Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Pressemeldinger

Vis alle
Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke får den hjelpen de har krav på. Dette er uakseptabelt....

Krever avklaring om pensjonsforhandlinger

Krever avklaring om pensjonsforhandlinger

Fagforbundet er positiv til at alle de fire store arbeidstakersammenslutningene. LO, Unio, YS og Akademikerne ber om at de på ny...

Reallønnsnedgangen må stoppes

Reallønnsnedgangen må stoppes

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la i dag fram sin rapport med oversikt over lønns- og prisutviklingen i fjor, pluss at de kom...

Statsbudsjettet: Trår vannet mens de venter på valget

Statsbudsjettet: Trår vannet mens de venter på valget

Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2017 smører pengene tynt utover uten å ta de store grepene. Det bidrar ikke nok...

Kan bli streik i private barnehager fra tirsdag

Kan bli streik i private barnehager fra tirsdag

Dersom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ikke kommer til enighet om pensjon i mekling med arbeidsgiverorganisasjonen PBL innen...

Høyesterett styrker stillingsvernet for omsorgsarbeidere

Høyesterett styrker stillingsvernet for omsorgsarbeidere

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en kvinne som har hatt oppdrag som støttekontakt og avlaster, er...

Fornøyd med resultatet i kommuneoppgjøret

Fornøyd med resultatet i kommuneoppgjøret

- Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO...

Presseseminar om tariffoppgjøret i kommunene

Presseseminar om tariffoppgjøret i kommunene

Invitasjon til pressen: Onsdag 13. april presenterer Fagforbundet tall og fakta som ligger til grunn for Fagforbundets krav i...

Lønnvekst på 3 prosent i 2015

Lønnvekst på 3 prosent i 2015

Årslønnsveksten ble om lag 3 prosent i de største forhandlingsområdene, anslår Det tekniske...

Møt OECDs Michael Förster hos Fagforbundet

Møt OECDs Michael Förster hos Fagforbundet

Ulikhet hemmer økonomisk vekst. Synet på sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst har endret seg blant noen av...

Balansert rapport om arbeidstid

Balansert rapport om arbeidstid

Arbeidstidsutvalget kom i dag med sine anbefalinger til regjeringen om hvordan arbeidslivet skal reguleres i framtiden.

Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon

Mye gjenstår for framtidas offentlige tjenestepensjon

Det gjenstår mye arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys, mener arbeidstakersida etter at...

Uttalelser

Vis alle
En sterk fagbevegelse gir mindre forskjeller

En sterk fagbevegelse gir mindre forskjeller

Sterke fagforeninger og kollektive, nasjonale tariffavtaler har vært en grunnpilar i det norske arbeidslivet og den norske...

Stopp sulteforinga av samisk kultur

Stopp sulteforinga av samisk kultur

For andre år på rad presenterer regjeringa et budsjett hvor det i praksis kuttes i støtten til samiske formål.

Ikke legg ned au pair-senteret

Ikke legg ned au pair-senteret

Stortingsflertallet har bestemt at au pair-senteret skal legges ned i 2017. Det betyr at over 3000 au pairer og deres vertsfamilier...

Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

Historisk høy arbeidsløshet bekymrer landsstyret i Fagforbundet. Helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser...

Norge tømmes for IKT-arbeidsplasser

Norge tømmes for IKT-arbeidsplasser

Fagforbundets landsstyre advarer mot å outsource samfunnsviktig infrastruktur, dette vil gjøre våre sykehus enda mer...

Regionreform utan klare mål og oppgåver

Regionreform utan klare mål og oppgåver

Fagforbundet fryktar at regionreforma, som vil gje store endringer i organiseringa av samfunnet, vert tvinga gjennom for fort og utan ein...

Sterk fagbevegelse gir bedre samfunn

Sterk fagbevegelse gir bedre samfunn

Vi står midt i kampen om et anstendig arbeidsliv. Mange forsøker å snakke ned fagbevegelsens betydning i samfunnet...

Sammen­slåing av kommuner: Lytt til folket!

Sammen­slåing av kommuner: Lytt til folket!

Et stort flertall av kommunene gir et rungende nei til sammen­slåing - regjeringa må ta dette på alvor og...

Samarbeid for bedre integrering

Samarbeid for bedre integrering

Regjeringa og arbeidslivets parter har kommet til enighet om at veien til integrering går gjennom kvalifisering og bruk av...

Fagforbundet støtter streiken

Fagforbundet støtter streiken

Fagforbundet stiller seg bak Fellesforbundet i kampen for en anstendig lønn for hotell- og restaurantarbeidere.

Landsstyreuttalelse om flyktninger og asylsøkere

Landsstyreuttalelse om flyktninger og asylsøkere

Mennesker på flukt er sårbare. Vi må ta imot dem med medmenneskelighet og gode, offentlige tjenester som sikrer dem...

Fagforbundet vil sikre medlemmenes kjøpekraft

Fagforbundet vil sikre medlemmenes kjøpekraft

Fagforbundet går til årets hovedoppgjør med mål om å sikre medlemmenes kjøpekraft - og det...

Mette Nord mener

Vis alle

Tariffavtale er mye mer enn lønn

Våren har sin egen puls, akkurat som tariffoppgjørene. Noen oppgjør er ferdige, andre pågår, mens noen er...

Tariffoppgjør i tøffe tider

April og mai er tariffoppgjørenes måneder. Både arbeidstakere og arbeidsgivere kvesser knivene for å stille best...

Usolidariske skattekutt øker ulikheten

Høyre- og Frp-regjeringa er i gang med sitt prosjekt som handler om å spenne bein på den norske...

Forutsigbar, kjønnsnøytral og livsvarig

I dag har vi som jobber i offentlig sektor en forutsigbar pensjon, en pensjon vi kan leve av og som varer livet ut.

Trepartssamarbeid for trygt arbeidsliv

Mange snakker om det nye arbeidslivet. Det handler blant annet om digitalisering, automatisering og robotisering.

Offentlig sektor i verdensklasse

Offentlig sektor i verdensklasse

Den blå regjeringa og næringslivet er besynderlig samkjørte. Dagen før statsbudsjettet legges fram, krever...

Et mer solidarisk Norge

Et mer solidarisk Norge

Dagen etter valget var en gledens dag. Det var fantastisk å våkne til et Norge som har sagt nei til privatisering,...

Medlemmene tror på rødgrønt arbeidsliv

Medlemmene tror på rødgrønt arbeidsliv

Nylig gjennomførte Fagforbundet en medlemsundersøkelse der vi blant annet spurte om hvilke politiske saker det er viktig...

Tør Erna og Siv endre kurs?

Det er ikke bare i alle andre land at ulikheten øker. Norge og de andre nordiske landene er på god vei.

Valgkamp i by og bygd

Valgkamp i by og bygd

Kommune og fylkestingsvalget er 14. september. Dette kommunevalget blir et spennende valg og kanskje det viktigste valget på mange...

Lønnsøkning og ansvarlighet

La det være sagt med en gang, det blir ikke et nulloppgjør for Fagforbundets medlemmer i kommunene ved dette...

Makan til tull om midlertidighet

Makan til tull om midlertidighet

Lederne i ungdomspartiene til Høyre, Venstre og FrP påstår at LO gjør det vanskeligere for ungdom å...

Folket sier nei

Folket sier nei

Vi har ikke for få midlertidige stillinger, vi har alt for mange, skriver fagforbundsleder Mette Nord i Dagsavisen.

Med Kripos mot arbeidslivskriminalitet

Det er ikke hver dag at Kripos vil ha de tillitsvalgte i LO med på laget.

Medlemmene våre sier nei takk

Midlertidighet er lik mer usikkerhet og større avhengighet av arbeidsgivers velvilje.

Høringer

Vis alle

Fagforbundet skeptisk til kommunalt pasientregister

Fagforbundet har uttalt seg om forskrift om Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), som har vært på høring fra...

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

Nye momsregler svekker kommunøkonomien

Fagforbundet har gitt svar på en høring fra Finansdepartementet om nye regler for momskompensasjon - som vil gagne...

Høringssvar til oppfølging av forslag til primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen m.v.

Se vedlegg

Fagforbundets høringsvar til NOU 2015:17 Først og fremst

Fagforbundet har avgitt høringssvar til utredningen om et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader...

HØRING FORSLAG OM EN NY PLIKTBESTEMMELSE I HELSE- OG

HØRING FORSLAG OM EN NY PLIKTBESTEMMELSE I HELSE- OG

Fagforbundet stiller seg i utgangspunktet positiv til innføring av en egen pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven.

Krav om politiattester for personell i den kommunale helse og omsorgstjenesten

Fagforbundet støtter ikke det foreliggende forslag om å innføre krav til framlegging av politiattest for alt...

Samarbeid mot opprettelse av nytt kommunalt pasientregister

Norges Handikapforbund , Pensjonistforbundet og Fagforbundet har skrevet en felles høringsuttalelse til helse- og...

Kritisk til produktivitets­rapport

Kritisk til produktivitets­rapport

Fagforbundet har levert høringssvar til Produktivitetskommisjonen sin første rapport. Det er flere momenter med den...

Høringssvar - Strukturmeldinga

Fagforbundet vil advare mot en utvikling hvor økt grad av sentralisering flytter utdanningsinstitusjonenes fokus bort fra den...

Å høre til

Å høre til

NOU 2015:2 Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringssvar barnehageloven

Høringssvar om endringer i barnehageloven

Høringssvar - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Fagforbundet har avgitt høringssvar om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.

Leserinnlegg og kronikker

Vis alle

Overser en hel yrkesgruppe

Dagsavisen skriver onsdag 28. september om forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBan). Forskningen viser at...

Unicare tar 9,8 millioner fra eldre­omsorgen i Oslo

I Aftenposten mandag 29. august forteller avisen om hvor mye de ansatte har fått til for de eldre på det privateide...

Kommersiell velferd må kontrolleres

Kommersiell velferd må kontrolleres

Det finnes mange eksempler på at konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdsoppgaver ikke er en god oppskrift,...

Baklengs inn i framtida

Baklengs inn i framtida

– Vi tror at forslagene arbeidstidsutvalget har fremmet vil føre til økt mistrivsel og sykefravær, skriver...

Ein god, men ikkje adeleg pensjon

Ein god, men ikkje adeleg pensjon

Vi må ha ei pensjonsordning som varer livet ut, som er kjønnsnøytral og som er pårekneleg, skriv...

Private sugerør i ansattes pensjoner

Private sugerør i ansattes pensjoner

– Når sykehjemsdriften privatiseres og kommersielle aktører overtar, sparer de millioner av kroner årlig...

Privatisering dårlig for folk flest

Privatisering dårlig for folk flest

Privatisering er å overføre penger, makt og ressurser fra fellesskapet til private eiere, skriver Fagforbundets leder Mette...

Stem på Åpen Folkekirke

Stem på Åpen Folkekirke

Sindre Stabell Kulø, nestleder i Fagforbundet TeoLOgene oppfordrer i Vårt Land egne medlemmer til å stemme på...

Ikke glem kulturarbeiderne

Ikke glem kulturarbeiderne

Uforståelig at arbeidsgiverforeningen Spekter ikke vil ha dialog om kulturarbeidernes pensjon, skriver Mette Nord og Tone...

Skattelette gir ikke vekst

Skattelette gir ikke vekst

Det kan ikke dokumenteres noen vekstfremmende effekter av regjeringens reduksjon i formuesskatten, skriver Mette Nord i Dagsavisen Nye...

Får kvinnene mest?

Får kvinnene mest?

Jon Hustad skriver i Dag og Tid at kvinner får mer igjen av velferdsstaten enn de betaler inn. Mette Nord oppklarer mytene Hustad...

Fagforbundet krever åpenhet om handelsavtaler

Fagforbundet krever åpenhet om handelsavtaler

– TISA-forhandlingene kan legge offentlige tjenester åpne for utenlandske selskaper, skriver Fagforbundets leder, Mette...

Last ned logoer