Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Seksjon helse og sosial

Seksjon helse og sosial (SHS) er en av Fagforbundets fire seksjoner. Seksjonens hovedoppgaver er å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for seksjonens yrkesgrupper.

Seksjonen nasjonalt ledes av et seksjonsstyre med en seksjonsadminstrasjon. I det enkelte fylke er det et seksjonsstyre. I den enkelte fagforening  er det også et seksjonsstyre eller en seksjonsansvarlig.

Nyheter

Vis alle
- Nesten umulig for fagarbeidere i helse å avansere (Fagbladet)

- Nesten umulig for fagarbeidere i helse å avansere (Fagbladet)

- Helsefagarbeidere som tar videreutdanning, løfter kvaliteten på tjenestene, men får lite igjen for det, sier...

Etikk-julekalenderen er her!

Etikk-julekalenderen er her!

Nå kan du forhåndspåmelde deg på etikk-julekalenderen, og få en ny luke på e-post hver dag i...

Sterke meninger på landskonferansen for helse og sosial

Sterke meninger på landskonferansen for helse og sosial

Vi har samlet et knippe videoer fra noen av delegatene på konferansen.

Nyvalgt nestleder snakker ut

Nyvalgt nestleder snakker ut

Vi tok en prat med Kurt Rønning i yrkesseksjon helse og sosial på landskonferansen på Gardermoen. Vi lurte på...

Varmeprisen til raus dame fra Hole

Varmeprisen til raus dame fra Hole

Rikke Marie Dybdal gir av seg selv. Hun gir mye av seg selv. Rikke Marie mottar Varmeprisen for sin medmenneskelighet og omtanke for sine...

Nasjonal konferanse om hjertet og hjernen

Nasjonal konferanse om hjertet og hjernen

15. og 16. februar, 2018 arrangeres spennende konferanse i Oslo for helsefagarbeidere.

Yrkesfag en viktig del av helheten

Yrkesfag en viktig del av helheten

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, hilste de 424 delegatene fra yrkesseksjonene som er samla til landskonferanser. - Dere er viktige,...

Klar for fire nye år med yrkesarbeid

Klar for fire nye år med yrkesarbeid

Fire ledere for yrkesseksjonene står foran fire nye år med innsats for Fagforbundets ulike yrkesgrupper. Landskonferansene...

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Vi går inn mot julestria med nyvalgt ledelse, nye yrkesseksjoner og ny profil. Nye koster og nye vedtak krever dugnad og ryddesjau....

Legene vant mot Spekter (Dagens Medisin)

Legene vant mot Spekter (Dagens Medisin)

Legepresident Marit Hermansen sier seieren i Arbeidsretten er viktig for hele fagbevegelsen.

Jobbvinner – de beste til våre nærmeste

Jobbvinner – de beste til våre nærmeste

KS, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund står sammen om Jobbvinner. En del av Kompetanseløftet 2020.

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Fagforbundet og KS har opprettet ny tariffavtale. – Vi er glade for at arbeids­forholdene for avlastere og besøkshjem...

Seksjonsstyret i SHS 2017 - 2021

Seksjonsstyret valgt på Fagforbundets landsmøte 2017.

Oversikt over navn og adresser. 

Faggrupper

Autorisasjon

Frå januar 2016 skal alle som ønskjer å søkje om autorisasjon som helsepersonell gjere det via Altinn.

For meir informasjon og søknadsprosess.

 

UTDANNING, KOMPETANSE OG REKRUTTERING

Seksjon helse og sosials side om utdanning.Her finner du det meste om helse- og sosialfaglige utdanninger. Nyheter, hjelp til utdanning, om høgskoler, om videregående skoler, fagskoleutdanning med mer. I tillegg en rekke nyttige lenker.

Klinisk fagstige

E-læringsprogrammer

 

   

Se vår side for 
e-læringskurs og 
e-læringsprogrammer!

Les mer

 

Legemiddelhåndtering

Se Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering. Video, lydfiler og quiz gir deg en oversikt over kompendiet i legemiddellære.

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp ble revidert i 2015.

Håndbøker 2017

Vi har håndbøker for 2017 for helsefagarbeidere, ansatte i hjemmetjenestene, sykepleiere (begrenset opplag), aktivitører, vernepleiere, ernæringsfagarbeidere, helsesekretærer og deg som arbeider i barnevernet.
 

Etiske retningslinjer

Fagforbundet jobber for at medlemmer i helse- og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Les mer

Kurstilbud i psykisk helse og avhengighet

Fagforbundet har en egen side med forslag til kurstilbud på fagområdet psykisk helse og avhengighet.
 

Fag i fokus (e-læring)


Fag i fokus
er korte e-læringskurs, som kan gjennomføres på mellom 30 og 60 minutter. Kursene kan brukes av av medlemmer eller tillitsvalgte, og er gratis. 
Vi har kurs for personlige assistenter (BPA) og kurs om etisk refleksjon. Flere kurs kommer.

Se e-læringskursene

Videoer fra yrkes-konkurranser

Stipend

Fagforbundet deler hvert år ut flere millioner kroner til opplæringstiltak og kompetanseutvikling.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter, høgskoler, videregående og
    grunnskole (ny sjanse)
  • Praksiskandidatopplæring og yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer


Søk om stipend

 

Lønn og tariff

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre deg gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Sammen får vi gjennomslag for våre krav. Du står sterkere med Fagforbundet.


Logg deg inn på Dine sider for å finne din tariffavtale

  Renholder Mossie er stolt av jobben han gjør, men synes lønna er lav. Han støtter kravene i oppgjøret 100 prosent. Dette er krav som  gjelder i alle  tariffområder.