort...

Musikk og trening gir mening

Musikk og trening gir mening

Prøv Nasjonalforeningen for folkehelsens gratis opplegg for musikk, minner og trening! Nettsiden er en veileder til alle som vil...

Konferanse om samtidige spiseforstyrrelser og ruslidelser

Spennende konferanse om spiseforstyrrelser og ruslidelser arrangeres 1. februar, 2018 i Trondheim.

Kvinner føler seg utrygge på jobb – seksuell trakassering i ambulansetjenesten (Ambulanseforum)

Kvinner føler seg utrygge på jobb – seksuell trakassering i ambulansetjenesten (Ambulanseforum)

«Skal jeg suge meg ut av situasjonen og bli ferdig med det?» (Ambulansearbeider, 31)

Helsefagarbeidere - gratulerer med dagen!

Helsefagarbeidere - gratulerer med dagen!

Vi gratulerer med den europeiske dagen for helsefagarbeidere 26. november.

- Nesten umulig for fagarbeidere i helse å avansere (Fagbladet)

- Nesten umulig for fagarbeidere i helse å avansere (Fagbladet)

- Helsefagarbeidere som tar videreutdanning, løfter kvaliteten på tjenestene, men får lite igjen for det, sier...

Seksjonsstyret i SHS 2017 - 2021

Seksjonsstyret valgt på Fagforbundets landsmøte 2017.

Oversikt over navn og adresser. 

Faggrupper

Autorisasjon

Frå januar 2016 skal alle som ønskjer å søkje om autorisasjon som helsepersonell gjere det via Altinn.

For meir informasjon og søknadsprosess.

 

UTDANNING, KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Seksjon helse og sosials side om utdanning.Her finner du det meste om helse- og sosialfaglige utdanninger. Nyheter, hjelp til utdanning, om høgskoler, om videregående skoler, fagskoleutdanning med mer. I tillegg en rekke nyttige lenker.

Klinisk fagstige

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering. Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp ble revidert i 2015.

Etiske retningslinjer

Fagforbundet jobber for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

Fag i fokus (e-læring)


Fag i fokus
er korte e-læringskurs, som kan gjennomføres på mellom 30 og 60 minutter. Kursene kan brukes av av medlemmer og tillitsvalgte, og er gratis. 
Vi har kurs for personlige assistenter (BPA), samt kurs om etisk refleksjon, håndhygiene, taushetsplikten, bemanningsnormer i barnevernet og konflikthåndtering.

Se e-læringskursene

Videoer fra yrkes-konkurranser

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
  grunnskole (ny sjanse)
 • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som gjelder i alle tariffområder.