Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon helse og sosial

Seksjon helse og sosial (SHS) er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver er å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper.

Seksjonen nasjonalt ledes av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. I det enkelte fylke er det et seksjonsstyre. I den enkelte fagforening  er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Nyheter

Vis alle
Tolkeblokk2012

Fagforbundet inviterer til samling for medlemmer som jobber som frilanstolker. Samlingen blir avholdt lørdag 13. mai klokken...

Derfor valgte vi Fagforbundet

Derfor valgte vi Fagforbundet

Vi møtte fire av forbundets ambulansemedlemmer. De er tydelige på at Fagforbundet er et naturlig valg for dem.

Høy fagkompetanse blant portørene i Fagforbundet!

Høy fagkompetanse blant portørene i Fagforbundet!

Ressurspersoner for Fagforbundets portører møttes nylig i Oslo for å diskutere hvordan Fagforbundet kan bidra til...

Lar vi oss krenke for lett av helsepersonell?

Lar vi oss krenke for lett av helsepersonell?

Spørsmålet kom opp på Fagforbundets konferanse for barnepleiere på Storefjell i dag. De frammøtte fikk...

Y-veien til høyere utdanning

Y-veien til høyere utdanning

Y-veien: Opptak til studier via relevant fagbrev. - Både samfunnet og høyere utdanning trenger dette, sier...

Nytt e-læringskurs om BPA-ordningen

Nytt e-læringskurs om BPA-ordningen

Å støtte et annet menneske i hverdagen krever respekt, omtanke, innlevelse og kreativitet. En personlig assistent må...

Best med renhold i egenregi

Best med renhold i egenregi

Helse Møre og Romsdal tror kvaliteten på renholdet ved sykehusene i Molde og Kristiansund blir bedre og mer standarisert...

Helse Bergen er årets arbeidsgiver

Helse Bergen er årets arbeidsgiver

Helse Bergen vinner Fagforbundets arbeidsgiverpris fordi de har gjort mye for at flere skal jobbe heltid, fått flere faste...

Hvem skal styre sykehusene?

Hvem skal styre sykehusene?

Balanse i nasjonal og lokal styring er overskrifta på årets sykehuskonferanse. - Det er viktig at våre...

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke får den hjelpen de har krav på. Dette er uakseptabelt....

Oppløftende om eldreomsorg fra regjeringen

Oppløftende om eldreomsorg fra regjeringen

Fagforbundet er glad for at regjeringen legger opp til et nært samarbeid med partene, men minner om at dette jo er et innspill i...

Stortinget sa ja til Y-veien

Stortinget sa ja til Y-veien

Gladnyhet til alle helsefagarbeidere som har en sykepleier i magen: Stortinget har vedtatt at helsefagarbeidere uten generell...

Seksjonsstyret i SHS 2013 - 2017

Seksjonsstyret valgt på Fagforbundets 3. ordinære landskonferansen for Seksjon helse og sosial 24. - 26.september 2013.

Oversikt over navn og adresser. 

 

Faggrupper

Autorisasjon

Frå januar 2016 skal alle som ønskjer å søkje om autorisasjon som helsepersonell gjere det via Altinn.

For meir informasjon og søknadsprosess.

 

UTDANNING, KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Seksjon helse og sosials side om utdanning.Her finner du det meste om helse- og sosialfaglige utdanninger. Nyheter, hjelp til utdanning, om høgskoler, om videregående skoler, fagskoleutdanning med mer. I tillegg en rekke nyttige lenker.

Klinisk fagstige

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering.

 

Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Les mer 

Håndbøker 2017

Vi har håndbøker for 2017 for helsefagarbeidere, ansatte i hjemmetjenestene, sykepleiere (begrenset opplag), aktivitører, vernepleiere, ernæringsfagarbeidere, helsesekretærer og deg som arbeider i barnevernet.
 

Etiske retningslinjer

Fagforbundet jobber for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.