Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Pressemeldinger

Vis alle
Tariffoppgjøret i kommunesektoren

Tariffoppgjøret i kommunesektoren

LO Kommune krever økt kjøpekraft, likelønnstiltak og uttelling for kompetanse.

Det er uakseptabelt at ESA forsøker å påvirke offentlige tjenester

Det er uakseptabelt at ESA forsøker å påvirke offentlige tjenester

Flertallsinnstillinga i en ny rapport ønsker å begrense kommunenes mulighet til å drive samfunnsnyttige tjenester....

Frykter for det trygge arbeidslivet med ny regjering

Frykter for det trygge arbeidslivet med ny regjering

Fagforbundet mener den nye politiske plattformen til regjeringa utgått fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er lite...

Et budsjett for økte forskjeller

Et budsjett for økte forskjeller

– Dette er et budsjett for økte forskjeller. Den blåblå regjeringen legger opp til en utvikling der de som har...

Lønnsoppgjøret i kommunene

Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune...

Espira-gruppen fortsetter satsing på tillitsvalgte

Espira-gruppen fortsetter satsing på tillitsvalgte

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Espira-gruppen er enige om å satse på et styrket tillitsvalgtapparat i barnehagene....

Fagforbundets kandidat til nestleder i LO

Fagforbundets kandidat til nestleder i LO

Fagforbundets kandidat til nestleder i LO er Roger Haga Heimli (48). Valget til LOs ledelse skjer på LO-kongressen torsdag 11....

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke får den hjelpen de har krav på. Dette er uakseptabelt....

Krever avklaring om pensjonsforhandlinger

Krever avklaring om pensjonsforhandlinger

Fagforbundet er positiv til at alle de fire store arbeidstakersammenslutningene. LO, Unio, YS og Akademikerne ber om at de på ny...

Reallønnsnedgangen må stoppes

Reallønnsnedgangen må stoppes

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la i dag fram sin rapport med oversikt over lønns- og prisutviklingen i fjor, pluss at de kom...

Statsbudsjettet: Trår vannet mens de venter på valget

Statsbudsjettet: Trår vannet mens de venter på valget

Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2017 smører pengene tynt utover uten å ta de store grepene. Det bidrar ikke nok...

Kan bli streik i private barnehager fra tirsdag

Kan bli streik i private barnehager fra tirsdag

Dersom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ikke kommer til enighet om pensjon i mekling med arbeidsgiverorganisasjonen PBL innen...

Uttalelser

Vis alle
Viktige seire i Stortinget

Viktige seire i Stortinget

Ved stortingsvalget 2017 gikk de borgerlige partiene tilbake og mistet åtte stortingsrepresentanter. Valgresultatet var uttrykk for...

Lær av helseskandalene!

Lær av helseskandalene!

Fagforbundets landsstyre mener lærdommen fra helseskandalene er at helsetjenestene bør eies, finansieres og drives av det...

Lytt til folkeviljen i Finnmark!

Lytt til folkeviljen i Finnmark!

Fagforbundets prinsipielle tilnærming til kommune- og regionreformene er de tre «F’er»: folkeavstemning,...

Stopp blodbadet i Gaza – opphev blokaden

Stopp blodbadet i Gaza – opphev blokaden

Fagforbundet, ved forbundsstyret, fordømmer Israels angrep på palestinere som deltar i «den store marsjen» i...

Fagforbundet sier foreløpig nei til EUs tredje energipakke

Fagforbundet sier foreløpig nei til EUs tredje energipakke

Regjeringen Solberg går inn for at Norge tilslutter seg EUs tredje energipakke. Det vil bety norsk deltagelse i ACER, som er EUs...

Hovedoppgjøret må bli et pensjonsoppgjør

Hovedoppgjøret må bli et pensjonsoppgjør

Pensjonsordningene i alle sektorer må forbedres. Fagforbundet skal bidra med full kraft i det forestående samordnede...

Fagforbundet krever økt satsing på barselomsorgen

Fagforbundet krever økt satsing på barselomsorgen

Fagforbundet mener det er faglig og etisk uforsvarlig å stadig redusere oppholdstiden ved sykehus for fødende.

Fagforbundet har nulltoleranse mot seksuell trakassering

Fagforbundet har nulltoleranse mot seksuell trakassering

Fagforbundet er landets største fagforbund og største kvinneorganisasjon. Vi har et stort ansvar for å si tydelig fra...

 Regjeringen må undertegne FN-avtalen om å forby atomvåpen

Regjeringen må undertegne FN-avtalen om å forby atomvåpen

Fagforbundet gratulerer International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) med fredsprisen, og gir samtidig sin støtte til...

Kampen mot arbeidslivskriminalitet må intensiveres

Kampen mot arbeidslivskriminalitet må intensiveres

Arbeidsmarkedskriminalitet har hittil vært mest vanlig i byggenæringen, utelivsbransjen, transportnæringen og...

Ta renovasjonen tilbake til kommunen

Ta renovasjonen tilbake til kommunen

Velferdsstatenes skatte- og avgiftsfinansierte tjenester drives alltid best i egenregi. Det offentlige har da direkte styring, og de...

Fagforbundet krever organisert arbeidsliv

Fagforbundet krever organisert arbeidsliv

Fagforbundet jobbet for regjeringsskifte. Medlemmene og norske arbeidstakere hadde vært tjent med en regjering som jobber for faste...

Høringssvar

Vis alle

Grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene

Det er uholdbart at det stadig oppstår situasjoner hvor helseopplysninger fryktes å være på avveie og hvor disse...

Høringsuttalelse om hjelpemidler

Fagforbundet er skeptisk til mange av Hervik-utvalgets forslag om hjelpemiddelformidling.

Fagforbundet skeptisk til kommunalt pasientregister

Fagforbundet har uttalt seg om forskrift om Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), som har vært på høring fra...

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

Fagforbundet har gitt svar på en høring fra Finansdepartementet om nye regler for momskompensasjon - som vil gagne...

Høringssvar til oppfølging av forslag til primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen m.v.

Se vedlegg

Fagforbundets høringsvar til NOU 2015:17 Først og fremst

Fagforbundet har avgitt høringssvar til utredningen om et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader...

Høring om forslag til ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven

Høring om forslag til ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven

Fagforbundet stiller seg i utgangspunktet positiv til innføring av en egen pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven.

Krav om politiattester for personell i den kommunale helse og omsorgstjenesten

Fagforbundet støtter ikke det foreliggende forslag om å innføre krav til framlegging av politiattest for alt...

Samarbeid mot opprettelse av nytt kommunalt pasientregister

Norges Handikapforbund , Pensjonistforbundet og Fagforbundet har skrevet en felles høringsuttalelse til helse- og...

Kritisk til produktivitets­rapport

Kritisk til produktivitets­rapport

Fagforbundet har levert høringssvar til Produktivitetskommisjonen sin første rapport. Det er flere momenter med den...

Høringssvar - Strukturmeldinga

Fagforbundet vil advare mot en utvikling hvor økt grad av sentralisering flytter utdanningsinstitusjonenes fokus bort fra den...

Å høre til

Å høre til

NOU 2015:2 Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Leserinnlegg og kronikker

Vis alle
Klassejustis når det gjelder arbeidslivskriminalitet

Klassejustis når det gjelder arbeidslivskriminalitet

I Dagbladet i dag skriver Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, at regjeringen ikke gjør nok for å stoppe dumping...

Sykelønnskutt vil ramme de yrkesgruppene vi trenger mest

Sykelønnskutt vil ramme de yrkesgruppene vi trenger mest

I et arbeidsliv som blir mer og mer brutalt, gir avtalene om lønn under sykdom en grunnleggende trygghet for mange arbeidere....

Fagforbundet skal vise vei

Fagforbundet skal vise vei

Det er snart ett år til kommune- og fylkestingsvalget. Da kan vanlige folk vise at de ikke vil ha regjeringas ideologisk drevne...

Konservativ politikk rammer sårbare mennesker

Konservativ politikk rammer sårbare mennesker

Fagforbundet kjemper en innbitt kamp for den norske velferdsstaten. Vi mener at alle har krav på et anstendig liv, et trygt...

Clemet og de private

Clemet og de private

Kristin Clemet har i flere aviser i det siste bagatellisert at kommersielle virksomheter bruker offentlig støtte til å ta ut...

Barnehagesløseriet

Barnehagesløseriet

Fagforbundet har lenge vært svært kritisk til dagens finansiering av private barnehager. I mai 2018 leverte...

Fødeavdelinger skal ikke være samlebånd

Fødeavdelinger skal ikke være samlebånd

Ordføreres bekymring om barselomsorgen må tas på alvor, skriver Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i...

Det er profitten vi sier nei til, NHO.

Det er profitten vi sier nei til, NHO.

Det er ikke gründere i seg selv som er problemet, men det at de tjener seg rike på offentlige overføringer som skal...

Verre for kvinner i arbeidslivet

Verre for kvinner i arbeidslivet

«Forholdene for kvinner i arbeidslivet er blitt verre med Høyre og FrP i regjering», skriver Fagforbundets nestleder...

Arbeid og velferd er mulig uten olje

Arbeid og velferd er mulig uten olje

Vi kan skape 100 000 klimajobber gjennom en politisk styrt omstilling, og gjennom det vise ansvar for den ene kloden vi har, skriver...

Overser en hel yrkesgruppe

Dagsavisen skriver onsdag 28. september om forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBan). Forskningen viser at...

Unicare tar 9,8 millioner fra eldre­omsorgen i Oslo

I Aftenposten mandag 29. august forteller avisen om hvor mye de ansatte har fått til for de eldre på det privateide...

Last ned logoer